Логотип

Кафедра будiвельного виробництва та геодезiї

Заголовок Фотогалерея
Графiчне меню Унiвeрситет Навчальний процес Склад кафедри Наукова дiяльнiсть Методичнi розробки Iсторiя кафедри Контакти
Головна

Унiверситет

Навчальний процес

Склад кафедри

Науковi розробки кафедри

Організаційно-виховна робота

Методичнi розробки кафедри

Iсторiя кафедри

Контакти

Русский язык Українська мова Версiя для друку

Навчальний процес

Розклад консультацій викладачів кафедри "Будівельне виробництво та геодезія"
на І семестр 2016-2017 н.р.

Викладач Понеділок Вівторок Середа Четвер П'ятниця
Радкевич А.В.

14:30

ауд.4304

14:30

ауд.4304

Банніков Д.О.

14:30

ауд.439

14:30

ауд.439

13:00

ауд.439

Нетеса М.І.

14:30

ауд.4306

Кирпа І.І.

14:30

ауд.440

14:30

ауд.440

14:30

ауд.440

Нікіфорова Н.А.

14:30

ауд.4306

14:30

ауд.4306

Тищенко О.А.

12:30

ауд.4304

14:30

ауд.4304

11:30

ауд.4304

Листопадський А.А.

11:30

ауд.1304

Северин О.П.

14:30

ауд.5101

14:30

ауд.5101

Яковлєв С.О.

15:00

ауд.4310

15:00

ауд.4310

Гернич М.В.

14:30

ауд.1305 /

/ 14:30

ауд.4304

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя" веде пiдготовку за двома освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями спецiальностi промислового та цивiльного будiвництва:

кафедра приймає участь у процесі підсумкової державної атестації студентів на отримання кваліфікації "бакалавр", а також керує підготовкою профільних розділів дипломних проектів та магістерських робіт з отримання кваліфікації "магістр".

Викладання дисциплін здійснюється як за денною формою навчання студентів, так і за безвідривною формою, співпрацюючи з Центром дистанційної освіти університету.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підготовку фахівців за 7-ю спеціальностями на 5-х факультетах університету. Співробітники кафедри викладають 31 навчальну дисципліну.

Головною складовою навчально-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрi є навчально-методичні комплекси дисциплін, які складаються з:

 • навчальної програми;
 • робочої програми;
 • конспекту лекцiй та його електронної версії в системі MOODLE;
 • засобiв для проведення поточного та пiдсумкового контролю: контрольних завдань до практичних та лабораторних занять, контрольних робiт для перевiрки рiвня засвоєння студентами навчального матерiалу, завдань модульного контролю, тестових завдань;
 • iндивiдуальних семестрових завдань для самостiйної роботи студентiв;
 • програм навчальної та виробничих практик;
 • навчальної та навчально-методичної лiтератури та їх зразкiв.

Студенти відвідують аудиторні заняття, виконують індивідуальні завдання, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти, для яких викладачами кафедри розроблені індивідуальні семестрові варіанти. Для проведення лабораторних занять при кафедрі працює спеціалізована навчальна лабораторія. Також є комп’ютерний клас, де за допомогою спеціалізованих програмам та програмних комплексів студенти вивчають інтерактивні аспекти майбутньої професії.

На лекцiях та практичних заняттях застосовуються сучаснi технiчнi засоби, а саме мультимедiйні проектори в комплектi з електронною обчислювальною технiкою. При виконаннi всiх розрахунково-проектувальних студентських робiт застосовуються персональнi ЕОМ учбово-обчислювального класу. У студентiв є можливiсть при виконаннi курсових робiт i дипломних проектiв використовувати нормативнi документи як в надрукованому, так i в електронному варiантi.

В процесі контролю якості засвоєння навчального матеріалу студентами впродовж семестру та під час сесії використовується система автоматизованого тестування "Прометей". Викладачами кафедри розроблені та продовжують розроблятись й вдосконалюватись відповідні тестові завдання, що дозволяють не тільки проконтролювати рівень набутих знань, але й перевірити базові навички.

Двiчi за семестр проводиться модульний контроль за iндивiдуальними електронними тестовими завданнями, якi пiдготували викладачi кафедри. Упроваджена модульно-рейтингова система поточного i пiдсумкового контролю засвоєння студентами навчального матерiалу

Студенти, які пройшли підготовку з фахових дисциплін кафедри, щорічно приймають участь у всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дипломних проектів та магістерських робіт, виборюючи призові місця й нагороди.

Викладачі кафедри приділяють окрему увагу роботі в Інституті післядипломної освіти при університеті – проводяться аудиторні заняття для слухачів, бажаючих підвищити кваліфікацію в сфері проектування сучасних будівельних конструкцій, надаються кваліфіковані консультації співробітникам університету та стороннім організаціям. В окремих випадках викладачі проводять виїзні семінари та тренінги, допомагаючи спеціалістам покращити свої знання і навички в сфері будування.

При кафедрі працює філіал ВАТ "Дніпропроектстальконструкція", в якому студенти зустрічаються із фахівцями, слухають їх лекції, збирають матеріал для дипломних проектів та магістерських робіт. Розробки студентів нерідко знаходять зворотне впровадження у виробництво.

Навчальний процес по кафедрі підкріплений навчальними посібниками, методичними розробками, конспектами лекцій, підготовленими до лекційних занять, проведення практичних і лабораторних занять, виконання курсового і дипломного проектування. Викладачі кафедри постійно їх оновлюють та доповнюють, відповідно до змін у чинній нормативній базі та сучасних досягнень в сфері будівництва. З метою покращення якості самостійної роботи студентів та розширення їх контингенту впроваджується система MООDLE, позитивною якістю якої є надання можливості дистанційної освіти.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 1. Автоматизація проектування - к.т.н., доцент Тищенко О.А.
 2. Автоматизований розрахунок кошторисів - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 3. Будівельна техніка – ст. викладач Яковлєв С.О
 4. Будівельні конструкції – д.т.н., професор Банніков Д.О., к.т.н., доцент Кирпа І.І.
 5. Виробнича база будівництва - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 6. Геодезичні виміри залізничної колії – ст. викладач Северин О.П.
 7. Геодезичні вимірювання (спецкурс) – ст. викладач Листопадський А.А.
 8. Геодезичні роботи при монтажу та експлуатації машин - ст. викладач Листопадський А.А.
 9. Економіка будівництва - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 10. Заводське виготовлення будівельних конструкцій - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 11. Залізобетонні та кам'яні конструкції - к.т.н., доцент Тищенко О.А.
 12. Зведення та монтаж будівельних споруд – д.т.н., професор Нетеса М.І.
 13. Інженерна геодезія - ст. викладач Северин О.П.
 14. Інженерні вишукування - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 15. Конструкції з дерева та пласмаси - д.т.н., професор Банніков Д.О.
 16. Металеві конструкції - д.т.н., професор Банніков Д.О.
 17. Метрологія та стандартизація - к.т.н., доцент Тищенко О.А.
 18. Надійність та довговічність будівельних конструкцій - д.т.н., професор Банніков Д.О.
 19. Основи будівельного виробництва - д.т.н., професор Нетеса М.І.
 20. Основи геодезії - ст. викладач Листопадський А.А.
 21. Основи державного управління - д.т.н., професор Радкевич А.В.
 22. Основи системного аналізу - к.т.н., доцент Тищенко О.А.
 23. Організація будівництва - д.т.н., професор Радкевич А.В.
 24. Організація та економіка будівництва - д.т.н., професор Радкевич А.В.
 25. Проектування металевих конструкцій кранів - д.т.н., професор Банніков Д.О.
 26. Технологія будівельного виробництва - д.т.н., професор Нетеса М.І., к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 27. Технологія спеціальних робіт - д.т.н., професор Нетеса М.І.
 28. Технологія та механізація залізничного будівництва - к.т.н., доцент Нікіфорова Н.А.
 29. Управління будівництвом - д.т.н., професор Радкевич А.В.
 30. Управління проектами в будівництві - д.т.н., професор Радкевич А.В.
 31. Управління трудовими ресурсами - д.т.н., професор Радкевич А.В.
  Початок сторiнки

Дата оновлення:

21.02.2017

Кафедра "Будiвельне виробництво та геодезiя".
Днiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту iм. акад. В. Лазаряна.