Кафедра Будівлі та будівельні матеріали
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова Руский язык English

Склад кафедри

Пшінько Олександр Миколайович (народився – 13.11.1948 р.) – інженер шляхів сполучення, професор з 1995 р., доктор технічних наук з 2002 р. Лауреат Державної премії України 2005 року в галузі науки і техніки, академік та перший віце-президент Транспортної академії України (ТАУ), член–кореспондент академії будівництва України та Міжнародної інженерної академії (Росія), віце–президент Міжнародної академії транспорту (Росія). Має звання "Заслужений працівник народної освіти України", "Почесний залізничник". Нагороджений орденами "Знак Пошани", "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України. Має відзнаки "Заслужений діяч Транспортної академії України", "За розвиток регіону", "За заслуги перед рідним містом", "За досягнення в науці", "Залізнична слава" ІІІ ступеня.

Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1972 р. У 1966 р. працював на виробництві. З 1967 р. – у Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту: лаборант, інженер, зав. наукової лабораторії, ст. викладач, доцент, зав. кафедри "Будівлі та будівельні матеріали" (з 1994 р.), проректор з навчальної роботи (1997 р.), з 1997 р. – ректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Науковий керівник ГНДЛ "Матеріали та будівлі для залізничного транспорту" кафедри "Будівлі та будівельні матеріали". Під його керівництвом підготовлено 11 кандидатів 1 доктор технічних наук. Є автором 355 публікацій, з них – 22 навчально-методичного і 333 наукового характеру, в тому числі 6 монографій, 242 наукових статей, 48 тез доповідей на конференціях і симпозіумах, 37 патентів та авторських свідоцтв.

Основні праці присвячені удосконаленню технології бетонів, актуальним питаннями з ремонту та реставрації підводних та надводних частин гідротехнічних споруд та тунелів, питанням з розвитку пасажирського вагонобудування, науковим дослідженням контейнерних перевезень та роботі транспортних коридорів на залізницях України.


Пристинська Ольга Миколаївна (народилася – 06.01.1958 р.) - інженер-будівельник, ст. викладач, заст. зав. кафедрою "Будівлі та будівельні матеріали".

Закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1984 році. З 1977 року почала працювати на кафедрі "Будівлі та будівельні матеріали" лаборантом, інженером (з 1981 р.), молодшим науковим співробітником (з 1986 р.), зав. навчальної лабораторії (з 1991 р.), асистентом (з 2002 р.), ст. викладачем (з 2003 р.). З вересня 2005 року призначена заступником зав. кафедрою "Будівлі та будівельні матеріали".

Викладає лекції, лабораторні роботи і практичні заняття з дисципліни "Матеріалознавство та технологія матеріалів", "Будівельне матеріалознавство", "Еколого-будівельне матеріалознавство", "Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті", "Фізико-хімічні процеси бетонів і полімерів" для студентів денної та безвідривної форми навчання факультетів ПЦБ, БЗ та МТ.

Опублікувала 1 навчальний посібник, 2 методичні вказівки, 10 наукових статей, 2 тези доповідей на конференціях.

У 2005 році зайняла 1 місце на факультеті як кращий куратор, в 2007 році – 1 місце як краща група університету на ІІ курсі.

Займається профорієнтаційною роботою на кафедрі – підтримує зв’язок з керівництвом технікумів і коледжей, закріплених за кафедрою.


Громова Олена В'ячеславівна (народилася – 28.12.1975 р.) – інженер-будівельник, к.т.н., доцент кафедри "Будівлі та будівельні матеріали".

У 1998 році закінчила Придніпровську академію будівництва та архітектури за спеціальністю інженер-будівельник, диплом № 10628874.

Кандидат технічних наук з 21 травня 2003 р. Дисертацію захистила 28 березня 2003 р. у спеціалізованій вченій раді Д 08.085.01 Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, диплом № 018788. Тема дисертації – "Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд".

Основні етапи наукової та науково-педагогічної діяльності у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна:

– з 12.1998 р. – аспірантка з відривом від виробництва кафедри будівель та будівельних матеріалів університету;

– з 12.2001 р. – молодший науковий співробітник кафедри хімії та інженерної екології університету;

– з 09.2002 р. – асистент кафедри будівель та будівельних матеріалів університету;

– з 09.2005 р. і по теперішній час – доцент кафедри будівель та будівельних матеріалів університету та за сумісництвом – завідувач галузевої науково-дослідної лабораторії "Матеріали та будівлі на залізничному транспорті" (з 2008 р.) цієї ж кафедри.

Викладає лекції, лабораторні і практичні заняття з дисциплін "Будівельне матеріалознавство", "Технологія ремонту та відновлення інженерних споруд на транспорті" та "Екологія в будівельному матеріалознавстві та будівництві" для студентів денної та заочної форм навчання факультетів ПЦБ та МТ.

Проводить виховну роботу зі студентами. Є куратором академічної групи факультету ПЦБ. У 2006 році група під її керівництвом зайняла 2 місце в огляді-конкурсі в номінації "Краща група" курсу.

Бере активну участь у наукових дослідженнях Галузевої науково-дослідної лабораторії матеріалів та будівель для залізничного транспорту.

Автор 22 публікації, з них 19 наукового та 3 навчально-методичного характеру.


Худенко Валерій Федорович (народився – 31.07.1953 р.) інженер-будівельник, к.т.н., доцент кафедри "Будівлі та будівельні матеріали".

Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту в 1975 р., факультет промислового та цивільного будівництва.

Трудовий шлях після закінчення університету почав на кафедрі "Будівлі" на посадах інженера науково–дослідного сектору, асистента.

Після закінчення в 1990 р. аспірантури в Московському інституті інженерів залізничного транспорту та захисту дисертації був обраний доцентом кафедри будівель і будівельних матеріалів. З 1996 р. по 2001 р. на громадській роботі – голова профспілкового комітету університету і за сумісництвом доцент кафедри.

З 2001 р. по сьогоднішній день – декан факультету безвідривної підготовки фахівців, на якому навчається більше 5 000 студентів.

Роботи на всіх посадах успішно поєднував з виконанням наукових тем та проектною діяльністю. За його участю підготовлено монографію, розділ СНиП, розроблено проекти реконструкції вокзалів, громадських та житлових будівель. У власному доробку більше 50 наукових публікацій, 4 винаходи.

За наукову та виробничу діяльність був відзначений медаллю ВДНГ СРСР, грамотами Міністерства транспорту та Міністерства освіти України.

У 2007 р. став членом-кореспондентом Академії будівництва України.


Ярош Ольга Миколаївна (народилася – 07.01 1963 р.). У 1981 році вступила на вечірнє відділення Дніпропетровського інституту залізничного транспорту імені М.І.Калініна (ДІІТ). В цьому же році прийнята на роботу в ДІІТ на кафедру "Будівлі" лаборантом. В 1987 році закінчила ДІІТ та залишилась працювати на кафедрі старшим лаборантом. З 2006 р. і до теперішнього часу працює провідним фахівцем кафедри "Будівлі та будівельні матеріали".


Морозов Євген Олексійович (народився – 01.01.1947 р.). Навчався в Дніпропетровському інституті інженерів залізничного транспорту (ДІІТ) на факультеті промислового та цивільного будівництва з 1965 по 1970 р. р.

Після закінчення інституту працював за направленням старшим архітектором відділу промислового та цивільного будівництва проектно-дослідницького інституту "Желдорпроект" Південно-Західної залізниці.

З 1972р. по 1973 р. служив у лавах Радянської армії.

З 1974 року почав працювати в ДІІТі на кафедрі "Будівлі" на посаді асистента кафедри, з 1979 року працює старшим викладачем, а з 1991 року призначений на посаду доцента.

Морозов Є.О. проводить лекційні та практичні заняття із студентами факультетів "Мости" і "Промислове та цивільне будівництво", а також веде курсове та дипломне проектування на достатньо високому рівні.

За наукову та виробничу діяльність був відзначений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР.

В 1985 році зайняв 1 місце на конкурсі за проект реконструкції центрального залізничного вокзалу м. Дніпропетровська.

За успіхи в роботі в 2001 році Морозову Є.О. присвоєне звання "Відмінника вищої школи".


Зінкевич Андрій Миколайович (народився – 21.08.1977р.). В 2000 р. закінчив Придніпровську державну академію будівництва та архітектури, факультет ПЦБ.

В 2000 р. працював інженером Придніпровського регіонального центру енергоефективних технологій.

З 2000 по 2003 р. – аспірант кафедри будівель та будівельних матеріалів Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

В 2004 році захистив дисертацію на тему "Модифіковані цементні композиції для ремонту залізобетонних конструкцій методом ін’єктування" за спеціальністю 05.23.05 "Будівельні матеріали та вироби". Отримав науковий ступінь кандидата технічних наук. Вчене звання доцента кафедри будівель та будівельних матеріалів присвоєно 23.12 2008 р.

З 2002 по 2004 р. – асистент, з 2004 р. – доцент кафедри будівель та будівельних матеріалів.

Автор 20 наукових статей та 2 методичних вказівок.

Основні праці присвячені питанням відновлення експлуатаційної придатності бетонних та залізобетонних конструкцій.


Афанасьєва Тетяна Іванівна (народилася – 18.06.1963 р.) – інженер-будівельник, старший лаборант, за сумісництвом – асистент кафедри "Будівлі та будівельні матеріали".

Закінчила Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту у 1986 р. З 1981 р. почала працювати на кафедрі "Будівлі та будівельні матеріали" лаборантом, зав. навчальної лабораторії (з 1989 р.), ст. лаборантом (з 1997 р.), аспірант кафедри (з 2006 р.)

У 2002 р. закінчила магістратуру Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна та здобула кваліфікацію магістра. З 2006 по 2009 рр. навчалась в аспірантурі ДНУЗТ на денному відділені.

Опублікувала 3 наукові статті, 6 тез доповідей на конференціях.

Сальнікова Ірина Валеріївна (народилася – 28.11.1984 р.). У 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, факультет "Промислове та цивільне будівництво" та здобула кваліфікацію інженера-будівельника.

В 2008 році закінчила магістратуру на цьому ж факультеті.

В 2009 році вступила до аспірантури на денну форму навчання зі спеціальності "Управління проектами та програмами". Науковий керівник – професор Пшінько О.М.

Під час навчання в аспірантурі самостійно моделює різні види занять, передбачає їх результативність, постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації, успішно займається самоосвітою, має багато цікавих ідей, творчих планів і потенційних можливостей для їх реалізації.

Леоненко Ольга Валеріївна (народилася – 28.04.1985 р.) – інженер-будівельник, викладач кафедри "Будівлі та будівельні матеріали".

В 2007 році закінчила Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, факультет "Промислове та цивільне будівництво".

В 2007 році працювала в Дніпровському проектному інституті на посаді інженер-проектувальник.

З серпня 2007 року працює на кафедрі "Будівлі та будівельні матеріали" викладачем–стажистом та є здобувачем кафедри.

Проводить виховну роботу зі студентами. Є куратором групи.


Університет | Про кафедру | Склад | Наукова робота | Метод. робота | Координати
Дата останнього оновлення: 12.12.2013