Русский | English
Історична довідка| Наші випускники| Штат кафедри| Наукова робота| Студентські конференції Навчальний процес на кафедрі

Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою навчання на таких факультетах і за такими спеціальностями


п/п
Факультет Курс Спеціальність
Шифр Назва
1 УПП

II

7.100403 Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)
2 ПЦБ

ІІ

7.092101 Промислове і цивільне будівництво
3 ЕМТ

ІІ

7.050201 Менеджмент організацій
4 МТ

 IІІ

7.092106 Мости та транспортні тунелі
5 М

IV

7.090214 Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання
6 ОБЗ

I-V

8.100502 Залізничні споруди та колійне господарство
7 Центр підвищення кваліфікації 8.100502 Залізничні споруди та колійне господарство


Крім того, кафедра також бере участь у навчанні студентів за денною й безвідривною формами за тими ж спеціальностями в:
- Центрі дистанційного навчання (заочна форма);
- Львівській філії університету (денна форма).

Дисципліни, які читаються викладачами кафедри

Перелік дисциплін наведено в таблиці. Робочу програму кожної дисципліни можна переглянути натиснувши на назву відповідної дисципліни.

Факультет Курс Семестр Назва дисципліни
1 УПП ІІ 3 Улаштування та експлуатація залізничної колії
2 ПЦБ ІІ 4 Транспорт і шляхи сполучення
3 ЕМТ І 2 Постійні споруди їх експлуатація та ремонт
4 МТ ІІІ 5 Транспорт і шляхи сполучення
5 М ІV 7 Устрій колії та її ремонт
6 ОБЗ I,ІІ 2,3 Загальний курс залізниць
7 ОБЗ ІІІ 5 Творчість та дослідження в праці інженерів
8 ОБЗ ІІІ,ІV 6,7,8 Залізнична колія
9 ОБЗ ІІІ,ІV 6,7 Колійне господарство
10 ОБЗ ІІІ-ІV 6,7 Технологія, механізація та автоматизація колійних робіт
11 ОБЗ ІV 8 Математичні методи та моделі в спеціальних задачах
12 ОБЗ ІV 8 Безпека руху та ПТЕ
13 ОБЗ ІV 8 Надійність та технічна діагностика
14 ОБЗ ІV 8 Автоматизовані системи управління колійним господарством
15 ОБЗ V 9 Управління колійним господарством
16 ОБЗ V 9 Теорія та практичні положення безпеки руху
17 ОБЗ V 9 Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві
18 ОБЗ V 9 Проектування залізничної колії
Магістратура
19 ОБЗ V 9-10 Застосування ЕОМ в науковій, навчальній та практичній діяльності в колійному господарстві
20 ОБЗ V 9 Перспективні конструкції верхньої будови колії і стрілочних переводів
21 ОБЗ V 9 Сучасні технології капітального і середнього ремонту колії
22 ОБЗ V 9 Правові методи та аналіз розслідування сходів рухомого складу з рейок у колійному господарстві
23 ОБЗ V 10 Управління надійністю безстикової колії
24 ОБЗ V 10 Сучасні проблеми взаємодії рухомого складу і колії
25 ОБЗ V 10 Математичні моделі та методи при дослідженнях колії

Перелік методичних вказівок, що розроблені на кафедрі для навчального процесу

Найменування дисципліни Спеціальність Курс Назва методичної розробки Призначення методичної розробки Автори Рік видання Номер за бібліотечним каталогом
Залізнична колія Залізничні споруди та колійне господарство 3 Проектирование мероприятий по стабилизации эксплуатируемого земляного полотна Для виконання курсового проекту Ю.Д.Волошко, М.И.Уманов, А.М.Патласов, П.В.Ковтун 1996
Залізнична колія Залізничні споруди та колійне господарство 4 Проектування звичайного стрілочного переводу Для виконання курсового проекту А.Н.Орловський, В.В.Рибкін, К.В.Мойсеєнко, Д.М.Курган 2009
Залізнична колія Залізничні споруди та колійне господарство 4 Проектування та розрахунок рейкової колії на ділянці обходу Для виконання курсового проекту А.М.Орловський, О.М.Патласов, В.В.Циганенко, О.М.Баль 2007 983
Колійне господарство Залізничні споруди та колійне господарство 4 Проектування засобів і організації робіт зі снігоборотьби Для курсового та дипломного проектування В.П.Гнатенко, А.П.Трякин, К.В.Моисеенко 2004 861
Технологія, механизація та автоматизація колійних робіт Залізничні споруди та колійне господарство 4 Організація та технологія виконання робіт з модернізації та капітального ремонту колії Для курсового та дипломного проектування М.І.Уманов, В.Є.Савлук, Т.Л.Сіволап, В.І.Чернік 2004
Надійність та діагностика залізничної колії Залізничні споруди та колійне господарство 4 Надійність і технічна діагностика залізничної колії Для рішення практичних задач Л.Я.Воробейчик 2001
АСУ та інформаційне забезпечення Залізничні споруди та колійне господарство 4 Автоматизовані системи керування Для рішення практичних задач І.О.Бондаренко, Д.М.Курган 2007 997
Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві Залізничні споруди та колійне господарство 4 Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві Методичні вказівки до практичних задач М.А. Арбузов, В.С.Андреєв, О.В. Губар 2013  
Творчість та дослідження в роботі інженера Залізничні споруди та колійне господарство 4 Творчість та дослідження в роботі інженера Методичні вказівки до практичних задач В.С.Андреєв, М.А. Арбузов, О.В. Губар, В.В.Савицький 2013  
Управління колійним господарством Залізничні споруди та колійне господарство 5 Організація та планування поточного утримання колії Для курсового та дипломного проектування В.П.Гнатенко, А.П.Трякін, М.І.Уманов, В.І.Черник 2001
Управління колійним господарством Залізничні споруди та колійне господарство 5 Планування, організація проведення та приймання ремонтно-колійних робіт Для курсового та дипломного проектування В.П.Гнатенко, О.М. Патласов, В.В.Рибкін 2012
Проектування залізничної колії Залізничні споруди та колійне господарство 5 Технико-экономические расчеты по выбору конструкции верхнего строения пути Для курсового та дипломного проектування Ю.Д.Волошко, Л.Я.Воробейчик 1987
Проектування залізничної колії Залізничні споруди та колійне господарство 5 Розрахунки колії на міцність Для курсового та дипломного проектування Л.Я.Воробейчик, О.М.Патласов, А.П.Трякін, М.І.Уманов 2001
Проектування залізничної колії Залізничні споруди та колійне господарство 5 Визначення температурного режиму роботи безстикової колії Для курсового та дипломного проектування Д.М.Курган, І.О.Бондаренко 2008
Технологія, механизація та автоматизація колійних робіт Залізничні споруди та колійне господарство 5 Технико-экономическая оценка технологических процессов ремонта пути Для дипломного проектування В.В.Рыбкин, В.Г.Юнкевич 1986Технічні засоби та комп'ютеризація в навчальному процесі та науковій роботі

Перелік учбових комп'ютерних програм
Розрахунок колії на міцність.
Розрахунок звичайного стрілочного переводу.
Розрахунок стійкості укосу земляного полотна.
Розрахунок виправки кривих у плані.
Розрахунок підвищення рейок зовнішньої нитки у кривих.
Розрахунок укладання скорочених рейок в кривих.
Розрахунок допустимих швидкостей руху поїздів в кривих.
Розрахунок параметрів симетричних стрілочних переводів.

Розклад консультацій на 2-й семестр 2015/2016 навчального року

Викладач Пн Вт Ср Чт Пт
доцент Гнатенко В.П.          
доцент Арбузов М.А. 14-30, ауд. 258     14-30, ауд. 258  
доцент Бондаренко І.О.          
доцент Настечик М.П.         11-00, ауд. 258
доцент Патласов О.М.          
доцент Курган Д.М. 14-30, ауд. 258        
доцент Губар О.В.     14-30, ауд. 258 11-00, ауд. 258  
доцент Андрєєв В.С. 13-00, ауд. 258     13-00, ауд. 258  
асистент Савицький В.В.       14-30, ауд. 258  
асистент Маркуль Р.В. 14-30, ауд. 258        
асистент Токарєв С.О. 14-30, ауд. 258        

Розклад консультацій для дипломників

Викладач Пн Вт Ср Чт Пт
доцент Арбузов М.А. 15-30, ауд. 258     15-30, ауд. 258  
доцент Бондаренко І.О.          
доцент Настечик М.П.   12-00, ауд. 258     12-00, ауд. 258
доцент Патласов О.М. 11-00, ауд. 258     14-30, ауд. 258  
доцент Курган Д.М. 15-30, ауд. 248     14-30, ауд. 248  
доцент Губар О.В.     15-30, ауд. 258 13-00, ауд. 248  
доцент Андрєєв В.С. 14-00, ауд. 258     14-00, ауд. 248  
асистент Савицький В.В. 13-00, ауд. 248     13-00, ауд. 248  
асистент Маркуль Р.В. 15-30, ауд. 258     15-30, ауд. 248  
асистент Токарєв С.О.           Штат | Випускники | Перелік виконаних НДР | Перелік інструкцій | Дисертації | Публікації | Контакти

Кафедра "Kолія та колійне господарство" ім. професора М.А.Фрішмана

  Дніпропетровськ, ДIIТ
  Дата останньoгo оновлення 04 квітня 2016 року

Сторінку розробив Арбузов М.А.