ДІІТ :: Кафедра Будівлі та будівельні матеріали :: Наукова робота кафедри
 Кафедра Будівлі та будівельні матеріали
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова Руский язык English

Наукова робота

У 1933 році при кафедрі "Будівлі та будівельні матеріали" була організована цементна лабораторія, яку в 1935 році перейменовують у лабораторію “Випробування матеріалів”. У 1969 році організована НДЛ "Технологія бетонів". Під керівництвом Гусєва Б.В. лабораторія виконувала науково-дослідні роботи з удосконалення технологій виготовлення бетонних і залізобетонних виробів. У наступні роки на кафедрі продовжують вестися дослідження структурних теорій міцності важкого та легкого бетонів. Із застосуванням сучасного апарату теорії пружності та ЕОМ визначений вплив найважливіших фізико-механічних характеристик компонентів структури, у тому числі її дефектів, на напружено-деформований стан, що виникає у бетонах при різноманітних експлуатаційних впливах. Із використанням ітераційних методів зі спеціально розроблених методик визначено вплив виникаючої концентрації напруг і деформацій у бетонах на послідовність розвитку мікро- і макротріщиноутворення.

Розроблено також рекомендації з використання відходів промисловості, що дозволяє забезпечити більш високу ефективність використання цементу.

З 1994 року кафедру очолює професор Пшінько Олександр Миколайович, доктор технічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Транспортної Академії України, академік Нью-Йоркської Академії, член Міжнародної Академії транспорту. Він являється автором і співавтором 297 публікацій, у тому числі 5 монографій, 36 патентів і авторських свідоцтв. Професор Пшінько О.М. продовжує наукові роботи у напрямку удосконалення технології бетонів.

У 1996 році на базі НДЛ "Технології бетонів" організована ГНДЛ "Матеріали та будівлі для залізничного транспорту", науковим керівником якої став професор Пшінько О.М.

Основним напрямком наукової діяльності кафедри за останні п’ять років є удосконалення технології бетонів, покращення технічного стану та архітектурно-художніх якостей забудови залізничних магістралей, розробка нових способів реконструкції вокзальних комплексів (рис. 1).Рис. 1. Проектні пропозиції щодо вокзалу станції Синельникове-2: місця очікування пасажирів на проміжній платформі, пасажирська будівля вокзалу.


Розроблено і запроваджено заходи, що передбачають покращення зовнішнього вигляду залізничних ліній, будівель та споруд, які формують їх забудову, підвищення рівня санітарного стану і благоустрою території. При цьому враховувалися композиційна побудова магістралей, особливості зорового сприйняття панорами станцій, ступінь розвитку місцевої бази будівельних матеріалів, природні, історико-соціальні та культурні особливості регіонів. Реалізацію задумів науковців здійснено на Придніпровській, Південно-Західній та Львівській залізницях. Ця робота відмічена Золотою медаллю ВДНГ.

Вирішуються актуальні задачі для України з ремонту та реставрації підводних та надводних частин бетонних та залізобетонних штучних транспортних споруд та тунелів (рис. 2).Рис. 2. Дефекти штучних споруд:
а) міст №1 м. Дніпропетровськ; б) корозія фундаменту опори ЛЕП.


Головним питанням при ремонті штучних транспортних споруд є забезпечення якості зчеплення ремонтного шару з поверхнею споруди, що ремонтується. В цьому напрямку проводилися науково-дослідні роботи, розроблені нові методи контролю міцності зчеплення (рис. 3), а також визначені фактори, які впливають на якість зчеплення та засоби регулювання та оптимізації властивостей ремонтних сумішей.а)                                     б)
Рис. 3. Способи контролю та прогнозування міцності зчеплення:
а) експериментальним способом на відрив;
б) способом математичного моделювання за допомогою програмного забезпечення ANSYS.


Останнім часом при виконанні науково-дослідних робіт в лабораторії використовують сучасні методи математичного моделювання складних конструкцій та елементів споруд, використовуючи метод скінченноелементного аналізу та математичні методи обробки планових експериментів. Це дозволяє визначити напружено-деформований стан бетону штучних споруд та прогнозувати фізико-механічні властивості матеріалів (рис. 4).Рис. 4. Скінченноелементна модель ділянки моста.


Підвищити якість матеріалів на цементній в’яжучій речовині науковцями кафедри запропоновано шляхом гідравлічної активації цементної системи у розробленому реакторі-активаторі (рис. 5) та шляхом модифікації складу цементного розчину добавками-модифікаторами (рис.6).Рис. 5. Загальний вид реактора-активатора.Рис. 6. Застосування ін'єкційного розчину в якості елемента системи підсилення капітелей колон.


В лабораторії виконуються дослідження з розробки ремонтних сумішей на основі полімерних зв’язуючих. Розроблено основні положення технології проведення ремонтно-відбудовних робіт методом торкретування в зоні змінного рівня води карбамідними полімеррозчинами на основі смоли КФ-19Т-15 та фенолоформальдегідними полімеррозчинами (рис. 7). Науково-дослідні роботи у даному напрямку будуть виконуватися і надалі.а)                                     б)
Рис. 7. Використання полімерних матеріалів при ремонті штучних споруд:
а) проникнення полімеррозчину у тріщини бетону;
б) ремонт ділянки штучної споруди.Університет | Про кафедру | Склад | Наукова робота | Метод. робота | Координати
Дата останнього оновлення: 12.04.2013