На здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

 

Автор

Науковий консультант

Назва дисертації

Рік захисту

1

  Антоконенко Іван Львович

1928

2

  Курган Микола Борисович

 д.т.н., професор  Даніленко Е. І.

Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для впровадження швидкісного руху поїздів

2004

 

На здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

 

Автор

Науковий керівник

Назва дисертації

Рік захисту

1

Яковлєв Борис Воніфатійович

Член-кор. АН СРСР, д.т.н., професор Веденісов Б. М.

Вопросы реконструкции стрелочного хазяйства железных дорог СССР

1944

2

Губенко Євген Миколайович

д.т.н., професор
Іоаннісян А. І.

Вопросы проектирования железных дорог под паровую тягу с учетом их последующей электрификации

1953

3

Гоц Василь Улянович

Член-кор. АН СРСР, д.т.н., професор Горінов О. В.

Вопросы проектирования железных дорог с уклонами кратной тяги

1964

4

Малишев Юрій Васильович

д.т.н., професор
Гібшман О. Є.

Исследование измерителей эксплуатационных расходов по содержанию пути при проектировании железных дорог

1966

5

Євграфов Віктор Іванович

к.т.н., професор
Яковлєв Б. В.

К вопросу введения скоростного движения поездов на существующих магистралях

1968

6

Клименко В’ячеслав Миколайович

д.т.н., професор
Фрішман М. А.

Исследование работы в пути тупых крестовин с подвижным сердечником под поездной нагрузкой

1968

7

Турчин Олег Павлович

к.т.н., професор
Яковлєв Б. В.

Вопросы проектирования железных дорог с уравновешенными уклонами

1973

8

Курган Микола Борисович

к.т.н., професор
Яковлєв Б. В.

Вопросы реконструкции трассы существующих железных дорог

1976

9

Корженевич Іван Петрович

к.т.н., професор
Яковлєв Б. В.

Вопросы оптимизации трассы железных дорог

1983

10

Ренгач Микола Григорович

д.т.н., професор
Даніленко Е. І.

Проектування і розрахунок динамічно плавних кривих залізничної колії промислових підприємств

1994

11

Клочко Борис Григорович

Высокоподвижный гидротехнический бетон повышенной биоводостойкости с полимерфенольной добавкой

1996

12

Ковальов В'ячеслав Вікторович

д.т.н, професор
Швець В. Б.

Стійкість фундаментів на штучній основі у разі виникнення глибокого зсуву

2009

13

Чернишова Оксана Cергіївна

д.т.н., професор
Курган М. Б.

Підвищення ефективності заходів зі зменшення обмежень швидкості руху поїздів, зумовлених станом залізничної колії

2010

14

Гусак Марина Анатоліївна

д.т.н., професор
Курган М. Б.

Підвищення ефективності роботи залізничної колії при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень

2012