Заголовок сайта Кафедры Прикладной математики
Університет Про кафедру Склад Наші студенти Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова     Русский язык     English

Наукова робота кафедри

Професор Єгоров О.І.      Наукова школа з теорії оптимального керування, керівником якої з 1973 по 1997 був професор Єгоров О.І., отримала всесвітнє визнання.
     П'ять учнів професора Єгорова О.І. захистили докторські дисертації: Фоменко А.В., Рахімов М., Рафатов Р., Когут П.І., Капустян В.Є.
     Єгоров А.І. проводив велику науково-організаційну роботу не тільки в інституті, але і в Придніпровському науковому центрі. Він був заступником голови філії наукової ради АН УРСР з проблем "Кібернетика" при Придніпровському науковому центрі, науковим керівником республіканського наукового семінару "Теорія керування та оптимальні процеси" при Дніпропетровському будинку вчених, на яких щорічно обговорювались декілька кандидатських та докторських дисертацій, виконаних науковцями з різних регіонів Радянського Союзу.
     За час роботи в ДІІТі професором О.І. Єгоровим було опубліковано 3 монографії:
 1. Оптимальное управление тепловыми и диффузионными процессами. Г.: Наука, 1978.
 2. Оптимальное управление линейными системами. К.: Высшая школа, 1988.
 3. Математические методы оптимизации процессов теплопроводности и диффузии. Фрунзе , "Илим", 1990.
     Під керівництвом О.І. Єгорова на кафедрі проводилась держбюджетна наукова робота за темою "Застосування математичних методів до розв'язку актуальних задач транспорту та промисловості". Дослідження велись за напрямками:
 • оптимальне керування пружнiми коливаннями;
 • оптимальне керування системами з розподіленими параметрами за неповних вимірів;
 • задачі оптимального керування ваго - і теплопереносу;
 • задачі оптимального керування термопружними станами циліндричних оболонок;
 • чисельний розв'язок задач оптимального керування рухом механічних систем зі скінченим числом степенів свободи;
 • застосування методів дискретної математики до розв'язку деяких задач промисловості та залізничного транспорту;
 • дослідження загальних питань математики та механіки;
 • задачі прикладної теорії надійності на залізничному транспорті.
     В цей час співробітниками кафедри щорічно публікувалось 25-30 наукових статей.      Професором Єгоровим О.І. була організована науково-дослідницька "Лабораторія керованих процесів та систем", де проводились наукові дослідження в області оптимального керування, теорії надійності і дефектоскопії.
     За участю багатьох викладачів кафедри виконувались господарсько-договірні наукові дослідження для УКРПРОМТРАНСу (м. Київ), Інституту проблемного машинобудування АН УРСР (м. Харків), Інституту комплексних транспортних проблем при Держплані СРСР (м. Москва), НДІ при Ленінградському університеті (м. Ленінград), НДІ технології машинобудування (м. Дніпропетровськ) та ін.
     При кафедрі працювала галузева НДЛ планування та організації експлуатаційної роботи в локомотивному господарстві.
     Науковий напрямок лабораторії - автоматизація планування роботи локомотивних бригад на базі сучасної обчислювальної техніки. Результати досліджень упроваджені на Придніпровській, Південно-Західній та Октябрській залізницях.
     Викладачами кафедри щорічно розробляються та видаються 6-7 методичних вказівок з різних курсів, які читаються на кафедрі.
     Науково-дослідницька робота студентів на кафедрі проводится, як в рамках учбового процесу, так і в позаурочний час. Тематика НДРС тісно пов'язана з тематикою кафедри. Форми роботи наступнi: держбюджетна та госпдоговірна робота, УНРС, гуртки, реальне дипломне проектування, курсове проектування, студентські наукові семінари.
     Основні напрями наукової діяльності:
 • раціональне утримання рухомого складу залізничного транспорту;
 • застосування обчислювальної техніки та математичних методів на залізничному транспорті;
 • оптимальне керування рухом поїзда;
 • аксіоматична теорія ремонту рухомого складу;
 • векторна оптимізація.
     За час роботи на кафедрі під керівництвом професора Босова Аркадія Аркадійовича захистили кандидатські дисертації 7 чоловік.

Професор Пічугов С.О.

Пічугов Сергій Олексійович

Область наукових інтересів:

 • Функціональний аналіз
 • Наближення функцій
 • Кратні ряди Фур’є
Професор Босов А.А.

Босов Аркадій Аркадійович

Область наукових інтересів:

 • Раціональне утримання технічних об’єктів
 • Аксіоматична теорія відновлення
 • Функції множин та їх застосування при моделюванні технічних процесів
 • Багатозначні відображення
Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Методична робота |  Координати
Русский язык |  Українська мова |  English
 
Дата останнього поновлення: 10.06.2013 р.