Дата останнього оновлення: 17.11.2015

Ласкаво запрошуємо на сайт факультету «Технічна кібернетика»!

Шановні відвідувачі!

Декан факультету
д.т.н., професор

Скалозуб Владислав Васильович

Запрошуємо Вас познайомитися з нашими спеціальностями та навчальними планами, кафедрами і лабораторіями, колективами викладачів і студентів, історією та традиціями, успіхами в навчанні, науці, творчості та спорті, планами та новинами - з усім різноманіттям щоденної напруженої і творчої діяльності колективу факультету технічної кібернетики ДІІТу.

Сьогодення та майбутнє сучасного суспільства пов'язані з розвитком і застосуванням комп'ютерної техніки і технологій.
Більше 50 років факультет, створений за ініціативою і під керівництвом академіка В. Лазаряна, крокуючи в ногу з часом, готує і випускає висококваліфікованих фахівців у галузі інформаційних технологій, автоматизації та приладобудування, кібербезпеки та економічної кібернетики, які міцно займають гідне місце в житті у всіх регіонах Світу.

Наш девіз: в ногу з часом, розвиток кращих якостей кожного, вміти досягти мети, кріпити дружбу, все передати майбутньому.

Ми цінуємо Ваш вибір та чекаємо Вас.

Welcome to the website of the faculty "Technical Cybernetics"!

Dear visitors!

We invite you to learn more about our specialties and curricula, departments and laboratories, with staff of teachers and students of the faculties, our history and tradition, academic excellence, science, art and sport, plans and news - with all the variety of everyday hard work and creative team of the Faculty of Technical Cybernetics of DIIT.

The present and future of modern society are associated with the development and application of computer techniques and technologies.
More than 50 years our faculty, created under the initiative and the leadership of Academician V. Lazaryana, keeping pace with the times, and training graduating highly qualified specialists in the field of information technologies, automation and instrumentation, cyber-security and economic cybernetics, who firmly occupy a worthy place in life in all over the world.

Our motto is: to keep up with the times, the development the best qualities of everybody, to be able to achieve the goal, to strength the friendship, everything to convey for future.

We appreciate your choice and waiting for you.

До складу факультету входять 4 кафедри:

Автоматика, телемеханіка та зв'язок(АТЗ) - завідувач професор Гаврилюк Володимир Ілліч

Кафедра є випускаючою за спеціальностями:

Електронні обчислювальні машини (ЕОМ) - завідувач професор Жуковицький Ігор Володимирович

Кафедра є випускаючою за спеціальностями:

Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ) - завідувач професор Шинкаренко Віктор Іванович

Кафедра є випускаючою за спеціальностями:

Прикладна математика(ПМ) - завідувач
професор Пічугов Сергій Олексійович


Напрями підготовки і спеціальності

Зараз на факультеті проводиться підготовка фахівців за п'ятьма спеціальностями:

Міжнародні магістерські програми підготовки в галузі Інтелектуальних транспортних систем та високошвидкісного залізничного транспорту за спеціальностями:

Програма підготовки докторів PhD

Творчість/Дозвілля

ДосягненняГоловна Спеціальності Рада факультету Студентська рада Для абітурієнтів Фотогалерея Деканат