Спеціальності факультету

Факультет готує фахівців за спеціальністю “Залізничні споруди та колійне господарство”, які володіють методами проектування, будівництва доріг та експлуатації залізничної колії і всіх інженерних споруд залізниць. Після успішного закінчення четвертого курсу студенти отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», а закінчивши п’ятий курс - диплом «сеціаліста» чи «магістра».

Усі студенти оволодівають сучасними інформаційними технологіями в проектуванні та будівництві, знають основи менеджменту і маркетингу, що необхідно для роботи в сучасних умовах.

На факультеті розвинута наукова та експериментальна база де кращі студенти отримують навики проведення досліджень і готуються до майбутньої наукової чи викладацької роботи.

0060

0081

Після закінчення університету випускники факультету отримують направлення на підприємства:

-дистанції колії де займаються поточним утриманням залізничної колії, штучних споруд та будівель;

-колійі машинні станції, які виконують модернізацію, капітальні та інші види ремонтів колії;

-проектні, будівельні та ремонтні підприємства залізниць, які пов’язані з підготовкою магістралей для швидкісного руху.