Кафедра Будівлі та будівельні матеріали
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова Руский язык English

Методична робота кафедри

З дисциплін "Будівельне матеріалознавство" та "Матеріалознавство та технологія матеріалів" для студентів спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", "Водопостачання та водні ресурси", "Мости та транспортні тунелі" та "Залізничні споруди та колійне господарство" викладачами кафедри підготовлена така навчально-методична література:

 • Пшінько О.М., Зінкевич А.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. "Дрібні та крупні заповнювачі для важкого бетону". Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 • Пшінько О.М., Зінкевич А.М., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. "Розрахунок складу бетону. Визначення міцності бетону за контрольними зразками та неруйнівними методами". Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 • Пшінько О.М., Громова О.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Неорганічні в’яжучі речовини" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2007.
 • Пшінько О.М., Громова О.В., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Неорганічні в’яжучі речовини" "Гіпсові в’яжучі речовини" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006.
 • Пшінько О.М., Громова О.В., Лисняк В.П. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Розділ "Природні кам’яні матеріали" – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2006.
 • Пшінько О.М., Макаров Б.С., Пристинська О.М. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1 для студентів будівельних спеціальностей заочної форми навчання – Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2005.
 • Зазимко В.Г., Макаров Б.С., Лисняк В.П. Примеры и задачи по курсу "Строительные материалы". Методические рекомендации для студентов - заочников строительных специальностей. - Днепропетровск: ДИИТ, 1990.
 • Зазимко В.Г., Макаров Б.С., Лисняк В.П. Методические указания к лабораторным работам по курсу "Строительные материалы". Раздел "Бетоны". Для студентов строительных специальностей. - Днепропетровск: ДИИТ, 1989.
 • Нетеса Н.И., Макаров Б.С., Масляев А.Ф., Лисняк В.П., Шинкаренко В.И. Расчет требуемой прочности и среднего уровня прочности бетона (согласно ГОСТ 18105.0-80 и 18105.1-80) (Методические указания к лабораторной работе по курсу строительных материалов). Для студентов строительных специальностей. - Днепропетровск: ДИИТ, 1987.
 • Шинкаренко В.И., Гусев Б.В., Зазимко В.Г., Нетеса Н.И. Методические указания по использованию ЭВМ при решении задач прочности конструкционных материалов. Для студентов строительных специальностей. - Днепропетровск: ДИИТ, 1989.
 • Зазимко В.Г., Брынзин В.А., Заяц Ю.Л., Грибкова Т.Е., Павлов А.Ю. Методика количественной оценки макроструктуры бетона. (Методические указания для студентов строительных специальностей при проведении УИРС). - Днепропетровск: ДИИТ, 1987.
 • Шинкаренко В.И., Гусев Б.В., Зазимко В.Г., Нетеса Н.И. Методические указания по применению теории планирования эксперимента при конструировании строительных материалов с заданными свойствами. Для студентов строительных специальностей. - Днепропетровск: ДИИТ, 1989.

З дисципліни "Еколого-будівельне матеріалознавство" для студентів спеціальностей "Екологія та охорона навколишнього середовища":

 • Пшінько О.М., Долина Л.Ф., Пристинська О.М. Екологія житла. Радіоактивність житла: навчальний посібник – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад.. В.Лазаря на, 2007.-176 с.

З дисципліни "Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті" для студентів спеціальностей "Промислове та цивільне будівництво", "Залізничні споруди та колійне господарство", "Мости та транспортні тунелі":

 • Пшінько О.М. Підвищення довговічності бетонних та залізобетонних виробів і конструкцій: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ. – Д.:ДІІТ, 1995. – 100с.

З дисциплін : "Архітектура будівель та споруд", "Будівлі на залізничному транспорті":

 • Худенко В.Ф. Збірник тестів для самостійної підготовки до державних іспитів та модулів, студентів, що навчаються за напрямом "Будівництво" ОКР "Бакалавр" / Навчальний посібник. –Д.: ДНУЗТ, 2009. – 140 с.
 • Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Малоповерховий житловий будинок. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво". -Д.: ДІІТ, 2001.
 • Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Будівлі на залізничному транспорті. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Залізничні споруди та колійне господарство".- Д.:ДІІТ, 2001.
 • Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Малоповерховий житловий будинок. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Мости і тунелі". -Д.: ДІІТ, 2001.
 • Худенко В.Ф., Чернишенко Л.С. Виробнича будівля. - Дніпропетровськ: ДІІТ, 2001.
 • Худенко В.Ф. Багатоповерховий житловий будинок з елементів заводського виготовлення. Методичні вказівки. – Дніпропетровськ: ДІІТ, 1993.
 • Морозов Е.А. Конструкции фундаментов мелкоэлементных зданий на железнодорожном транспорте. Методические указания.- Д.: ДИИТ, 1986.
 • Морозов Е.А. Проектирование фундаментов мелкого заложения для зданий и сооружений на железнодорожном транспорте. Учебное пособие, - Д.: ДИИТ, 1985.
 • Ковалев А.П., Худенко В.Ф., Морозов Е.А. Конструкции стен мелкоэлементных зданий на железнодорожном транспорте. Методические указания.- Д.: ДИИТ, 1983.
 • Ковалев А.П. Производственные здания на железнодорожном транспорте. - Днепропетровск: ДИИТ, 1980.
 • Ковалев А.П. Расчет естественной освещенности производственных зданий к курсовому проекту "Промышленное здание". Методические указания для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство".- Днепропетровск: ДИИТ, 1979.
 • Ковалев А.П. Расчет и проектирование административно-бытовых помещений к курсовому проекту "Промышленное здание". Методические указания для студентов специальности "Промышленное и гражданское строительство".- Днепропетровск: ДИИТ, 1978.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі
Дисципліна Група Лектор
Вступ до будівельної справи 611
612
613
ст. преп. Чернишенко Л.С.
Архітектура будівель і споруд 121
122
129
ст. преп. Морозов Е.О.
Будівельне матеріалознавство в мостах і тунелях 121
122
129
доц. Громова О.В.
Матеріалознавство і технологія матеріалів 521
522
523
524
529
530
ст. преп. Пристинска О.М.
Історія архітектури 621
622
623
ст. преп. Морозов Е.О.
Будівельне матеріалознавство 620
621
622
623
доц. Громова О.В.
Будівельне матеріалознавство 624 ст. преп. Пристинска О.М.
Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті 131
132
доц. Громова О.В.
Планування міст 131
132
139
140
ст. преп. Морозов Е.О.
Будівлі на залізничному транспорті 531
532
533
534
535
835
ст. преп. Чернишенко Л.С.
Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті 530
531
532
533
534
835
доц. Зінкевич А.М.
Архітектура будівель і споруд 631
632
доц. Худенко В.Ф.
Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті 631
632
634
доц. Зінкевич А.М.
Історія архітектури 641
642
ст. преп. Морозов Е.О.
Планування міст 641
642
ст. преп. Морозов Е.О
Реконструкція, капітальний ремонт будівель і споруд на залізничному транспорті 651
652
ст. преп. Морозов Е.О
Проектування, будівництво будівель і споруд в особливих умовах 651
652
ст. преп. Морозов Е.О
Еколого-будівельне матеріалознавство 655
ст. преп. Пристинска О.М.
Екологія в будівельному матеріалознавстві і будівництві 651
652
651 M
ст. преп. Пристинска О.М.
Фізико-хімічні процеси бетонів і полімерів 131
132
139
ст. преп. Пристинска О.М.

Консультації викладачів кафедри
«Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали»
для студентів ЦБО

Викладач День тижня Час Місце
Пристинська Ольга Миколаївна

понеділок

1430 - 1600

ауд. 348
Громова Олена В’ячеславівна

середа

1430 - 1550

ауд. 348
Гордєєва Інна Олександрівна

середа

1600 - 1730

ауд. 343
Зінкевич Андрій Миколайович

четвер

1430 - 1550

ауд. 348
Климова Тетяна Володимирівна

вівторок, по знаменникам

1300 - 1420

ауд. 347
Морозов Євген Олексійович

четвер

1400 - 1530

ауд. 347
Леоненко Ольга Валеріївна

четвер

1430 - 1550

ауд. 457
Ярош Ольга Миколаївна

вівторок

четвер

п’ятниця

1430 - 1700

1430 - 1700

1430 - 1600

ауд. 457
Сальнікова Ірина Валеріївна

середа

з 1730

ауд. 347

Університет | Про кафедру | Склад | Наукова робота | Метод. робота | Координати
Дата останнього оновлення: 12.04.2013