Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою на таких факультетах і за такими спеціальностями:

 

Шифр і найменування  галузі знань

Напрям підготовки

Код напряму

Назва спеціальності

Код спеціальності спеціаліста

Код спеціальності магістра

0601 Будівництво та архітектура

 Будівництво

6.060101

Мости і транспортні тунелі

7.06010106

8.06010106

                                                                   0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

Транспортні технології
(залізничний транспорт)

6.070101

Організація перевезень і управління на транспорті

Залізничні споруди та колійне господарство

6.070108

Залізничні споруди та колійне господарство

7.07010801

8.07010801

1801  Специфічні категорії

 

 

«Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті»

 

8.18010025

 
Форми начальної роботи

    Основними формами навчальної роботи кафедри, відповідно до п. 5 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОУ № 161 від 2 червня 1993 р., № 48 та № 49 від 23.01.2004 р. є:

 1. Лекції

 2. Лабораторні заняття

 3. Практичні заняття

 4. Консультації

 5. Індивідуальні завдання (а – розрахункові, розрахунково-графічні роботи, б – курсові проекти (роботи), в – дипломні проекти)

  6. Організація самостійної роботи студентів

  7. Практична підготовка студентів (навчальна або виробнича практика)

    

   

   

  Назва дисципліни

  Для кого викладається

  Форми навчальної роботи

  Вид, форма  контролю

  шифр галузі/ код напряму або спеціальності

  денна

  ЦБО

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  а

  б

  в

  1

  Загальний курс залізниць

  0701 Транспорт і транспортна інфраструктура

   

  6.070108
  Залізничні споруди та колійне господарство

  I

  I

  +

  +

  +

  +

  Залік (Tester)

  2

  Технологія та механізація залізничного будівництва

  ІІ, III

  ІV

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік/
  екзамен

  3

  Метрологія, стандартизація та сертифікація

  ІІ

  III

  +

  +

  +

  +

  +

  Залік

  4

  Сучасні інформаційні технології в будівництві та колійному господарстві

  III

  +

  +

  +

  +

  +

  залік (Tester)

  5

  Планування та організація виробництва

  ІІІ, ІV

  V

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік / екзамен (Tester)

  6

  Проектування залізниць

  ІІІ–IV

  ІV, V

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік / екзамен (Tester)

  7

  Системи автоматизованого  проектування доріг

  IV

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік (Tester)

  8

  Проектування реконструкції залізниць

  7(8).07010801
  Залізничні споруди та колійне господарство

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік (Tester)

  9

  Управління будівництвом

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік

  10

  Транспорт промислових підприємств

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  +

  +

  залік

  11

  Автомобільні шляхи

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  залік

  12

  Сучасні інформаційні технології в проектуванні та будівництві

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  залік (Tester)

  13

  Будівництво доріг

  V

  VI

  +

  +

  +

  +

  +

  екзамен

  14

  Інтеграція залізничного транспорту в європейську транспортну систему

  V

  VII

  +

  +

  +

  +

  +

  залік

  15

  Залізничні криві, їх проектування та розрахунки

  V

  VII

  +

  +

  +

  +

  +

  екзамен

  16

  Принципи інтероперабельності та його застосування у різних видах транспорту

  8.18010025  Інтероперабельність і безпека на залізничному транспорті

  VIII

  +

  +

  +

  +

  залік

  17

  Структура залізничного транспорту: система та її підсистеми

  VIII

  +

  +

  +

  +

  залік

  18

  Основи проектування залізниць

  6.070101
  Організація перевезень і управління на транспорті

  IV

  III

  +

   –

  +

  залік

  19

  Вишукування мостових переходів і тунельних пересічень

  7(8).06010106
  Мости і транспортні тунелі

  V

  VI

  +

  +

  залік