Спеціальність – «Безпека інформаційних і комунікаційних систем»

Напрям підготовки – «6.170101 - Безпека інформаційних і комунікаційних систем».
Ліцензований обсяг – 40 місць, з них держзамовлення – 14 (на 2013 рік).
Вартість навчання за рік – 7400 грн. (на 2013 рік).
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.
Випускаюча кафедра – «Електронно - обчислювальні машини».
Зміст дисципліни.
Студенти вивчають основи сучасних інформаційних технологій та тенденції їх розвитку, в тому числі дисципліни, що пов'язані з програмуванням інформаційних систем, комп'ютерною графікою, електронікою, апаратним забезпеченням, Інтернет - технологіями та мережами. В рамках дисциплін із захисту інформації студенти ознайомляться зі станом сучасного технічного захисту інформації в Україні та за кордоном, правовими та нормативно - документаційними аспектами захисту інформації, основними сучасними методами та засобами захисту інформації в інформаційних та телекомунікаційних системах. Практична підготовка з дисциплін здійснюється за допомогою сучасної лабораторної бази.
Можливості працевлаштування.
Випускники можуть працювати як на державних, так й на комерційних підприємствах (у т.ч. в банківських установах) у якості системних адміністраторів, адміністраторів безпеки, розробників технічних або програмних засобів захисту інформації, інженерів з експлуатації та обслуговування систем захисту інформації.

Більш детальну інформацію можна прочитати на сайті приймальної комісіїГоловна Спеціальності Рада факультету Студентська рада Для абітурієнтів Фотогалерея Деканат