ЕОМ
Вивчаємо найновіші технології, не забуваючи про кращі традиції!


Співробітники

Кафедра ЕОМ - одна з найбільших в університеті. Тут працює 25 викладачів (2 професори, 9 доцентів, 6 старших викладачів та 3 асистенти), а також 5 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Очолює цей колектив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький.


 • Професор, д.т.н., Жуковицький Ігор Володимирович

  Завiдуючий кафедрою ЕОМ. Викладає такi дисциплiни як "Переферiйнi пристрої", "Апаратно-програмнi засоби захiсту", "Основи прикладної криптографiї", проводить лабораторнi роботи з цих дисциплiн. Є науковим керiвником для аспiрантів кафедри.

 • Професор, д.т.н., Косолапов Анатолій Аркадійович

  Викладає курси дисциплiн "Системи штучного iнтелекту", "Основи iнформацiйної безпеки", "Основи технологiї Internet", "Проектування iнформацiйно-керуючих комплексiв" та проводить лабораторнi роботи з цих дисциплiн. Є науковим керiвником для аспiрантів кафедри.

Кафедра ЕОМ - одна з найбільших в університеті. Тут працює 25 викладачів (2 професори, 9 доцентів, 6 старших викладачів та 3 асистенти), а також 5 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Очолює цей колектив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький.


 • Доцент, к.т.н., Доманська Галина Анатоліївна

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "ОТ i програмування", "Алгоритмичнi мови та програмне забезпечення" та деякiх iнших.

 • Доцент, к.т.н., Єгоров Олег Йосипович

  Викладає курси лекцій та лабораторних робіт з дисциплiн "Архітектура ЕОМ", "Системи штучного iнтеллекту", "Комп'ютерна графiка" та деякiх iнших.

 • Доцент, к.т.н., Косорига Юрій Олександрович

  Завiдуючий галузевою науково-дослiдницькою лабораторiю автоматизацiї транспортних технологiй (ГНДЛ АТТ). Викладає курси та веде лабораторнi роботи з дисциплiн "КТ та програмування", "ЕОМ та МПС", "Технiчнi засоби".

 • Доцент, к.т.н., Остапець Денис Олександрович

  Викладає курси лекції та лаборотоних робіт з дисциплін "Інформаційно-керуючі системи на ЗТ","Прикладна криптографія".

 • Доцент, к.т.н., Пахомова Віктория Миколаївна

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "Бази данних", "Мережi ЕОМ", "Локальнi мережi", "Iнформатика та системологiя" та деякiх iнших.

 • Доцент, к.т.н., Самков Олександр Миколайович

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "Цифровi ЕОМ", "Архiтектура ЕОМ", "Супер ЕОМ" та деякiх iнших.

 • Доцент, к.т.н., Устенко Андрій Борисович

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "Теорiя iнформацiї та кодування", "Моделювання".

 • Доцент, к.т.н., Хмарський Юрій Іванович

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "Прикладна теорiя цифрових автоматiв", "Проектування мiкропроцессорних систем", "Керуючi мiкроконтроллери" та деякiх iнших.

 • Доцент, к.т.н., Шаповалов Володимир Олександрович

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "ОТ i програмування", "Комп'ютерне проектування електронних пристроїв" та деякiх iнших.

Кафедра ЕОМ - одна з найбільших в університеті. Тут працює 25 викладачів (2 професори, 9 доцентів, 6 старших викладачів та 3 асистенти), а також 5 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Очолює цей колектив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький.


 • Ст.викладач, Біляєв Микола Борисович

  Проводить лабораторні роботи з дисциплін "Схемотехніка ЕОМ", "КТ та програмування", "Алгоритмiчнi мови та програмне забезпечення" та деяким іншим.

 • Ст.викладач, Дзюба Володимир Володимирович

  Проводить лекції та лабораторні роботи з дисциплін "Операційні системи реального часу", "Інформаційно-керуючі системи", "Алгоритмічні мови та программне забезпечення", та деяким іншим

 • Ст.викладач, Івін Павло Вікторович

  Викладає курси лекцій та лабораторних робіт з дисциплiн "АЛО ОТ", "ПТЦА", "ЕОМ та микропроцессорнi системи" та деякiх iнших.

 • Ст.викладач, Скабалланович Тетяна Іванівна

  Викладає курси лекцiй та лабораторних робiт з дисциплiн "ОТ i програмування", "Алгоритмiчнi мови та програмне забезпечення", "Основи проектування iнформацiйних систем" та деякiх iнших.

Кафедра ЕОМ - одна з найбільших в університеті. Тут працює 25 викладачів (2 професори, 9 доцентів, 6 старших викладачів та 3 асистенти), а також 5 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Очолює цей колектив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький.


 • Асcистент, Бондарева Валентина Сергіївна

  Проводить лабораторнi роботи з дисциплiн "ОТ i програмування", "Алгоритмiчнi мови та програмне забезпечення" та деякiх iнших.

 • Асcистент, Заєць Олексій Петрович

  Проводить лабораторнi роботи з дисциплiн "Геоінформаційні системи і технології позіціонування в ІТС ЗТ", "Системи технічного захисту", "Інтернет - технології" та деякiх iнших.

 • Асcистент, Клюшник Ігор Анатолійович

  Проводить лабораторнi та парктичні роботи з дисциплiн "Керуючі мікроконтролери", "Захист інформації в комп'ютерних системах" та деякiх iнших.

 • Асcистент, Лобода Дмитро Геннадійович

  Проводить лабораторнi роботи з дисциплiн "Комп'ютерні мережі", "Технологія проетування комп'ютерних систем", "Системи штучного інтелекту" та деякiх iнших.

 • Асcистент, Стрижко Людмила Миколаївна

  Проводить лабораторнi роботи з дисциплiн "ОТ i програмування", "Алгоритмiчнi мови та програмне забезпечення", "Iнформатика i комп'ютерна технiка" та деякiх iнших.

Кафедра ЕОМ - одна з найбільших в університеті. Тут працює 25 викладачів (2 професори, 9 доцентів, 6 старших викладачів та 3 асистенти), а також 5 співробітників учбово-допоміжного персоналу. Очолює цей колектив доктор технічних наук, професор Ігор Володимирович Жуковицький.


 • Зав.лаб. каф. ЕОМ, Бурдейна Світлана Іванівна

  Відповідає за учбові лабораторії.

 • Ст. лаборант каф. ЕОМ, Сокол Олена Віталіївна

  Відповідає за учбові лабораторії.

 • Зав.лаб. каф. ЕОМ, Трошин Євген Олександрович

  Відповідає за учбові лабораторії.

 • Ст. лаборант каф. ЕОМ, Тютюнник Юрій Іванович

  Відповідає за учбові лабораторії.Абітурієнту

Додано інформаційний буклет!!!

Для випускників технікумів, що вступають на скорочений курс спеціальності "Комп’ютерна інженерія" доступні зразки тестових завдань.

Завантажити (.pdf)

більше

Розклад консультацій

Розклад консультацій
на II семестр 2016-2017 навчального року

детальніше

Успіхи студентів

В університеті 26–28 квітня 2017 року проводився 2 етап всеукраїнської студентської олімпіади в галузі «Інформаційна безпека». Команда нашого університету посіла перше місце, а студент Володимир Мотиленко посів друге місце в особистому заліку.

більше

Кіберакадемія