Спеціальність – «Автоматика та автоматизація на транспорті»

Напрям підготовки – «6.050202 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Ліцензований обсяг – 75 місць, з них держзамовлення – 55 (на 2013 рік).
Вартість навчання за рік – 5700 грн. (на 2013 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Скорочений термін навчання - 3 роки для випускників технікумів (приблизна кількість місць держзамовлення – 15 на 2010 рік).
Випускаюча кафедра – «Автоматика, телемеханіка та зв’язок».
Зміст дисципліни.
Випускники спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем керування рухом поїздів. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем залізничної автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем. Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на залізничному транспорті.
Можливість працевлаштування.
Випускники кафедри працюють у дистанціях сигналізації та зв‘язку на залізничному транспорті, в проектно-конструкторських організаціях, науково-дослідних установах, обчислювальних центрах, на підприємствах зв‘язку, різних промислових підприємствах, де застосовуються системи автоматики.

Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті приймальної комісії







Головна Спеціальності Рада факультету Студентська рада Для абітурієнтів Фотогалерея Деканат