Русский | English
Історична довідка| Наші випускники| Штат кафедри| Навчальна робота| Наукова робота| Студентські конференції ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ:

2005 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В., Баль О.М., Бондаренко І.О., Сисин М.П. Інженерний розрахунок залізничної колії на міцність Залізничний транспорт України. - 2005. - № 2. - С. 40-44.
2 Рибкін В.В., Мойсеєнко К.В. Колієвипробувальна галузева науково-дослідна лабораторія Залізничний транспорт України. - 2005. - № 2. - С. 41-40.
3 Костюк М.Д., Яковлєв В.О., Рибкін В.В. Перспективи впровадження пружних скріплень на залізницях України Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2005. - С. 147.
4 Орловський А.М., Патласов О.М., Рибкін В.В., Тараненко С.Д. Укладання стрілочних переводів в кривих Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 148.
5 Рыбкин В.В., Бондаренко И.А. Предложения по оценке деформативности железнодорожного пути Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 182.
6 Рыбкин В.В., Сысын Н.П. Методика экспериментального определения вертикальной упругости пути под фактически действующими динамическими нагрузками от подвижного состава Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 183.
7 Рибкін В.В., Баль О.М. Результати експериментальних статистичних досліджень відмов рейок в колії Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 184.
8 Рыбкин В.В., Кистол Д.В. Информационная модель полигона железной дороги Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 199.
9 Рыбкин В.В., Савлук В.Е. Формирование баз данных информационно-справочной подсистемы «полигон дороги» на Приднепровской и Одесской дорогах Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 201.
10 Рибкін В.В., Циганенко В.В. Про причини сходів рухомого складу в кривих ділянках колії Тези доповідей 65 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2005. – С. 206.
11 Рибкін В.В., Сначов М.П., Нечепоренко Ф.Ф. Деякі проблеми післядипломної освіти в національному університеті залізничного транспорту Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції «Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи», Дніпропетровськ, видавництво ДНУ – 2005. – С. 81.
12 Рибкін В.В., Сначов М.П., Нечепоренко Ф.Ф. Стан і перспективи розвитку післядипломної освіти в національному університеті залізничного транспорту Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції «Неперервна освіта: проблеми, рішення, перспективи», Дніпропетровськ, видавництво ДНУ – 2005. – С. 83.
13 Рыбкин В.В., Патласов А.М. Номограммы для определения возвышения и скорости в кривых Путь и путевое хозяйство. – 2005. - № 7. С. 31-32.
14 V.Rybkin, S.Raksha Maintenance of modern track machines on Ukrainian railways 13th. International seminar “Track maintenance machines in theory and practice”. VTS pri ZU v Ziline, 2005. S. 135-139.
15 Рибкін В.В., Арбузов М.А. Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вып. 9. – Д., 2005. –С.74-77.
16 Рибкін В.В., Баль О.М. Методика визначення допустимих напружень в рейках Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вып. 9. – Д., 2005. –С.78-80.

2006 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Даніленко Е.І., Рибкін В.В. Правила розрахунку залізничної колії на міцність і стійкість К.: Транспорт України, 2006. – с.168.
2 Рибкін В.В., Патласов О.М., Уманов М.І. Положення про порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків елементів верхньої будови колії К.: ТОВ «ВД Мануфактура», 2006. – с.40.
3 Рибкін В.В., Корженевич І.П., Ренгач М.Г. Методика аналізу точності знімання, розрахунків та виправлення залізничних кривих машинами різних типів Д.: ДІІТ, 2006. – с.40.
4 Даніленко Е.І., Рибкін В.В. та інші Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України ЦП/0138 К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2006. – с.336.
5 Рибкін В.В., Орловський А.М., Тараненко С.Д. Удосконалення сучасних та розробки перспективних стрілочних переводів для підвищення швидкості руху Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 187.
6 Рибкін В.В., Костюк М.Д., Настечик М.П., Сисин М.П. Теоретичні дослідження впливу пружності проміжних рейкових скріплень на деформативну роботу колії Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 188.
7 Патласов О.М., Гнатенко В.П., Яковлєв В.О. Нормативи якості виконання ремонтно-колійних робіт Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 189.
8 Рибкін В.В., Курган М.Б., Курган Д.М., Харлан В.І. Вимоги до колійної інфраструктури при впровадженні рухомого складу з примусовим нахилом кузовів вагонів на швидкісних напрямках залізниць України Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 190.
9 Рибкін В.В., Курган М.Б., Курган Д.М., Харлан В.І. Вимоги до утримання колії при впровадженні швидкісного руху на залізницях України Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 207.
10 Уманов М.И., Рейдемейстер А.Г., Цыганенко В.В., Ренгач Н.Г., Халипова Н.В. Допускаемые скорости движения пассажирских вагонов в кривых участках пути, отремонтированных при длительном закрытии перегона Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 210.
11 Рибкін В.В., Костюк М.Д., Настечик М.П., Сисин М.П. Результати динаміко-міцностних випробувань колії зі скріпленням КПП-7 Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 214.
12 Татуревич А.П., Ковальов В.В., Губар О.В., Арбузов М.А. Вплив на колію та стрілочні переводи магістрального пасажирського тепловоза ТЕП150 Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 215.
13 Патласов О.М., Орловський А.М., Крячко В.О. Укладання стрілочних переводів в кривих з використанням перехідних кривих Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 219.
14 Моисеенко К.В., Гнатенко В.П. Результаты испытаний на прочность стрелочного перевода типа Р65 марки 1/11 проекта ДН300 на железобетонных брусьях Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 220.
15 Рибкін В.В., Патласов О.М., Настечик М.П., Сисин М.П. Методика безконтактного виміру динамічного прогину рейки фотографічним методом Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 221.
16 Уманов М.І., Баль О.М., Маркова О.С. Поодинокий вихід рейок - важливий фактор для прогнозування строку ремонту колії Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 222.
17 Бондаренко И.А. Методика расчета характеристик стабилизирующего слоя Тези доповідей LXVI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Дніпропетровськ – 2006. – С. 222.
18 Патласов О.М. Яковлєв В.О., Мартова К.П. Методичні вказівки по підготовці матеріалів швидкостей руху поїздів за формами 1, 1а, 2, введення їх в дію та контроль виконання К.: ТОВ „Швидкий друк” – 2006 р. – 24 с.
19 Уманов М.І., Сушков В.Ф., Куценко Н.А., Мурашев О.В., Савицький В.В. Збірник типових технологічних процесів ремонту залізничної колії. ЦП – 3/45 Київ, ПП „Март”, 2006, 271 с.
20 Уманов М.І., Савлук В.Є., Систренський В.О., Коцупей В.В, Вольховський О.О. Збірник типових технологічних процесів ремонту безстикової колії. ЦП – 3/55 Київ, Обл.-вид. арк., 2006, 140 с.
21 M. Umanov, A. Lascher, E. Frishman, H. Prishedko Complex optimization of parameters of Maglev systems is a basic condition of their implementation MAGLEV’2006 The 19th International Conference on Magnetically Levitated systems and Linear Drives, Dresden- Germany, s.71-75
22 M. Umanov, A. Lascher, E. Frishman, H. Prishedko Determination of electrodyna-mic and aerodynamic resistan-ce for maglev train with an electrodynamic suspesion system. The tenth international Simposium on Magnetic Bear, Martigni, Switze, 2006, s. 51-56
23 Курган М.Б., Курган Д.М., Харлан В.І. Визначення допустимої швидкості руху поїздів з примусовим нахилом кузовів вагонів у кривих ділянках колії. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Вип. 12 – Д., 2006, С. 47-52.

2007 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В. Основні напрямки вдосконалення системи утримання колійної інфраструктури в умовах реформування залізничного транспорту Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 151.
2 Рыбкин В.В., Орловский А.Н., Кайсин С.Г., Крячко В.А. Новый стрелочный перевод Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 162.
3 Рибкін В.В., Арбузов М.А. Порівняльний аналіз методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 176.
4 Уманов М.И., Цыганенко В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. Рекомендации по установлению скоростей движения поездов после завершения ремонта пути на длительно закрытом перегоне Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 177-178.
5 Баль О.М., Рибкін В.В., Уманов М.І. До розрахунку інтенсивності відмов рейок в колії Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 187.
6 Уманов М.І., Сисин М.П. Вимірювання жорсткості колії з використанням відеозйомки Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 180-190.
7 Рибкін В.В., Настечик М.П., Набоченко О.С., Сисин М.П. Вплив епюри залізобетонних шпал на розладнання баластного шару Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 207.
8 Рибкін В.В., Сисин М.П., Набоченко О.С. Моделювання руху частинок баластного шару із використанням методу молекулярної динаміки Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 208.
6 Уманов М.І., Патласов А.М., Сиволап Т.Л. Методика оцінки впливу технології виконання ремонтних робіт на експлуатаційний стан залізничної колії Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 201-211.
9 Гузчекно В.Т., Тютькін О.Л., Андрєєв В.С. Основні положення надійності і стійкості земляного полотна Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 280-281.
10 Уманов М.І., Новиков В.Ф., Зінченко А.В. Вариант участка комплексной системы развития транспортной и коммунальной структуры города Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 284.
11 Уманов М.И., Пришедько Е.Н., Лашер А.Н., Фришман Е.М. Оптимизация длины составов – один из путей повышения доходности транспортных систем. Тези доповідей 67 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2007. - С. 354-355.
12 Уманов М.И., Лашер А.Н. Пришедько О.М., Губанов С.Б. Изменение нормативной величины дисконта в зависимости от объёмов внедрения современных технологий в национальную экономику Украины. Тезисы докладов VI Международной научной конференции „ Проблемы экономики транспорта”, Дніпропетровськ, 2007, -С.193.
13 Курган Д.М., Кістол Д.В., Савлук В.Є. Розробка систем інформатизації колійного господарства. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті». Дніпропетровськ, 2007, -С.19.
14 Рибкін В.В., Арбузов М.А. Порівняльний аналіз методів контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вып. 17. – Д., 2007. –С.107-109.
15 Уманов М.И., Цыганенко В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. Рекомендации по технологии выполнения ремонта пути на длительно закрытом перегоне и по установлению скоростей движения поездов после завершения этих работ Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вип. 17, 2007, -С.116-122
16 Уманов М.И., Халипова Н.В., Рейдемейстер А.Г., Ціганенко В.В. Рекомендации по технологии выполнения ремонта пути на длительно закрытом перегоне и по установлению скоростей движения поездов после завершения этих работДослідження та розробка рекомендацій щодо швидкостей руху поїздів у кривих ділянках колії, відремонтованої при тривалому закритті перегону із застосуванням сучасних колійних машин Вісник Академії митної служби України, № 1, 2007, -С.75-83.
17 Уманов М.И., Халипова Н.В., Цыганенко В.В., Сысын Н.П., Курган Д.Н. Cкорости движения в кривых после ремонта Журнал «Путь и путевое хозяйство», № 10. Москва, 2007. – с. 29-30.
18 Рибкін В.В., Патласов О.М., Пахомова В.О. Розвиток післядипломної освіти в Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна Регіональний науково-практичний семінар. Розвиток післядипломної освіти у відповідності з вимогами болонсь-кого процесу. Тези доповідей. Дніпропетровський національний університет. – Д., 2007. –С.21-22.
19 Рибкін В.В., Уманов М.І., Баль О.М. Поодинокий вихід рейок – важливий фактор для прогнозування троку ремонту колії Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 18. – Д., 2007. –С.62-70.
20 Рибкін В.В., Настечик М.П., Губар О.В., Корноухова К.В., Рагулін П.В., Яковлєв В.О. Рейкове скріплення Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності». № и 2007 12086 від 01.11.2007р.

2008 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В., Арбузов М.А. Визначення впливу рухомого складу на залишкові напруження рейкових плітей безстикової колії магнітним методом Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008. – С.136.
2 Рибкін В.В., Баль О.М. Встановлення періодичності перевірок стану рейок засобами дефектоскопії Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008. – С.137.
3 Уманов М.І., Гришечкин С.А. Оцінка якості ущільнення баластного шару за допомогою спектрального аналізу його імпульсного відклику Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008.
4 Уманов М.І. Циганенко В.В., Курган Д.М., Сисин М.П., Набоченко О.С. Определение допускаемых скоростей движения поездов по участкам пути, отремонтированным с использованием динамических стабилизаторов пути разных конструкций Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008.
5 Курган Д.М., Бондаренко І.О. Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008.
6 Патласов О.М. Оценка состояния железнодорожного пути в плане в кривых малого радиуса. Проблемы механики железнодорожного транспорта: Динамика, прочность и безопасность движения подвижного состава. XII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2008.
7 Колектив авторів ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – С.123.
8 Блохин Е.П., Пшинько А.Н., Рыбкин В.В., Мямлин С.В., Евдомаха Г.В., Мельничук В.А. Особенности расследования случаев схода грузовых вагонов в поездах Сборник докладов VI Международной конференции «Актуальные проблемы промышленной безопасности от проектирования до страхования», СП –2008.–С.98.
9 Рыбкин В.В., Курган Н.Б., Харлан В.И . Организация ускоренного движения пассажирских поездов в Украине Устройство и содержание пути и подвижного состава при тяжеловесном и скоростном движении поездов. Колесо-рельс: Сб. науч. Тр. Научно практической конференции ОАО «ВНИИЖТ». – М.: Интекст, 2008. – 88-89 с.
10 Рыбкин В.В., Орловский А.Н., Корноухова К.В. Разработка новых стрелочных переводов для движения на боковое направление с повышенной скоростью Устройство и содержание пути и подвижного состава при тяжеловесном и скоростном движении поездов. Колесо-рельс: Сб. науч. Тр. Научно практической конференции ОАО «ВНИИЖТ». – М.: Интекст, 2008. – 131-134 с.
11 Рибкін В.В., Патласов О.М., Арбузов М.А. Вкладання безстикової колії на оздоровленому земляному полотні Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 24. – Д., 2008. –С.91-93.
12 Рибкін В.В., Циганенко В.В. Губар О.В., Халіпова Н.В. Аналіз матеріалів розслідування сходів рухомого складу в кривих ділянках колії радіусом менше 350 м Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 24. – Д., 2008. –С.94-99.
13 Рибкін В.В., Сисин М.П., Набоченко О.С. Моделювання роботи безстикової колії у поперечному напрямку під дією поздовжніх температурних сил Збірник наукових праць. Удосконалення конструкції залізничної колії ти системи ведення колійного господарства. – Вип. 91. – Харків: УкрДАЗТ, 2008 С.33-43.
14 Рибкін В.В., Савлук В.Є., Кістол Д.В. Використання автоматизованої інформаційної системи «Колійна інфраструктура» в якості основи для створення ІАС «Інфраструктура залізниць» Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании Тезисы II Международной научно-практической конференции.- Д.: ДИИТ, 2008. – С.25.
15 Циганенко В.В. Губар О.В., Халіпова Н.В. Дослідження безпеки руху вантажних вагонів у кривих ділянках колії малого радіусу Митна політика України Д.: Вид-во Акад. митн. служби України, 2008.
16 Уманов М.И., Фришман Е.М. Вертикальное взаимодействие пути и экипажа с использованием магнитной опоры ступенчатого типа Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вип. 20, Дн-ськ, 2008.
17 Корженевич І.П., Курган М.Б., Бараш Ю.С., Курган Д.М. Вплив підвищення швидкості руху поїздів на витрати енергоресурсів Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вип. 20, Дн-ськ, 2008. – С.233-239.
18 Уманов М.И. Цыганенко В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. Скорости движения поездов после ремонта пути «Путь и путевое хозяйство», - М., Транспорт, № 6, 2008.
19 Уманов М.И. Цыганенко В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. Совершенствование модели пути в задачах взаимодействия пути и подвижного состава Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», МИИТ, Москва, 2008.
20 Уманов М.И. Цыганенко, В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. Сопоставление допускаемых скоростей движения поездов на участках пути, отремонтированных с использованием динамических стабилизаторов пути разных конструкций Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», МИИТ, Москва, 2008.
21 Андреєв В.С., Шаповал В.Г., Тютькин А.Л. Расчеты кренов фундаментов на водонасыщенном основании Міжвід. зб. наук. праць “Геотехнічна механіка”. – Дніпропетровськ: Ін-т геотехнічної механіки НАН України, 2008. – Вип. 69. – С. 178-182.
22 Уманов М.І., Довжик С.М. Проміжне рейкове скріплення Патент на корисну модель № 31832. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25 квітня 2008 р.
23 Уманов М.І., Сокур А.В. Спосіб відновлення нормальної роботи безстикової пліті після деформації Патент України № 37931 від 10.12.2008 р.
24 Губар О.В., Карнаухова К.В., Настечик М.П., Рагулін П.В., Рибкін В.В., Яковлев В.О. Рейкове скріплення Патент України на корисну модель № 31032. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2008 р. К. Бюлетень Державного департаменту інтелектуальної власності № 6
25 Настечик М.П., Губарь А.В. Комплект регулюючих елементів Патент України на корисну модель № 35693. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.09.2008 р. К. Бюлетень Державного департаменту інтелектуальної власності № 18
26 Губарь А.В., Карнаухова К.В., Настечик Н.П., Рагулин П.В., Рыбкин В.В., Яковлев В.А. Рельсовое скрепление Патент Российской Федерации на полезную модель №79103. Зарегистрированный в Государственном реестре полезный моделей Российской Федерации 20.12.2008 г. М. Бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 2
27 Настечик М.П., Губар О.В. Інструкція зі складання та поточного утримання колії зі скріпленнями типу СКД65: ЦП-0199. Затверджено наказом Укрзалізниці від 10.12.2008 р. № 534-Ц. К.: Транспорт України, 2008. – 44 с.
28 Швец В.Б., Шаповал В.Г., Петренко В.Д., Андреев В.С., Селихова Т.А., Тютькин А.Л. Фундаменты промышленных, гражданских и транспортных сооружений на слоистых грунтовых основаниях (монография) Д.: «Новая идеология» 2008 г. 275 с.

2009 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Костюк М.Д., Пшінько О.М., Рибкін В.В. Спеціалізація залізничних напрямків як засіб підвищення ефективності залізничних перевезень Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 133-134.
2 Рыбкин В.В., Орловский А.Н., Крячко В.А., Козлов С.М. Проектирование и конструирование стрелочных переводов с криволинейной крестовиной Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 146.
3 Рибкін В.В., Орловський А.М., Колісник М.В. Допуски по укладанню з’їздів з зміщенням центру переводу від проектного положення в плані Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 147-148.
4 Рыбкин В.В., Панченко П.В. Анализ условий прохождения колесной пары по стрелочному переводу при различной ширине колеи Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 153-155.
5 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Особливості математичної моделі взаємодії колії та рухомого складу в межах стрілочного переводу Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ, 2009.–С.156.
6 Рибкін В.В., Лисак В.А. Особливості математичної моделі при розрахунку стійкості безстикової колії Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 159.
7 Патласов О.М., Курган Д.М., Бондаренко І.О. Дослідження щодо умов укладання безстикової колії з рейками типу UIC60 Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 160-161.
8 Рибкін В.В., Патласов О.М., Баль О.М. Аналіз експлуатаційної стійкості елементів стрілочних переводів Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 163-165.
9 Рибкін В.В., Набоченко О.С., Сисин М.П. Моделювання розвитку залишкових деформацій у баластному шарі залізничної колії під дією вібраційного навантаження рейки Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009. - С. 164.
10 Уманов М.І. Патласов О.М. Оцінка фактичного стану колії за допомогою середнєквадратичних відхилень її геометричних параметрів Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
11 Уманов М.И., Сиволап Т.Л. О разработке типовых технологических процессов путевых работ Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
12 Настечик М.П., Губар О.В. Конструкція скріплення СКД65-Б, можливості його застосування та визначення ділянки відводу розширення колії у межах перехідної кривої Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
13 Настечик М.П., Савицький В.В., Григоренко А.В. Дослідження критичної сили безстикової колії в кривих малого радіусу Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
14 Бондаренко І.О. Вплив стану залізничної ділянки і структури поїздопотоку на життєвий цикл колії Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
15 Мойсеєнко К.В., Шатунов О.В. Допустимі швидкості пасажирських поїздів по суміжних стрілочних переводах за умови прямування поїзда з бічного напрямку одного стрілочного переводу на бічний напрямок іншого Тези доповідей 69 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2009.
16 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Обґрунтування математичної моделі взаємодії вантажного напіввагона та стрілочного переводу Транспорт /Сб. научн. Тр. ДІІТа, вип.. 27, Дніпропетровськ, 2009. –С.
17 Рибкін В.В., Настечик М.П. Губар О.В., Андрєєв В.С. Дослідження деформативної роботи колії зі скріпленням типу АРС-4 Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 27. – Д., 2009. –С.125-129.
18 Костюк М.Д., Пшинько А.Н., Рыбкин В.В. О специфических требованиях к инфраструктуре в условиях совмещенного грузопассажирского движения Комплексная система содержания инфраструктуры ОАО «РЖД». Инфраструктура-2009. Сб. науч. Тр. научно-практической конференции. – М., Интекст, 2009. –С.147-149.
19 Рыбкин В.В., Каленик К.Л. Совершенствование методики контроля положения стрелочных переводов в плане Комплексная система содержания инфраструктуры ОАО «РЖД». Инфраструктура-2009. Сб. науч. Тр. научно-практической конференции. – М., Интекст, 2009. –С.79.
20 Рыбкин В.В. Труды В.А.Лазаряна как генераторы нового поколения математических моделей взаимодействия пути и подвижного состава Лазарян Всеволод Арутюнович, - Серия «Профессора ДИИТа» Днепропетровск, 2009. – 45 с.
21 Уманов М.І., Губар О.В., Чернишова О.С. Витрати, що пов’язані з опором руху від колії Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вип. 28, Дн-ськ, 2009
22 Уманов М.И., Цыганенко, В.В., Рейдемейстер А.Г., Халипова Н.В. К вопросу моделирования пути при исследовании взаимодействия пути и подвижного состава Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, вип. 30, Дн-ськ, 2009
23 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Особливості математичної моделі взаємодії колії та рухомого складу в межах стрілочного переводу Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 30. – Д., 2009. –С.204-208.
24 Рибкін В.В., Сисин М.П., Набоченко О.С. Моделювання руху частинок баластного шару залізничної колії під дією вібраційного навантаження на рейки Фізико-механічне моделювання та інформаційні технології. – Львів, 2009. Вип. 10.– С.113-122.
25 Уманов М.И. Патласов А.М. Оценка фактического состояния пути при использовании среднеквадратических отклонений его геометрических параметров Международный научно-практический семинар, посвященный 100-летию со дня рождения проф.Амелина С.В. Сборник научных трудов, Санкт-Петербург, 2009
26 Уманов М.І., Вердієва Е.Р. Косий стик Патент України № 41749 від 10.06.2009 р.

2010 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В. Динамічний вплив на колію рухомого складу при швидкісному русі Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 147-148.
2 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Аналіз впливу ширини колії в межах стрілочних переводів на допустиму швидкість руху за критеріями безпеки руху та силової дії від рухомого складу Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 160-161.
3 Рибкін В.В., Лисак В.А., Бурдюжа О.Л. Дослідження роботи стрілочного переводу проекту КС1002.00.000 у безстиковій колії Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 190-191.
4 Рибкін В.В., Лисак В.А. Розробка математичної моделі для розрахунку стійкості безстикової колії чисельними методами Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 191-192.
5 Рибкін В.В., Панченко П.В. Математичне моделювання руху вантажного вагону по пружній колії Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 192-193.
6 Орловський А.М. Сучасний конструктивний ряд стрілочних переводів та перспективи його розвитку Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010.
7 Орловський А.М., Ковальчук В.В. Удосконалення поздовжнього профілю хрестовини Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010.
8 Мойсеєнко К.В., Рибкін В.В. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 проекту ДН 345.00.000-08; (-09) Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010. - С. 194-195.
9 Уманов М.І. Патласов О.М. Совершенствование оценки состояния пути с использованием среднеквадратических отклонений его геометрических параметров Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010.
10 Патласов О.М. Додаткові непогашені прискорення, що виникають при відступах від норм утримання залізничної колії Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010.
11 Настечик М.П., Губар О.В., Маркуль Р.В. До удосконалення скріплення КБ та СКД. Тези доповідей 70 Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту", Дніпропетровськ - 2010.
12 Рыбкин В., Гербер У., Набоченко О., Сысын М. Определение степени уплотнения балластного слоя путем динамического и кинематического анализа проходящей в нем акустической волны Sbornik prednasek. Zeleznicni Dopravni Cesta. VOS a SPS stavebni. Decin, 17.-18. unora 2010.– S.
13 O. Nabochenko, M. Sysyn, U. Gerber, V. Rybkin Die Instandhaltung der Bettung Sbornik prednasek. Zeleznicni Dopravni Cesta. VOS a SPS stavebni. Decin, 17.-18. unora 2010.– S. 123-130.
14 Орловський А.М., Мойсеєнко К.В., Гнатенко В.П. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/9 проекту 65109Ж Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 31. – Д., 2010.
15 Мойсеєнко К.В., Гнатенко В.П. Результати натурного випробування на міцність стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 проекту 65111Ж Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 32. – Д., 2010.
16 Рыбкин В.В., Баль Е.М., Бондаренко И.А. Методика оценки эксплуатационной надежности стрелочных переводов и их элементов Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 35. – Д., 2010. –С.124-128.
17 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Експлуатаційні дослідження ширини колії та положення у плані бокового напрямку стрілочних переводів Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. – Вип. 35. – Д., 2010. –С.129-134.
18 Губарь А.В. Рельсовое скрепление Патент Российской Федерации на полезную модель №2398923. Зарегистрированный в Государственном реестре полезный моделей Российской Федерации 10.09.2010 г. М. Бюллетень Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам № 25
19 Шаповал А.В., Моркляник Б.В., Андреев В.С., Шаповал В.Г., Кабрель В.И. Механика грунтов (учебник) Днепропетровск, Пороги, 2010. 168с.

2011 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В., Курган М.Б., Корженевич І.П. Наукове забезпечення підготовки залізничної колії до руху пасажирських поїздів зі швидкістю 160 км/год Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.163-164.
2 Гербер У., Рыбкин В.В., Набоченко О.С., Сысын Н.П. Исследование изменения вертикальной геометрии пути вследствие расстройства балластного слоя Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.168-170.
3 Рибкін В.В., Патласов О.М., Баль О.М., Бондаренко І.О. Аналіз експлуатаційної стійкості елементів стрілочних переводів Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.178-179.
4 Рибкін В.В., Арбузов М.А., Лисак В.А. Угон рейкової колії під важковаговими поїздами Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.199-200.
5 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Вплив нерівностей у плані на допустиму ширину колії в межах бокового напрямку стрілочних переводів Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.200-201.
6 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. До обґрунтування механічних, технологічних та експлуатаційних параметрів вузла проміжного рейкового скріплення Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.202.
7 Рыбкин В.В., Орловский А.Н., Каленик К.Л. Оценка эффективности применения переводов с криволинейной крестовиной Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.203-204.
8 Рибкін В.В., Патласов О.М., Лисак В.А. Про можливість укладання стрілочних переводів, які примикають до безстикової колії, без зрівнювальних приладів та прольотів Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.204-205.
9 Рибкін В.В., Патласов О.М., Панченко П.В. Експериментальні дослідження взаємодії колії та рухомого складу при швидкості руху до 160 км/год Тези доповідей 71 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2011.–С.205-206.
10 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Нормативи утримання бокового напрямку стрілочних переводів по ширині колії та за напрямком у плані Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 25. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. –С.179-190.
11 Рибкін В.В., Патласов О.М., Панченко П.В. Експериментальні дослідження взаємодії колії та рухомого складу при швидкості руху до 160 км/год Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 25. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. –С.191-197.
12 Рибкін В.В., Лисак В.А., Бурдюжа О.Л. Дослідження роботи стрілочного переводу проекту КС1002.00.000 у безстиковій колії Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту української державної академії залізничного транспорту. – Вип. 25. – Донецьк: ДонІЗТ, 2011. –С.198-206.
13 Рибкін В.В., Орловський А.М., Циганенко В.В., Савлук В.Є. Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм (ЦП-0235) К.: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2011.–72с.
14 M. Sysyn, O. Nabochenko, U. Gerber, V. Rybkin Die Instandhaltung der Bettung Sbornik prednasek. Zeleznicni Dopravni Cesta. VOS a SPS stavebni. Decin, 23.-24 unora 2011 .– S. 23-32.
15 Рибкін В.В., Коваленко В.В., Заяць Ю.Л., Пшінько П.О., Коваленко С.В., Яковлєв В.О. Исследование эксплуатационной стойкости железобетонных шпал и основные технологические приемы ее улучшения Будівництво України, 2011. № 4, С. 19-23.
16 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Совершенствование методики контроля положения в плане стрелочных переводов Проблемы проектирования и строительства железных дорог : сборник научных трудов / под ред. В.C. Шварцфельда. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011, С. 98-105.
17 Рибкін В.В., Панченко П.В. Анализ условий прохождения колесной пары по крестовинному узлу стрелочного перевода при разной ширине колеи Проблемы проектирования и строительства железных дорог : сборник научных трудов / под ред. В.C. Шварцфельда. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2011, С. 106-110.
18 Рибкін В.В., Каленик К.Л. Нормативи утримання бокового напрямку стрілочних переводів по ширині колії та за напрямком у плані Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. -Вип.36. Д., 2011, - С.104-110.
19 Патласов А.М., Уманов М.И., Халипова Н.В., Сторожук А.Д. О планировании ремонтов пути с использованием комплексной оценки его состояния Международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути», МИИТ, Москва, 2011, –С.
20 Патласов О.М., Курган Д.М., Бондаренко І.О., Савлук В.Є. Використання цифрової вимірювальної техніки для експериментальних досліджень взаємодії колії і рухомого складу Вісник ДНУЗТу вип. 37. Д. 2011. С. 124-128.
21 M.Umanov, A. Lascher, H. Prishedko Results of complex optimization of maglev transport system 8th International Symposium on Linear Drives for Industry Applications, 2011, Eindhoven, the Netherlands, 7 pp.202-203.
22 Андреев В.С., Моркляник Б.В. Закономерности изменения тепловой энергии в основании U-образного коллектора теплового насоса Межведомственный сборник «Геотехническая механика», вып. 94, Днепропетровск. - 2011, 140-143 с.
23 Курган Д.М., Бондаренко І.О. Застосування теорії розповсюдження пружних хвиль для вирішення задач напружено-деформаційного стану залізничної колії Зб. наук. пр. ДЕТУТ «Транспортні системи і технології». Вип. 18. Київ. 2011. С. 14-18.
24 Шаповал В.Г., Седин В.Л., Шаповал А.В., Моркляник Б.В., Андрєєв В.С. Напряженно-деформированное состояние грунового полупространства, внутри которого приложена осесимметричная распределенная нагрузка. Монография Днепропетровск, Пороги, 2011. 94с.

2012 рік

п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Рибкін В.В. Експлуатаційна стійкість стрілочних переводів в різноманітних умовах експлуатації Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасних технологій виробництва вітчизняних підприємств – основа для зниження зносу пари «колесо-рейка». Додаток до журналу «Вагонний парк» №5 (62)/2012, С.31.
2 Рибкін В.В., Савицький Н.В., Пшінько П.О. Визначення навантажень на залізобетонні шпали при різних типах та швидкостях рухомого складу Збірник наукових праць УкрДАЗТ, - Харків. – 2012. – Вип. 128. – С.104-112.
3 Курган Д.М., Бондаренко І.О. Вирішення задач надійності системи на основі моделювання напружено-деформованого стану залізничної колії засобами теорії розповсюдження пружних хвиль Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.27-28.
4 Курган Д.М., Бондаренко І.О., Савлук В.Є. Методика визначення модуля пружності підрейкової основи за результатами експериментальних вимірювань показників взаємодії колії і рухомого складу Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.28-29.
5 Патласов А.М., Уманов М.И., Бабенко А.И., Куклишин О.А. Адаптация оценки состояния пути к требованиям стран Евросоюза при проведении испытаний воздействия подвижного состава на путь Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.111-112.
6 Рибкін В.В., Настечик М.П., Арбузов М.А., Маркуль Р.В., Каленик К.Л., Савицький В.В. До дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих ділянках колії Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.122.
7 Рибкін В.В., Орловський А.М., Каленик К.Л., Арбузов М.А., Лисак В.А., Панченко П.В., Куриленко І.В., Ланц Є.В. Досвід співробітництво служби колії Донецької залізниці та науковців кафедри «Колія та колійне господарство» ДНУЗТ щодо підвищення швидкості руху на ділянці Лозова-Донецьк Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.123.
8 Рибкін В.В., Патласов О.М., Панченко П.В. Удосконалення математичного моделювання взаємодії колії та рухомого складу для впровадження прискореного руху поїздів Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.124.
9 Рибкін В.В., Губар О.В., Верхняцький О.А., Уманов М.І., Андреєв В.С. Рекомендації до нової редакції інструкції з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012. – С.134-135.
10 Уманов М.И., Фришман Е.М., Пришедько Е.Н. Методика комплексной оптимизации магнитолевитирующих транспортных систем Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012.
11 Уманов М.І., Чернишова О.С., Ковальов В.В., Марков Ю.С. Зменшення сил взаємодії рухомого складу та колії за рахунок застосування динамічних стабілізаторів Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012.
12 Уманов М.И., Фришман Е.М. Сравнительный анализ вертикальных и горизонтальных статических сил взаимодействия пути и экипажа с магнитным подвешиванием Проблемы механики железнодорожного транспорта: Безопасность движения, динамика, прочность подвижного состава и энергосбережение. XIII международная конференция. Тезисы докладов.- Д.: Изд-во ДНУЗТ, 2012.
13 Рибкін В.В., Арбузов М.А., Лисак В.А. Натурна величина затяжки гайок клемних болтів Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 28 Донецьк: 2012 С. 198-206.
14 Андреев В.С., Шаповал А.В., Головко А.С., Титякова Е.С. К определению граничных элементов водонасыщенных грунтов слоя конечной толщины Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып.64,- Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2012. – С.444-452.
15 Татуревич А.П., Рибкін В.В., Губар О.В., Уманов М.І., Андрєєв В.С. та інші Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України Киів, ТОВ «НВП Поліграфсервіс», – 2012, 108 с.
16 Рибкін В.В., Патласов О.М., Панченко П.В. та інші Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії Киів, ТОВ «НВП Поліграфсервіс», – 2012, 46 с.
17 Рыбкин В.В., Уманов М.И. Совершенствование технологических процессов ремонта пути на Украинских железных дорогах Роль путевого хозяйства в инфраструктуре железнодорожного транспорта. Международная научно-техническая конференция. Труды.- М.: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2012. – С. 216-220.
18 Рыбкин В.В., Савлук В.Е. Определение допускаемых скоростей движения по новым конструкциям стрелочных переводов, предназначенных для сварки в плети бесстыкового пути Роль путевого хозяйства в инфраструктуре железнодорожного транспорта. Международная научно-техническая конференция. Труды.- М.: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2012. – С. 276-279.
19 Рыбкин В.В., Савлук В.Е. Конструкция бесстыковых стрелочных переводов и определение допускаемых скоростей движения по ним Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути. IX научно-техническая конференция с международным участием. Труды.- М.: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2012. – С. 194-198.
20 Рыбкин В.В., Уманов М.И. Совершенствование технологических процессов модернизации пути на длительно закрытых перегонах Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути. IX научно-техническая конференция с международным участием. Труды.- М.: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2012. – С. 246-250.
21 Рибкін В.В., Савлук В.Є. Проведення випробувань з впливу на колію та стрілочні переводи рухомого складу нового покоління з осьовим навантаженням 25т на вісь. Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – Харків. – 2012. – Вип. 130. –С.127-131.
22 Босов А.А., Курган М.Б., Курган Д.М., Байдак С.Ю. Оцінка економічної ефективності усунення обмежень швидкості руху поїздів, пов’язаних із станом залізничної колії Вісник ДНУЗТ, Збірник наукових праць, вип. 41. – Д, 2012, С. 106-115.
23 Мойсеєнко К.В., Шатунов О.В. Вплив довжини прямої вставки на безпеку руху вагонів суміжними переводами, укладеними за другою схемою Вісник ДНУЗТ, Збірник наукових праць, вип. 41. – Д, 2012, С. 124-129.
24 Орловський А.М., Каленик К.Л., Ковальчук В.В. Дослідження поздовжнього профілю жорстких хрестовин на залізобетонних брусах Вісник ДНУЗТ, Збірник наукових праць, вип. 41. – Д, 2012, С. 130-135.
25 Фришман Е.М., Уманов М.И. Сравнительный анализ вертикальных и горизонтальных статических сил взаимодействия пути и экипажа с магнитным подвешиванием Вісник ДНУЗТ, Збірник наукових праць, вип. 41. – Д, 2012, С. 136-141.
26 Рибкін В.В., Токарєв С.О. Збірний залізобетонний брус для стрілочних з’їздів між паралельними коліями Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 31 Донецьк: 2012 С. 212-218.
27 Рибкін В.В., Патласов О.М., Панченко П.В. Норми утримання залізничної колії в плані при швидкостях руху поїздів 140-160 км/год з їх теоретичним та експериментальним обгрунтуванням Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 31 Донецьк: 2012 С. 219-225.
28 Бондаренко І.О., Курган Д.М., Савлук В.Є. Визначення методики розрахунку модуля пружності підрейкової основи за результатами експериментальних вимірювань показників взаємодії колії і рухомого складу Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 31 Донецьк: 2012 С. 226-231.
29 Арбузов М.А., Губар О.В. Розробка нових технічних рішень що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 32 Донецьк: 2012 С. 211-215.
30 Настечик М.П., Рибкін В.В., Маркуль Р.В., Арбузов М.А., Каленик К.Л. Економічна ефективність укладання безстикової колії в кривих малолго радіуса Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 32 Донецьк: 2012 С. 216-225.
31 Рыбкин В.В., Патласов А.М., Лысак В.А. О возможности укладки стрелочных переводов, примыкающих к бесстыковому пути, без уравнительных приборов и пролетов Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 32 Донецьк: 2012 С. 256-262.
32 Рыбкин В.В., Патласов А.М., Панченко П.В. Оценка допусків від норм в утриманні залізничної колії у плані при швидкостях руху поїздів 140-160 км/год за критеріями комфорту їзди пасажирів Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 32 Донецьк: 2012 С. 268-277.
33 Рыбкин В.В., Панченко П.В., Токарєв С.О. Історичний аналіз теоретичних та експериментальних досліджень динаміки взаємодії колії, стрілочних переводів та рухомого складу Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту вип. 32 Донецьк: 2012 С. 277-288.
34 Рибкін В.В., Патласов О.М., Бєлорусов О.І., Карпов М.І., Курган Д.М., Бабенко А.І., Штойко В.А., Олійник І.О., Лисак В.А., Каленик К.Л. Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України Київ, ТОВ «НВП Поліграфсервіс», – 2012.
35 Гнатенко В.П., Патласов О.М., Рибкін В.В. Планування, організація проведення та приймання ремонтно-колійних робіт Дніпроп. нац. ун-т зал. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, Д.:, 2012
36 Настечик М.П., Рибкін В.В., Маркуль Р.В., Юрковський Є.Ю. Підрейкова опора. Патент на корисну модель, № 74528. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2012.
37 Шаповал А.В., Головко А.С., Андреев В.С., Титякова Е.С. К определению граничных элементов в рамках модели упругого грунтового слоя Міжвід. зб. наук. праць “Геотехнічна механіка”. – Дніпропетровськ: Ін-т геотехнічної механіки НАН України, 2012. – Вип. 97. – С. 211-218.
38 Рибкін В.В., Губар О.В., Андрєєв В.С. Настечик М.П., Циганенко В.В., Арбузов М.А. Основні вимоги до роздільних скріплень для кривих ділянок колії радіусом менше 350 м Міжвід. зб. наук. праць “Геотехнічна механіка”. – Дніпропетровськ: Ін-т геотехнічної механіки НАН України, 2012. – Вип. 107. – С. 130-136.
39 Бабенко А.І., Курган Д.М., Черняков М.М. Встановлення допустимої швидкості на складних ділянках плану залізниці з урахуванням комфортабельності їзди Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту “Транспортні системи і технології”. – К. 2012. – Вип. 21. – С. 9-15.
40 Бондаренко І.О., Курган Д.М. Стосовно питань щодо підвищення стабільності земляного полотна залізничної колії Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту “Транспортні системи і технології”. – К. 2012. – Вип. 21. – С. 22-27.
41 Уманов М.І., Чернишова О.С., Марков Ю.С., Губар О.В. Зменшення сил взаємодії рухомого складу та колії за рахунок застосування динамічних стабілізаторів Вісник сертифікації залізничного транспорту. Вип. 6 - Д.: 2012. С. 13-21

2013 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Настечик М.П., Рибкін В.В., Рагулін П.В., Маркуль Р.В., Юрковський Є.Ю. Жак В.І. Дюбельний вузол для анкерного кріпильного вузла рейкового кріплення. Патент на корисну модель, № 78583. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2013.
2 Косенко С.А., Рыбкин В.В., Орловский А.Н. Железнодорожный путь. Учебно-методическое пособие Алматы: КазАТК, 2013. –177с.
3 Бондаренко І.О., Курган Д.М. Розрахунки напружень у пружному напівпростору земляного полотна залізничної колії Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції. Серія «Техніка, технології». – Київ.: ДЕТУТ, 2013. – С. 96.
4 Даніленко Е.І., Курган М.Б., Курган Д.М. Проблеми розвитку швидкісного руху в Україні Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції. Серія «Техніка, технології». – Київ.: ДЕТУТ, 2013. – С. 98.
5 Рибкін В.В., Баль О.М. Дослідження надійності елементів стрілочних переводів вітчизняного виробництва Проблеми та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції. Серія «Техніка, технології». – Київ.: ДЕТУТ, 2013. – С. 126-127.
6 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Дослідження питань стійкості і створення конструкції безстикової колії в кривих, радіусом менше 300 м Проблемы та перспективи розвитку транспортних систем в умовах реформування залізничного транспорту. Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції. Серія «Техніка, технології». – Київ.: ДЕТУТ, 2013. – С. 127.
7 Андрєєв В.С. Особливості роботи земляного полотна під поїздним навантаженням Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научн. трудов. Вып.67,- Дн-вск, ГВУЗ «ПГАСА», 2013. – С.378-382.
8 Арбузов М.А., Андрєєв В.С., Губар О.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Сучасні інформаційні технології в колійному господарстві Днепропетровск. Новая идеология, 2013. – 40 с.
9 Андрєєв В.С., Губар О.В., Арбузов М.А., Савицький В.В. Методичні вказівки до виконання практичних робіт «Творчість та дослідження в праці інженера Днепропетровск. Новая идеология, 2013. – 40 с.
10 Бондаренко І.О., Курган Д.М. Вирішення задач надійності системи на основі моделювання напружено-деформаційного стану залізничної колії засобами теорії розповсюдження пружних хвиль Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ. Дніпропетровськ. 2013. Вип.1(43). С. 139-148.
11 Губар О.В. Обгрунтування основних вимог до роздільних скріплень для кривих ділянок колії радіусом менше 350 м та розробка рекомендацій зі складання та поточного утримання колії у таких умовах Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 33 Донецьк: 2013 С. 237-240.
12 Арбузов М.А. Дослідження горизонтальної поперечної жорсткості рейко-шпальної решітки суміщеної колії Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 33 Донецьк: 2013 С. 244-248.
13 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Оцінка впливу величини бічної горизонтальної сили, що передається від дії рухомого складу на особливості роботи елементів вузла проміжного рейкового скріплення типу КБ та КПП-5 Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 38.
14 Рибкін В.В., Бондаренко І.О., Маркуль Р.В. Оцінка втомлено-міцністних характеристик елементів вузла проміжного рейкового скріплення типу КБ та КПП-5 при повторно-змінних циклах навантаження конструкції Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 39.
15 Рибкін В.В., Настечик М.П., Губар О.В. Сучасні підходи до вирішення проблеми проміжних скріплень для залізобетонних шпал Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 40.
16 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Дослідження питань стійкості конструкції безстикової колії в кривих радіусом менше 300 м Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 46.
17 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Розробка конструкції шурупо-дюбельного кріплення для скріплень типу КБ та СКД65-Б Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 47.
18 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Пристрій для розрядки температурних напружень в плітях безстикової колії Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 47-48.
19 Рибкін В.В., Настечик М.П., Арбузов М.А., Маркуль Р.В., Каленик К.Л. Оцінка впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих ділянках Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 49.
20 Рибкін В.В., Панченко П.В., Токарєв С.О. Аналіз положення стрілочних з’їздів на залізницях України Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 69.
21 Курган Д.М., Бондаренко І.О. До вирішення задач моделювання напружено-деформованого стану залізничної колії з урахуванням часового параметру Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 73.
22 Бондаренко І.О., Курган Д.М. До вирішення задач з прогнозування стану залізничної колії засобами теорії розповсюдження пружних хвиль Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 74.
23 Арбузов М.А. Новий спосіб визначення положення колії в плані Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 75.
24 Рибкін В.В., Патласов А.М., Лысак В.А. Исследование устойчивости бесстыкового совмещенного пути энергетическим методом Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 76.
25 Рыбкин В.В., Патласов А.М., Лысак В.А. Складові опору зміщення залізобетонної шпали в поперечному напрямку Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 77.
26 Андреєв В.С., Губар О.В., Губар І.О. Особливості роботи земляного полотна під поїзним навантаженням Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 88.
27 Патласов А.М. Приведение температуры восстановления длинных рельсовых плетей к температуре закрепления Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 94.
28 Патласов А.М., Хрустик Д.В., Патласов Е.А., Бабенко А.И. Оценка возможности использования статистических методов анализа состояния пути для планирования ремонтно-путевых работ и оценки качества их выполнения Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 95.
29 Циганенко В. В., Халіпова Н. В. Моделювання взаємодії колії та рухомого складу Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 96.
30 Баль О. М. Дослідження дефектів металевих частин стрілочних переводів Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 97-98.
31 Сисин М. П., Набоченко О. С. Дослідження роботи колії на дерев’яних шпалах при дії вертикальних та горизонтальних розкантовуючих навантажень, що спричинені рухомим складом Проблеми взаємодії колії та рухомого складу. Праці міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю професора Мойсея Абрамовича Фрішмана. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В.Лазаряна, 2013. – С. 99.
32 Рыбкин В. В. Профессор Фришман Моисей Абрамович. Серия «Профессора ДИИТа» Д.: Изд-во Днепропетр. нац. ун-та ж. д. трансп. им. акад. В.Лазаряна, 2013. – 75 с.
33 Victor Vasylevich Rybkin, Nicolai Petrovich Nastechik, Ruslan Volodymyrovych Marcul Stability issues of the continuous welded rail track on the concrete sleepers on the curves a radius less than 300 m Sciences in Cold and Arid Regions, 2013, 5(5): 0654–0658 DOI: 10.3724/SP.J.1226.2013.00654
34 Рибкін В.В., Орловський А.М., Уманов М.І., Маркуль Р.В., Панченко П.В. Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів на залізницях України. Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень рейок на залізницях України. К.: ТОВ «Інтерпрес», 2013, - 194 с.
35 Арбузов М.А. Температурний інтервал закріплення плітей суміщеної безстикової колії Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 34. Донецьк: 2013 С. 133-140.
36 Губар О.В. Рекомендації щодо порядку користування колійними машинами на комбінованому рейковому і автомобільному ходу Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 34. Донецьк: 2013 С. 149-155.
37 Рибкін В.В., Настечик М.П., Арбузов М.А., Каленик К.Л., Макаров Ю.О., Маркуль Р.В. Дослідження впливу параметрів улаштування колії на інтенсивність бічного зношення головки рейки в кривих Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 34. 2013 С. 155-162.
38 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В. Удосконалення конструкції колії при застосуванні шурупно-дюбельного кріплення для скріплень типу КБ ти СКД Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту. Вип. 34. Донецьк. 2013 С. 162-168.
39 Рыбкин В.В., Настечик Н.П., Маркуль Р.В. Исследование вопросов внедрения конструкции бесстыкового пути на железобетонных шпалах в кривых радиусом менее 300 м Современные проблемы проектирования, строительс-тва и эксплуатации железно-дорожного пути. X научно-техническая конференция с международным участием. Труды.- М.: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2013. – С. 198-201.
40 Лашер А., Уманов М., Фришман Е. Пришедько Е. Методы комплексной оптимизации магнитолевитирующих транспортных систем Наука та прогрес транспорту. Вісник ДНУЗТ. Дніпропетровськ. 2013. Вип. 5(47). С. 105-123.
41 Курган Д.М., Кістол Д.В., Савлук В.Є. Комп’ютерна програма «PONIL Record» Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 48583 від 04.04.2013.
42 Курган Д.М., Кістол Д.В., Савлук В.Є. Комп’ютерна програма «PONIL Change» Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 48584 від 04.04.2013.
43 Курган Д.М., Кістол Д.В., Савлук В.Є. Комп’ютерна програма «PONIL Decoding» Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 48585 від 04.04.2013.
44 Рибкін В.В., Бондаренко І.О. Курган Д.М. Надійність залізничної колії. Навчальний посібник Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2013. –164с.

2014 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Савлук В.Є. Програма та методика випробувань по впливу на колію та стрілочні переводи тепловозу 3ТЭ116У ДІІТ.ПМ.008-2013.КГНДЛ Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54185 від 20.03.2014.
2 Савлук В.Є. Програма і методика виконання робіт зі створення науково-технічної продукції «Умови обігу дослідного зразка електровозу 2ЕЛ5 №008, розроблені на підставі результатів експериментальних досліджень впливу на колію та стрілочні переводи» Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54186 від 20.03.2014.
3 Савлук В.Є. Програма і методика виконання науково-дослідної роботи на тему: «Експериментальні порівняльні дослідження впливу на колію 1520 мм та її стрілочні переводи двох дослідних зразків візків моделі 18-1711 з навантаженням на вісь 25 тс та візків моделі 18-1750.0 з навантаженням на вісь 23,5 тс виробництва ЗАТ «АзовЕлектроСталь» в складі вагонів-цистерн моделі 15-1547-03, виготовлених ВАТ «Азовзагальмаш»» Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54187 від 20.03.2014.
4 Савлук В.Є. Робоча програма та методика «Проведення випробувань по впливу на колію та стрілочні переводи міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення HRCS2 виробництва «HYUNDAI-ROTEM COMPANY», EJ675 виробництва «ŠKODA VAGONKA A.S.» та електропоїзду виробництва ПРАТ «КВСЗ»» Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54188 від 20.03.2014.
5 Савлук В.Є. Програма та методика приймальних випробувань з впливу на колію та стрілочні переводи напіввагону моделі 12-7039-01 на візках 18-9836 з осьовим навантаженням 25 тс ДІІТ-80.147.ПМ.003.КГНДЛ Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54189 від 20.03.2014.
6 Савлук В.Є. Програма та методика виконання робіт зі створення науково-технічної продукції «Проведення натурних випробувань на міцність переводу проекту Дн345.00.000-08 (-09) з метою підвищення встановленої допустимої швидкості руху поїздів» Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54190 від 20.03.2014.
7 Савлук В.Є. Методика динамических испытаний по оценке влияния электропоезда на железнодорожный путь и стрелочные переводы ДИИТ.80.130.М.004.ИЛПС Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54191 від 20.03.2014.
8 Савлук В.Є. Программа – методика сертификационных испытаний по оценке влияния на железнодорожный путь и стрелочные переводы полувагона ДИИТ.80.142.М.002.ИЛПС Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54192 від 20.03.2014.
9 Савлук В.Є. Методика приёмочных испытаний по оценке влияния на железнодорожный путь и стрелочные переводы пассажирских вагонов, серийно изготавливаемых в республике Казахстан ТОО «Тулпар-Тальго» ДИИТ.80.141.М.003.ПОНИЛ Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54193 від 20.03.2014.
10 Рибкін В.В., Яковлєв В.О. Задачі колійного господарства із забезпечення плавності руху швидкісних поїздів Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.244-245.
11 Тараненко С.Д., Рибкін В.В., Патласов О.М., Баль О.М. Оцінка роботи елементів стрілочних переводів в різних умовах експлуатації Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.251-252.
12 Курган М.Б., Курган Д.М. Основні вимоги до вибору форми і довжини перехідних кривих при проектуванні високошвидкісних магістралей Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.253-254.
13 Бондаренко І.О., Курган Д.М. Стововно питань визначення надійності роботи земляного полотна залізничної колії Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.254-255.
14 Курган Д.М. До вирішення задач розрахунку колії на міцність з урахуванням нерівнопружності підрейкової основи Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.256-257.
15 Рибкін В.В., Настечик М.П., Маркуль Р.В., Савицький В.В. Конструкція пристрою для контролю сили притискання клеми рейки в проміжному рейковому скріплення типу КПП-5 Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.257-258.
16 Патласов Е.А., Уманов М.И., Бабенко А.И. Развитие методов оценки состояния железнодорожного пути и критериев назначения ремонтно-путевых работ Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.260-261.
17 Бондаренко І.О. Щодо застосування геоматеріалів в конструкціях земляного полотна залізничної колії Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.262-263.
18 Курган Д.М., Хмелевська Н.П., Байдак С.Ю. Визначення допустимих швидкостей руху поїздів на ділянках складного плану залізниці Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.263-264.
19 Савлук В.Є. Норми допустимого впливу рухомого складу на залізничну колію Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.272-273.
20 Савлук В.Е., Кривчиков А.Е. О результатах определения фактического воздействия на путь тепловоза 3ТЭ116У в кривой радиусом 130 метров Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.273-274.
21 Савлук В.Є., Торопина Е.А. Комплексные динамические и по воздействию на путь и стрелочные переводы испытания тепловоза 3ТЭ116У Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.274-275.
22 Патласов О.М. Встановлення нормативів улаштування та утримання залізничної колії на ділянках швидкісного руху за результатами теоретичних та експериментальних досліджень Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.276-277.
23 Уманов М.И., Пришедько Е.Н., Лашер А.Н. Комплексная оптимизация эксплуатационных параметров магнитолевитирующих транспортных систем Тези доповідей 74 Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту», Д.: ДІІТ, 2014.–С.278.
24 Савлук В.Є. Методика сертификационных испытаний тепловозов по воздействию на путь и стрелочные переводы ИЦ-МСИ-01/13.1 Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54514 від 30.03.2014.
25 Савлук В.Є. Програма та методика виконання робіт "Динамічні випробування на міцність стрілочного переводу проекту КС6511-03.00.000 та розробка рекомендацій щодо встановлення допустимих швидкостей руху поїздів" Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54515 від 30.03.2014.
26 Савлук В.Є. Програма і методика виконання робіт "Експериментальні дослідження впливу на колію та стрілочні переводи дослідних зразків піввігонів моделі 12-1905 на візках 18-1711 з просторовим клином, моделі 12-1905 на візках 18-1711 з плоским клином і моделі 12-1704-04 на візках 18-1750" Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54516 від 30.03.2014.
27 Савлук В.Є. СКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ УПРУГОЕ W14 С УПРУГОЙ КЛЕММОЙ ТИПА SKL 14. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТУ У 30.2-51211313-001д:2013 Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54517 від 30.03.2014.
28 Савлук В.Є. Методика сертификационных испытаний по определению показателей эксплуатационной надежности стрелочной продукции для железнодорожного транспорта Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54518 від 30.03.2014.
29 Савлук В.Є. Методика сертификационных испытаний вагонов грузовых железнодорожных по воздействию на путь и стрелочные переводы Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54519 від 30.03.2014.
30 Савлук В.Є. Методика сертификационных испытаний по определению геометрических размеров стрелочной продукции для железнодорожного транспорта МСИ-СП-01/12 Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54520 від 30.03.2014.
31 Савлук В.Є. Методика сертификационных испытаний вагонов пассажирских железнодорожных по воздействию на путь и стрелочные переводы Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54521 від 30.03.2014.
32 Савлук В.Є. НОРМИ ДОПУСТИМОГО ВПЛИВУ РУХОМОГО СКЛАДУ ЗАЛІЗНИЦЬ НА ЗАЛІЗНИЧНУ КОЛІЮ Літературно-письмовий твір наукового характеру. Зареєстровано № 54952 від 23.05.2014.
33 Юрченко А.О. Безвістряковий стрілочний перевід Патент № 88330, Україна МПК (2014.01) Е01В 7/00 В61L 5/00. u2013 12032; заявл. 14.10.2013, опубл. 11.03.2014, бюл. № 5
34 Костанян В.Г., Юрченко А.О., Губар О.В., Губар І. О., Андреєв В.С., Рибкін В.В. Скоба із замком для кріплення гостряка до рамної рейки Патент № 88649, Україна МПК (2014.01) Е01В 7/00 В61L 5/00. u2013 12237; заявл. 21.10.2013, опубл. 25.03.2014, бюл. № 6
35 Бикова С.В., Юрченко А.О., Губар О.В., Рибкін В.В. Пересувна залізнична електростанція Патент № 89672, Україна МПК (2004.01) B65D 88/74. u2013 14309; заявл. 09.12.2013, опубл. 25.04.2014, бюл. № 8

2015 рік


п/п
П. І. Б.
авторів
Назва публікації Вихідні дані
1 Бондаренко І. О. Стосовно питань моделювання життєвого циклу деформативної роботи елементів залізничної колії Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2015. №1(55). С. 78-89.
2 Курган Д. М. До вирішення задач розрахунку колії на міцність із урахуванням нерівнопружності підрейкової основи Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2015. №1(55). С. 90-99.
3 Kurhan D. M. Features of Perception of Loading Elements of the Railway Track at High Speeds of the Movement Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 2 (56). - С. 136-145.
4 М. П. Настечик, І. О. Бондаренко, Р. В. Маркуль Дослідження напруженого стану в елементах вузла скріплення типу КПП-5 під дією рухомого складу Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 2 (56). - С. 146-156.
5 Bondarenko I. O. Formation of estimated conditions for life cycle of deformation work of the railway track Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 3 (57). - С. 107-117.
6 Курган Д. М. Визначення динамічного навантаження від колеса на рейку для швидкісних поїздів Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 3 (57). - С. 118-128.
7 Бондаренко І. О. Особливості дослідження процесу деформативної роботи елементів залізничної колії Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 4 (58). - С. 87-98.
8 Курган Д. М. Моделювання накопичення деформацій залізничної колії на основі ентропії системи Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 4 (58). - С. 99-109.
9 М. П. Настечик, Р. В. Маркуль, В. В. Савицький Вплив пружних деформацій в елементах скріплення типу кпп-5 на величину сили притискання рейки до підрейкової основи Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 4 (58). - С. 110-120.
10 O. M. Patlasov, S. O. Tokariev The measurement methodology improvement of the horizontal irregularities in plan Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 4 (58). - С. 121-131.
11 Бондаренко І. О. Особливості процесу розповсюдження коливань при деформативній роботі залізничної колії Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 5(59). - С. 75-83.
12 М. Б. Курган, Д. М. Курган, О. Ф. Лужицький Дослідження нерівностей колії в межах залізничних переїздів Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - 2015. - № 5(59). - С. 84-96.
13 Бондаренко І.О., Курган Д.М., Арбузов М.А. Надійність залізничної колії. Навчальний посібник Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. –164с.
14 Арбузов М.А. Реконструкція колійної інфраструктури для швидкісних пасажирських залізничних перевезень Українські залізниці, - 2015. - № 11–12, С.29–30
15 Губар О.В. Колійні машини на комбінованому рейковому й автомобільному ходу Українські залізниці, - 2015. - № 11–12, С.55–57
16 А.І. Бабенко, О.М. Патласов Діагностика стану інфраструктури колійного господарства. Фактичний стан та перспективи розвитку Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 213-214.
17 Е.І. Даніленко, М.Б. Курган, О.М. Патласов Проблемні питання до розробки нової редакції ДБН В.2.3-19-2008 Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 214-216.
18 М. Стеллей, Р. Голтгаус, О.М. Баль, М.А. Арбузов, І.О. Бондаренко, В.Є. Савлук Перспективи дослідження модульної колійної техніки в Україні Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 216-218.
19 Бондаренко І.О. Особливості, що необхідно враховувати при відновлені стану земляного полотна Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 218-219.
20 Бондаренко І.О. Особливості процесу розповсюдження коливань при деформативній роботі залізничної колії Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 219-220.
21 Курган Д.М. Особливості сприйняття залізничною колією динамічного навантаження при високих швидкостях руху Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 221-222.
22 Курган Д.М. Моделювання накопичення деформацій залізничної колії на основі ентропії системи Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 222-223.
23 Патласов A.М. Графоаналитический метод расчета окончательного восстановления бесстыкового пути Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 231-232.
24 Арбузов М.А. Методика контролю положення стрілочного з'їзду у плані Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 247-248.
25 О.М. Патласов, С.О. Токарєв Особливості взаємодії колії та рухомого складу в межах з'єднувальної частини стрілочних з'їздів Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 248-249.
26 О.М. Патласов, С.О. Токарєв Удосконалення конструкції підрейкової основи з'єднувальної частини стрілочних з'їздів Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 249-250.
27 М.П. Настечик, Р.В. Маркуль Дослідження силової роботи вузла рейкового скріплення типу КПП-5 Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 250-251.
28 В.С. Андреев, А.В. Губарь Определение коэффициента устойчивости откосов железнодорожных насыпей Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 251-252.
29 О.М.Патласов, В.П.Купрій Організації безперервного моніторингу навчання - важлива задача якісного навчання та підвищення кваліфікації Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 419-420.
30 Бондаренко І. О. Надійність і ресурсозбереження залізниць Енергозбереження на залізничному транспорті та у промисловості : матеріали VІ міжнар. науково-практ. конф., 10-13 червня 2015 р., м. Воловець. - Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2015. - С. 26-27.
31 Губар О.В. Колісні машини на комбінованому рейковому і автомобільному ходу Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: тези Міжнар. науково-практ. конф. ім. докт. техн. наук Сокола Е. М. (Львів, 09-11 вересня 2015 р.) - Львів: ЛФ ДНУЗТ, 2015. - С. 44-45.
32 Бондаренко І.О. Стосовно оцінки впливу дії рухомого складу на залізничну колію Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: тези Міжнар. науково-практ. конф. ім. докт. техн. наук Сокола Е. М. (Львів, 09-11 вересня 2015 р.) - Львів: ЛФ ДНУЗТ, 2015. - С. 57-59.
33 Савлук В.Є. Удосконалення методу натурних випробувань щодо впливу рухомого складу на залізничну колію Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту (14.05-15.05.2015) : тези 75 Міжнар. науково-практ. конф. / ДНУЗТ. - Дніпропетровськ, 2015. - С. 245-246.
34 Патласов О. М. Щодо оцінки стану залізничної колії в зонах сполучення ділянок різної кривизни Безпека руху і наукові засади експертних досліджень транспортних пригод та інженерних споруд: тези Міжнар. науково-практ. конф. ім. докт. техн. наук Сокола Е. М. (Львів, 09-11 вересня 2015 р.) - Львів: ЛФ ДНУЗТ, 2015. - С. 78-79.
35 Арбузов М.А., Поліщук А.О. Залізобетонна шпала Патент № 103574, Україна МПК (2015.01) Е01B 3/00. u2015 05412; заявл. 02.06.2015, опубл. 25.12.2015, бюл. № 24
36 Шаповал В.Г., Шаповал А.В., Моркляник Б.В., Андреев В.С. Вариационные методы граничных элементов и сплайнов в контактних задачах. Монография Львов: Дизайн-Студія "Папуга", 2015. – 96 с.


Штат | Випускники | Перелік виконаних НДР | Перелік інструкцій | Дисертації | Контакти
Кафедра "Kолія та колійне господарство" ім. професора М.А.Фрішмана

  Дніпропетровськ, ДIIТ
  Дата останньoгo оновлення 04 квітня 2016 року

Сторінку розробив Арбузов М.А.