Українська мова      Русский язык      English     Дозвілля факультету

СТУДЕНТСЬКА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ ПЦБ

Студентська рада – це один з органів студентського самоврядування, який не тільки працює в напряму організації дозвілля та культурно-масових заходів факультету, але і надає практичну допомогу студентам та приділяє увагу виховній роботі з ними, а саме на факультеті працює контроль успішності навчання, засобами самоврядування налагоджено підтримання дисципліни в гуртожитку і спортивної зацікавленості студентів.

Активістами факультету ПЦБ, є студенти, які прагнуть до активної участі в студентському житті та самоврядуванні, розвитку організаторських навичок і лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці і максимальної самореалізації, сповнені нових ідей і організаторських якостей. Завжди красиві, веселі, дружні, успішні у навчанні, створюють майбутнє, зберігають минуле і живуть сьогоденням факультету і університету!

Структуру і функції Студентської ради факультету ПЦБ можна представити за секторами:

Назва Призначення Відповідальний
1. Координуючий сектор Координація і організація роботи активу факультету. Відвідування засідань студради університету, проведення зборів, інформування студентів факультету про події в університеті Голова студентської Ради факультету ст. 635 гр. Савочка Віталій
2. Сектор преси та інформації Донесення інформації від рівня університету до рівня факультету і у зворотному напрямку, підготовка і випуск газет і статей ст. 640 гр. Луценко Анастасія
3. Навчально-виховний та науковий сектор Приділення уваги навчально-виховній і науковій роботі зі студентами, організація лекцій, присвячених визначним датам, круглі столи, конференції, аналіз успішності студентів ст. 652 гр. Чумаколенко Інна,
ст. 631 гр. Чехут Іванна
4. Культурно-масовий сектор Організація та проведення концертів до свят факультету, культурно-масових та розважальних заходів університету ст. 621 гр. Пастушенко Вероніка
5. Спортивно-оздоровчий сектор Популяризація здорового способу життя серед студентів, сприяння спортивним заходам на факультеті зокрема та в університеті загалом ст. 631 гр. Саприкін Генадій
6. Сектор профорієнтаційної та профспілкової роботи Популяризація факультету серед шкіл, училищ, технікумів, коледжів міста та області.
Відстоювання інтересів студентів на рівні факультету і університету в питаннях навчання, відпочинку, соціального захисту
ст. 635 гр. Глєбова Валентина

Сектор преси та інформації

Сектор преси та інформації знаходиться у розробці, але планується у майбутньому проводити роботу у наступних напрямках:

 • випуск газети студентів факультету та стінгазет до визначних дат;
 • написання статей в університетську газету «Студекспрес», «ДІІт сьогодні»;
 • створення і наповнення інформаційного стенду студради факультету і сайту факультету;
 • розвиток інформаційних проектів: розсилки, групи, окремі сайти.

Планується співпраця з прес-центром ЗНУ, прес-центрами інших ВУЗів, технікумів, коледжів, місцевими та обласними ЗМІ. Сектор преси та інформації буде сприяти підняттю рейтингу факультету, розвитку творчості студентів ЗНУ, проводити тематичні семінари, тренінги.

Першою ластівкою цього сектора є участь студентів у конкурсі для читачів, присвячений до Всеукраїнського дня бібліотек «Бібліотека – любов моя!», творчий колектив студентів факультету зайняв 1 місце.

Навчально-виховний сектор

Щодо навчально-виховного сектору, то до його обов’язків належать:

 • створення дошки відмінників факультету;
 • організація лекцій навчально-виховного характеру, присвячених визначним датам;
 • перегляд наукових, художніх, навчальних фільмів;
 • відвідування пам`яток культури і історії;
 • організація моніторингу роботи Студентської ради університету;
 • моніторинг присутності студентів та їх знань за кредитно-модульною системою навчання;
 • оформлення виставок різноманітних творчих робіт студентів.

Цей сектор також проводить анкетування студентів, зустрічі студентів з керівництвом факультету та університету щодо університетських питань.

Члени навчально-виховного сектору створили та розвивають такі проекти та клуби як: Клуб «Що? Де? Коли?», Брейн-ринг.

Культурно-масовий сектор факультету

Неможливо не помітити роботу культурно-масового сектору факультету, адже відповідно до своїх обов’язків її члени організовують концерти до видатних свят, допомагають у проведенні культурно-масових та розважальних заходів як на факультеті так і всього університету. Студенти цього сектору також організовують та проводять різноманітних творчі конкурсів: «Шанс», «Студентська весна» та багато інших заходів.

Слід звернути увагу і на те, що культурно-масовий сектор координує групи підтримки до різноманітних заходів, змагань, готує та проводить заходи власне факультетського масштабу: посвячення першокурсників у студенти, «Ура! Я – студент!», КВК.

Міжфакультетський конкурс студентської творчості «Студентська весна – 2013» - 1 місце!!!

«Шанс-2014» та конкурс «Містер ДІІТ»

Колектив сучасного танцю «SPLASH»

Спортивно-оздоровчий сектор

Першість з футболу за кубок ректора

До обов’язків спортивно-оздоровчого сектору належить:

 • співпраця з кафедрою фізичного виховання, організація студентських марафонів на різні дистанції;
 • проведення чемпіонатів з різних видів спорту (футболу, баскетболу, волейболу, бадмінтону, шахів, шахмат, настільного тенісу та ін.);
 • організація відпочинку на природі, проведення міжвузівські змагань, зустрічей тощо;
 • надання допомоги у підготовці заходів, присвячених Всесвітньому дню здоров’я.

Участь студентів у науковій роботі

Кожен рік традиційно в університеті проводиться науково-технічна конференція студентів та молодих вчених. Студенти, магістранти і аспіранти приймають активну участь у цьому заході. Свої або сумісні с науковими керівниками доповіді, презентації або наукові розробки вони з інтересом представляють на наукових конференціях, які проводяться по підсекціям кафедр факультету.

Учасники науково-технічної конференції підсекція «Будівлі та будівельні матеріали»

Студенти і актив факультету крім того, що добре навчаються, приймають участь у різних творчих і спортивних конкурсах, виконують наукові проекти, вони і культурно відпочивають.

Двері студентської ради факультету ПЦБ завжди відкриті бажаючим приєднатися до неї. Не зволікайте та приходьте до нас!

Заступник декана ф-ту ПЦБ
О.В. Громова


Університет  |  Головна  |  Спеціальності |  Кафедри |  Дозвілля |  Презентація
 
Дата останнього оновлення : 11.03.2014