НОВИНИ ГОЛОВНА КОНТАКТИ

Кафедра «Хімія та інженерна екологія» має давні наукові традиції та значний науково технічний потенціал. Наукові школи хімії неорганічних фторидів та екологічної безпеки транспорту є добре знаними у всьому світі. Багато науково-технічних розробок кафедри впроваджені у виробництво в Україні та закордоном. Науковці кафедри та ГНДЛ «ОНС» є розробниками багатьох чинних нормативних документів та нормативно-правових актів у галузі охорони довкілля та раціонального природокористування на залізничному транспорті.

До традиційних наукових напрямів кафедри та ГНДЛ «ОНС» відносяться прикладні проблеми хімії неорганічних фторидів та комплексні проблеми екологічної безпеки наземних видів транспорту. Поширеною серед науковців кафедри є наступна тематика досліджень: синтез високоефективних апротонних електролітів, технології виробництва літійових джерел живлення, розробка шляхів утилізації відпрацьованих акумуляторних батарей, екологічні аспекти перевезення небезпечних вантажів, технології та матеріали локалізації та ліквідації аварійних розливів небезпечних вантажів, комплексні проблеми екологічної безпеки залізниць та інфраструктури транспорту, нормативна методологія та нормування природокористування на транспорті, розробка сталих технологій поводження з відходами виробництва та споживання. В останні п’ять років на кафедрі інтенсивно розвивається наукова школа сталого природокористування та ресурсозберігаючих технологій на транспорті.