Заголовок  сайта Кафедры Прикладной математики
Університет Про кафедру Склад Наші студенти Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова     Русский язык     English

Про кафедру

     Кафедра прикладної математики спочатку називалась кафедрою обчислювальної математики і була організована у травні 1966 року. Кафедра здійснює керівництво курсовим і дипломним проектуванням, навчальними, виробничими і переддипломними практиками. Для студентів університету викладачі кафедри читають такі курси: «Вища математика», «Основи дискретної математики», «Дискретна математика», «Математика для економістів», «Економіко-математичне моделювання», «Економетрія», «Дослідження операцій», «Теорія ймовірностей», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Алгоритми та методи обчислень», «Статистика», «Моделювання економіки», «Імітаційне моделювання», «Статистика підприємства», «Теорія випадкових процесів», «Методи і алгоритми прийняття рішень», «Моделювання економічної динаміки», «Нелінійний аналіз та його економічне застосування», «Керування ризиками в економіці», «Алгоритми та методи прийняття рішень», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті», «Актуарні розрахунки», «Системний аналіз».
     Для навчання студентів обладнано 8 комп'ютерів. Усі комп'ютери задіяні в загальну локальну обчислювальну мережу і мають доступ до мережі "Internet". Інформаційне забезпечення підготовки студентів складається, у першу чергу, з найбільш сучасного програмного забезпечення, до складу якого входять: Windows 98/NT, АПМ WinMachine, Visual C++ 6.0, Autocad 14, MS Offise 2000, RedHat Linux 5.3, Trace Mode 5.0, Delphi 4, Prolog, VisualFoxPro 6.0, MathLab 5.1, MathCad 8.0, MapLe 6.0.
     На кафедрі з 1998 року постійно видається збірник наукових праць співробітників кафедри ПМ і інших кафедр ДІІТу. З 1973 року при кафедрі ПМ функціонує аспірантура, що є важливою формою поповнення науково-педагогічних кадрів. В даний час на кафедрі є 4 аспіранта і 2 здобувачі. На кафедрі також працює докторантура. За час роботи аспірантури і докторантури були захищені більш 30 кандидатських і 5 докторських дисертацій.


Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Методична робота |  Координати
Русский язык |  Українська мова |  English
 
Дата останнього поновлення: 20.05.2013 р.