Кафедра Гідравліки та водопостачання
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Публікації Координати

Наукова діяльність кафедри

        Наукова діяльність кафедри "Гідравліка та водопостачання" здійснюється в таких напрямках:
  • розробка методів комп'ютерного моделювання процесів забруднення підземних та поверхневих вод, джерел водопостачання під дією різноманітних техногенних факторів (після аварій, при функціонуванні різних об'єктів, споруд);
  • розробка методів комп'ютерного моделювання для вирішення задач водозниження на підтоплених територіях;
  • удосконалення методик очищення стічних вод підприємств залізничного транспорту;
  • розробка комп'ютерних технологій вирішення задач прогнозу якості повітря під дією різноманітних техногенних факторів та захисту навколишнього середовища від забруднення після аварій на залізниці.
  • розробка математичних моделей процесів гідродинаміки та масопереносу в системах водопостачання та водовідведення.
        В розробці цих напрямків приймають участь усі викладачі кафедри. Напрямки наукової діяльності на кафедрі повністю відповідають профілю підготовки фахівців.
        За останні 10 років на кафедрі надруковано 16 наукових монографій (автори: Біляєв М.М., Коренюк Є.Д., Долина Л.Ф.), 4 навчальних посібника, 100 наукових статей, 120 тез доповідей, одержано 1 патента на винаходи. За цей період викладачі приймали участь у 40 міжнародних конференціях (Німеччина, Італія, Нідерланди, Росія, Грузія). Щорічно студенти спеціальності "Водопостачання та водовідведення" докладають на наукових міжнародних конференціях. Професор Біляєв М.М. регулярно робить доповіді на конференціях НАТО по проблемам забруднення повітряного середовища при надзвичайних ситуаціях.
        Монографія "Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде" (авт. Біляев М.М. та ін.)зайняла І місце у номінації "Монографія" на І-му обласному міжвузівському конкурсі на найкращу наукову і навчально-методичну роботу. Монографія "Религия и охрана окружающей среды" (авт. Долина Л.Ф.) зайняли І місце (секція "Екологiя") на ІІ-му обласному конкурсі.Монографія "Прогнозирование качества окружающей среды методом вычислительного эксперимента" (авт. Біляев М.М., Коренюк Е.Д., Хрущ В.К.) зайняла I місце на ІІІ-му обласному конкурсі.

Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Публікації |  Координати
Дата останнього поновлення: 09.04.2013