Українська мова     Русский язык     English    


Про спеціальності факультету

Факультет "Промислове і цивільне будівництво" готує фахівців широкого профілю для всіх галузей господарського комплексу України.

Підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів здійснюється по наступних спеціальностях:

 • Промислове і цивільне будівництво;
 • Водопостачання і водовідведення;
 • Екологія та охорона навколишнього середовища.
 • Спеціальність «Промислове і цивільне будівництво»

  Багатопрофільна спеціальність інженерів-будівельників, випускників спеціальності "Промислове і цивільне будівництво", дає їм можливість вирішувати найважливіші задачі, які встають перед капітальним будівництвом - зниження матеріаломісткості продукції, економного використання сировини, енергоресурсів, металу, цементу і інших матеріалів, зниження вартості будівництва будівель і споруд; підвищення рівня індустріалізації будівельного виробництва і скорочення капіталовкладень на одиницю введення в дію потужностей.

  Високий рівень фундаментальної і спеціальної підготовки дає можливість нашим випускникам виконувати роботу організаторів і технологів будівельного виробництва, бути архітекторами, дослідниками і випробувачами будівельних конструкцій будівель і споруд, працювати у області економіки і планування будівництва, на сучасному рівні вирішувати питання безпеки життєдіяльності.

  Найбільш здатні випускники факультету успішно працюють в науково-дослідних інститутах, захищають кандидатські і докторські дисертації.

  Спеціальність «Водопостачання і водовідведення»

  Водопостачання і водовідведення займають важливе місце серед багатьох галузей сучасної техніки, направлених на підвищення рівня життя людей, впорядкування населених пунктів і розвитку промисловості.

  Для забезпечення всього живого на нашій планеті чистій і приємною на смак питною водою інженер з водопостачання повинен уміти розрахувати, запроектувати складний комплекс споруд для видалення стічних вод з джерела, очищення і знезараження її і представлення споживачам.

  Виробничі процеси на підприємствах всіх галузей нашої промисловості також супроводжуються витратами великої кількості води. Вимоги до якості цієї води специфічні, іноді дуже високі. Від правильної організації водопостачання промислового підприємства часто залежить якість і собівартість продукції і це має велике економічне значення. Інженер "Водопостачання і водовідведення" повинен уміти вирішувати задачі водопостачання промислових об'єктів, аквапарків, раціонально організувати замкнуті цикли, системи водокористування.

  Скидання використаної води проводиться, звичайно, в природне середовище і щоб не завдати їй непоправної шкоди, інженер цієї професії повинен уміти створити не менш складний комплекс споруд, водовідведень, для видалення стічних вод, їх очищенню і знезараженню. За час навчання в університеті у студента формуються глибокі знання як по фундаментальних, так і спеціальним дисциплінах, які допоможуть їм працювати будівельниками з водопостачання та водовідведення, технологами очисних станцій, в проектних організаціях, науково-дослідних інститутах, інженерами-екологами, в інспекціях по охороні водних ресурсів.

  Спеціальність «Екологія та охорона навколишнього середовища»

  Питання екології стоять дуже гостро, отже потреба у фахівцях цього профілю вельми велика як в нашій країні так і в цілому світі.

  Підготовка фахівців за вказаною спеціальністю почалася в 1999 році. Інженер-еколог займається розробкою і проектуванням природних охоронних комплексів на підприємствах наземного транспорту, виконує екологічну експертизу і природоохоронну інспекцію технологічних процесів в роботі транспорту і перевезенні вантажів, здійснює моніторинг стану навколишнього середовища, аналіз і моделювання результатів за допомогою сучасних комп'ютерних технологій.

       «Факультет готує успішних та ефективних керівників!»

  Університет |  Головна |  Спеціальності |  Кафедри |  Дозвілля |  Презентація
   
  Дата останнього оновлення :29.04.2013