За п’ять років викладачами було надруковано більше 30 статей у фахових виданнях

1. Корженевич І. П., Курган М. Б., Бараш Ю. С., Курган Д. М. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 20. – С. 233-239

2. Чернишова О. С. Зниження експлуатаційних витрат при відміні попереджень з обмеження швидкості руху поїздів// Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 20. – С. 78-81

3. Корженевич І. П Теоретичні розрахунки потрібного габаритного розширення міжколійя в кривих // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 21. – С. 87-89

4. Корженевич І. П., Курган М. Б., Бараш Ю. С. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати пов’язані із зносом колійної інфраструктури // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 21. – С. 285-292

5. Корженевич І. П. Забезпечення габаритних відстаней до опор і платформ при виправленні кривих // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 22.

6. Пшінько О. М., Бараш Ю. С., Корженевич І. П., Верхоглядова Н. І., Логвиненко А. В., Лобойко А. М. Сталий розвиток транспорту і пасажирські перевезення у дальному сполученні // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 22

7. Корженевич І. П., Тодуа Т. Г. Экономические аспекты нормативных требований при проектировании реконструкции плана на перевальных участках // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 22. – С. 298-301

8. Корженевич І. П., Торопов Б. І., Тодуа Т. Г. Связь параметров подвижного состава и допускаемых скоростей при решении тормозной задачи на перевальных участках // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 23. – С. 123-127

9. Корженевич И. П., Торопов Б. И. Повышение скоростей движения в Украине: мифы и реальность. // Локомотив-Информ, № 7, - Харьков, 2008. - С. 27-29

10. Корженевич И. П., Торопов Б.И., Тодуа Т.Г. Решение тормозной задачи на перевальных участках // Локомотив-Информ, № 8, - Харьков, 2008. - С. 12-15

11. Корженевич І. П. Модифицированный инструментальный способ съемки плана железнодорожного пути // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 24. – С. 85-87

12. Корженевич І. П., Кванталиани Г. Г., Тодуа Т. Г., Торопов Б. И. Модифицированный инструментальный способ съемки плана железнодорожного пути // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 24. – С. 82-84

13. Корженевич І. П., Бараш Ю. С. Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого розвитку суспільства // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 24. – С. 201-206

14. Корженевич І. П., Бараш Ю. С. Роль залізничного транспорту України в забезпеченні сталого розвитку суспільства // Локомотив-Информ, № 12, - Харьков, 2008. - С. 16-18

15. Курган М. Б., Чернишова О. С. Вплив пропущеного тоннажу та плану лінії на витрати при поточному утриманні колії // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 24. – С. 88-90

16. Курган М. Б., Мухіна Н. А., ЧернишоваО. С. Встановлення раціональної послідовності усунення обмежень швидкості, зумовлених станом залізничної колії // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип.25 .

17. Корженевич И. П. Б. И. Торопов. Оценка допускаемых скоростей движения по условиям работы тормозов на перевальных участках  В кн.: Транспорт, наука, бизнес: проблемы и стратегия развития. Материалы Всероссийской научно-техн. конф. посв. 130-летию Сверд. ж.д.. - Екатеринбург, УрГУПС, 2008.

10. Корженевич И. П. Б. И. Торопов. Повышение скоростей движения поездов на Украине: пути решения проблемы. В кн.: Транспорт, наука, бизнес: проблемы и стратегия развития. Материалы Всероссийской научно-техн. конф. посв. 130-летию Сверд. ж.д.. - Екатеринбург, УрГУПС, 2008

11. Корженевич І. П. План железнодорожного пути, как один из основных факторов для реализации повышения скоростей и снижения эксплуатационных расходов. Локомотив-Информ.. Харьков, 2009

12. Корженевич І. П. Специальная реперная система для контроля положения пути в плане // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – Вип. 25. –с. 69-71

13. Курган М.Б., Мухіна Н.О., Чернишова О.С. Прогнозування зміни тягово-енергетичних показників при виникненні обмежень швидкості // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2008. – Вип. 25. – с. 73-75

14. Корженевич І. П. Влияние плана пути на скорость и эксплуатационные расходы // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – Вип. 26. – с. 71-74

15. Курган М.Б., Сенченко Т.А., Мойсеєнко К.В. Положення суміжних стрілочних переводів у плані й поздовжньому профілі // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – Вип. 27. - С. 75-82

16. Корженевич І. П. Точность съемки плана железнодорожной колеи и пути ее повышения // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2009. – Вип. 27.

17. Корженевич І. П. Суслов О. А., Торопов Б. І. Проблемы плана железнодорожного пути и направления их решения. Проблемы и перспективы изысканий: проектирования: строительства и эксплуатации железных дорог: тр. IV Всероссийск. научн.-практ. конф. с международн.. участием:, - Иркутск: ИрГУПС: с. 46-54

18. Курган М. Б., Хмелевська Н.П. (ДІІТ) Дослідження впливу параметрів плану лінії на величину відцентрових непогашених сил // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – Вип. 34.

19. Курган М. Б., Заяц М. А. Визначення ефективності розмежування напрямків пасажирського та вантажного руху за критерієм витрат на утримання та ремонт верхньої будови колії// Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. ак. В.Лазаряна. ? 2009. ? вип. 34.

20. Курган М. Б., Хмелевська Н. П., Черняков М. М. (ДІІТ) Впровадження ресурсозберігаючих технологій при розмежуванні вантажного й пасажирського руху // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУЗТ, 2010. – Вип. 35.

21. Курган Д. М., Заяц М. А. Визначення раціонального розподілу поїздопотоків на мережі залізниць // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. ак. В.Лазаряна. ? 2010. ? вип. 35.

23. Корженевич І. П., Курган М. Б., Хмелевська Н. П. (ДІІТ). Визначення об’ємів робіт для зняття обмежень швидкості, пов’язаних з планом лінії Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна. ? 2011. ? вип. 41. ? С.

24. Курган М. Б., Чернишова О. С. Додаткові витрати залізниці при виникненні обмежень швидкості на крутих затяжних підйомах. // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. ак. В. Лазаряна. ? 2011. ? вип. 38. ? С. 114-116.

25. Курган М. Б., Чернишова О. С. Прогнозування втрат залізниці від дії обмежень швидкості руху поїздів // Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізничн. тр-ту ім. ак. В.Лазаряна. ? 2011. ? вип. 40. ? С.92-94.

26. Курган М. Б., Заяц М. А. Оптимізація роботи колії при вирішенні задач розмежування пасажирського та вантажного руху. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту: управління, економіка і технології».- Сер. «Техніка, технологія». –К.:ДЕТУТ, 2011.- С. 87-89.

27. Курган М. Б., Гусак М.А., Хмелевська Н.П. Перебудова кривих для впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів// Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, – 2011 – № 40. - С. 84-91.

28. Рибкін В.В., Чернишова О.С., Ковальов В.В., Білич І.В., Харлан В.І. "Обгрунтування рекомендацій з підвищення провізної спроможності під’їзної колії ВАТ "Павлоградвугілля"// Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, – 2012 – № 42. - С. 56-62.

29. Ковальов В.В., Чернишова О.С. "Методика аналітичного визначення стійкості земляного полотна доріг" Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектур.

30. Босов А. А., Курган М. Б., Курган Д. М., Байдак С. Ю. Оцінка економічної ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів, пов’язаних із станом залізничної колії // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, – 2011 – № 41. - С. 105-115.

31. Корженевич І. П., Курган М. Б., Хмелевська Н. П. Визначення об’ємів робіт для зняття обмежень швидкості, пов’язаних з планом лінії// Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, – 2011 – № 41. 

32. Курган М. Б., Торопов Б. І., Хмелевська Н. П. Передумови впровадження прискореного руху поїздів на напрямку Куми- Дніпропетровськ // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во ДНУЗТ, – 2011 – № 42.