Кафедра Будівлі та будівельні матеріали
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методична робота Координати
Українська мова Руский язык English

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ

Завантажити (.ppt)


Поповнення в рядах керівників проектів та програм

17 та 18 листопада 2016 року на кафедрі «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» відбувся захист дипломних магістерських робіт за спеціальністю «Управляння проектами»

В магістерських роботах були надані та розроблені ефективні рішення проблем, що є актуальними для сьогодення: удосконалення роботи центру надання адміністративних послуг, проект створення волонтерської спільноти, підвищення енергоефективності на підприємствах та ін.

Кількість студентів що захистили роботи на:«відмінно» -10 чол., «дуже добре» та «добре» - 8 чол., «задовільно» - 1 люд.

Загалом, всі студенти успішно захистили магістерські роботи та здобули ступінь вищої освіти «магістр» і їм надано кваліфікацію «керівник проектів та програм».

Історія становлення кафедри

Одна із старовинних кафедр інституту кафедра "Будівельних матеріалів" була заснована в 1931 році. Очолив кафедру доцент Мореходов. Вже в 1933 році при кафедрі започатковується цементна лабораторія, яку у 1935 році перейменовують у лабораторію "Випробування матеріалів". У цей період кафедра і лабораторія проводять дослідницьку та педагогічну роботи, але війна їх перериває. Вже наприкінці 1945 року кафедра та дослідницька лабораторія починають відновлювати свою роботу. Очолює її на той час Мещеряков Василь Михайлович, який одночасно керує відбудовними роботами інституту.

У 1952 році Мещеряков В.М. захищає кандидатську дисертацію. У наступні роки на кафедру приходить випускниця інституту Зазимко В.Г. Працюючи асистентом, вона веде науково-дослідну роботу з високочастотних режимів вібраційного ущільнення бетонних сумішей. У 1962 році Зазимко В.Г. захищає кандидатську дисертацію з цієї теми.

У 1969 році на кафедру приходить молодий кандидат технічних наук, доцент Гусєв Б.В. Разом із Зазимко В.Г. вони організовують госпрозрахункову лабораторію "Технологія бетону". У цьому ж році в аспірантуру до ХІІТу направляється випускник ДІІТу Волков Є.І. У лабораторію і на кафедру приходять молоді кадри Макаров Б.С., Пшінько О.М., Лисняк В.П., Заяць Ю.Л., Нетеса М.І., Майко В.П., Масляєв А.Ф. Ведуться науково-дослідні роботи з основних напрямків удосконалення технології виготовлення бетонних і залізобетонних виробів, які одержали визнання в Москві та Києві. Так, роботи з поліпшення якості та технології виробництва залізобетонних напірних віброгідропресованих труб нагороджені медалями ВДНГ СРСР.

Колективом лабораторії розробляються основні принципи ущільнення бетонних сумішей. Ведуться роботи з модифікації властивостей бетону добавками.

У 1973 році Гусєва Б.В. запрошують на роботу в Москву. З цього періоду кафедру очолила Зазимко В.Г., а лабораторією продовжує керувати Гусєв Б.В.

У 1975 році починається видання збірників праць кафедри "Будівельні матеріали" і НДЛ "Технології бетонів". Активно працюють над докторськими дисертаціями Гусєв Б.В. і Зазимко В.Г., а над кандидатськими дисертаціями - Заяць Ю.Л., Нетеса М.І., Пшінько О.М., Лисняк В.П., Майко В.П., Масляєв А.Ф.

Роботи Гусєва Б.В., Зазимко В.Г., Зайця Ю.Л., Пшінька О.М. дозволили обґрунтувати низькочастотні режими ущільнення залізобетонних виробів і видати рекомендації з оптимальних режимів віброущільнення бетонної суміші розроблювачам низькочастотних асиметричних віброплощадок.

Впровадження нової технології і переозброєння заводів ЗБВ Дніпропетровська і Москви низькочастотними віброплощадками дозволило поліпшити умови праці робітників і знизити собівартість продукції, що підтверджується нагородами ВДНГ СРСР усіх ступенів.

У 1978 році докторську дисертацію захищає Гусєв Б.В., кандидатські дисертації захищають Заяць Ю.Л. і Нетеса М.І., а через рік захищається Пшінько О.М.

У цей час Гусєв Б.В. очолив наукову роботу в найбільшому об'єднанні КТБ "Мосоргстройматеріали" у Москві. До складу цього об'єднання входять більш ніж сто підприємств будівельних матеріалів. Проте він продовжує керувати науковими дослідженнями кафедри. Впроваджені ним розробки нових методів формування збірних залізобетонних виробів на підприємствах будівельної індустрії Москви були визнані гідними Державної премії СРСР у 1979 році.

Під керівництвом Гусєва Б.В. і Зазимко В.Г. над кандидатськими дисертаціями продовжують працювати Лисняк В.П., Павлов О.Ю., Майко В.П., Масляєв А.Ф., Шубін Є.К., Петров А.С., Грибкова Т.Є., Черних В.А. Всі вони успішно завершують свої роботи і захищають кандидатські дисертації у вчених радах Дніпропетровська, Москви, Ленінграда, Харкова.

У 1984 році докторську дисертацію захищає Зазимко В.Г.

Кафедра продовжує дослідження структурних теорій міцності бетонів на моделях, що значно реальніше, ніж застосовувані раніше, відбивають дійсну структуру важких і легких бетонів. Із застосуванням сучасного апарата теорії пружності й ефективних ЕОМ визначений вплив найважливіших фізико-механічних характеристик компонентів структури, у тому числі її дефектів, на напружено-деформований стан, що виникає у бетонах при різноманітних експлуатаційних впливах. Із використанням ітераційних методів за допомогою спеціально розроблених методик визначено вплив виникаючої концентрації напружень і деформацій у бетонах на послідовність розвитку мікро- і макротріщиноутворення. За результатами цих досліджень розроблені конкретні вимоги до технологічних переділів, що забезпечують знижену концентрацію напружень і деформацій у бетонах, отже, більш ефективне використання його компонентів при тривалій безвідмовній експлуатації бетонів.

Розроблено також рекомендації по використанню вторинних продуктів промисловості, що дозволило забезпечити більш високу ефективність використання цементу. У такий спосіб можливо вирішувати дві найважливіші для України проблеми: економічну – за рахунок утилізації в бетонах забруднюючих навколишнє середовище промислових відходів і енергетичну – за рахунок економії найбільш енергоємної складової бетонів – цементу.

З 1994 року кафедру очолює професор Пшінько О.М. Він продовжує науково-дослідні та госпдоговірні роботи у напрямку удосконалення технології бетонів. У даний час кафедра успішно вирішує актуальні завдання для України з ремонту та реставрації підводних частин гідротехнічних споруд та тунелів. Одночасно продовжується робота по підготовці наукових кадрів. Під керівництвом Пшінька О.М. вже підготовлено 11 кандидатів та 1 доктор технічних наук. У даний час він є науковим керівником 2 докторантів та 3 аспірантів.

Кафедра "Будівлі" була заснована у 1971 році. З цього року до 1979 кафедру очолював доцент Заіченко І.Р., а з 1979 до 1987 р. (до об'єднання кафедри з кафедрою "Будівельні матеріали") - доцент Ковальов О.П. На кафедрі працювали доцент Дерябін Ф.Н., доцент Ликов М.І., старші викладачі Скрутковська Н.І. та Кирейко М.Є.

Кафедра "Будівлі" протягом багатьох років (1974 - 1991 р.р.) проводила науково-дослідні розробки за держбюджетними та госпдоговірними темами для Придніпровської, Одесько-Кишиневської (пізніше Одеської), Молдавської та Південно-Західної залізниць. В 80-х роках кафедра брала участь у науково-дослідній роботі спільно з кафедрою ПЦБ ВЗІІТа для пасажирського Главка МПС СРСР. Головна задача робіт – створення рекомендацій з архітектурно-будівельної реконструкції вокзалів різної місткості (від малих до крупних) та інших об'єктів забудови ліній залізниць для покращання умов з функціонально-технологічної роботи, підвищення рівня архітектурного та інженерного благоустрою об'єктів, їх технічного стану, підвищення рівня комфорту пасажирів та робітників транспорту, формування нового художнього вигляду забудови, який відповідає сучасним вимогам.

Значна частина розробок кафедри була впроваджена при виконанні робіт з реконструкції на лініях залізниць України та Молдови.

Проекти кафедри будівель експонувались на ВДНГ СРСР та були нагороджені золотою і срібною медалями. В 80-х р.р. доценти кафедри Морозов Є.О. и Худенко В.Ф. перемогли у республіканському конкурсі реконструкції центрального залізничного вокзалу станції Дніпропетровськ.

У 1987 році через малий склад кафедру "Будівлі" приєднують до кафедри "Будівельні матеріали". Вона отримує нову назву – кафедра „Будівлі та будівельні матеріали”, яку очолює професор Зазимко В.Г.

На даний час на кафедрі викладають 1 професор, д.т.н., 3 доцента, к.т.н, 3 ст. викладача, 1 викладач-стажист (7 штатних), 2 асистенти і 1 доцент за сумісництвом (3 сумісника).


Університет | Про кафедру | Склад | Наукова робота | Метод. робота | Координати
Дата останнього оновлення: 12.12.2013