ru
Інструкції,
розроблені за участю співробітників
 кафедри «Колія та колійне господарство»
та(або) Колієвипробувальної лабораторії
з/п

№ ЦП

Назва нормативного документу

Рік

випуску

Список

авторів

1

ЦП 0020

Технічні вказівки до розшифрування записів колієвимірювальних вагонів, оцінки відступів від норм утримання залізничної рейкової колії та при їх виявленні вжиття заходів щодо забезпечення безпеки руху поїздів

1997 р.

В.В. Сушков, 

П.І. Рибачок

2

ЦП 0021

Технічні вказівки до використання старопридатних матеріалів верхньої будови колії на залізницях України

1998 р.

Е.І. Даніленко,

 Р.С. Ліповський, В.В. Циганенко,  М.П. Рабінович

3

ЦП 0050

Інструкція з устрою та утриманню колії залізниць України

1999 р.

Е.І. Даніленко,  А.М.Орловський, А.П. Татуревич, В.Ф. Сушков, 

М.І. Уманов, В.В.Циганенко,  

Л.Я. Воробейчик О.М. Патласов,  П.І.Рибачок        

4

 

Методика розрахунку укладання і виправлення односторонніх стрілочних переводів в кривих ділянках колії

2000 р.

А.М.Орловський,

О.М.Патласов

5

ЦП 0052

Інструкція про порядок складання технічного паспорта дистанції колії, звітів про колійне господарство і про захисні лісонасадження

2000 р.

В.В.Рибкін,

К.В.Мойсеєнко,  О.М.Патласов

6

ЦП 0056

Правила визначення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії

1999 р.

А.М.Орловський,  О.М.Патласов, В.В.Циганенко, 

Л.Я. Воробейчик, В.І.Клімов, 

М.Б.Курган

7

ЦП 0059

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України

2000 р.

Кафедра ККГ ДДТУЗТ

8

ЦП 0060

Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України

2000 р.

Е.І.Даніленко, А.М.Орловський, А.П.Татуревич, 

М.І.Уманов, 

Д.Сливець

9

ЦП 0061

Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок залізниць України

2000 р.

10

ЦП-2-1198

Збірник типових технологічних процесів капітального та середнього ремонтів залізничної колії

2000 р.

М.І.Уманов, 

В.П.Гнатенко, К.В.Мойсеєнко та інші

11

ЦП 0067

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт

2001 р.

А.П.Татуревич, В.В.Рибкін, К.В.Мойсеєнко, М.І.Уманов, Л.Я.Воробейчик, О.М.Патласов

12

ЦП 0072

Інструкція з утримання земляного полотна залізниць України

2001 р.

К.В.Мойсеєнко, Л.І.Дяченко,

Г.П.Кислий, 

В.О.Курач

13

ЦП 0081

Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України

2002 р.

Е.І.Даніленко,

М.І.Карпов, 

М.Д.Костюк, 

П.І.Рибачок, В.П.Шраменко

14

ЦП 0084

Правила і технологія виконання робіт при поточному утриманні залізничної колії

2002 р.

Е.І.Даніленко, 

М.І.Карпов, 

В.Ф.Сушков,

М.Д.Костюк, 

П.І.Рибачок,

15

ЦП 0088

Інструкція з  утримання й ремонту дерев’яних шпал і брусів

2002 р.

М.І.Уманов, В.В.Циганенко, О.М.Патласов

16

ЦП 0089

Збірник положень про майстра, бригадира та обхідника

2002 р.

О.М.Патласов

17

ЦП 7/72

Практичні Рекомендації щодо проведення вхідного контролю якості матеріалів верхньої будови колії

2003 р.

В.О.Яковлев, К.В.Мойсеєнко, В.В.Говоруха, 

С.М.Сова, 

М.О.Мелешко, Е.Т.Щербина

18

ЦП 0102

Норми устрою та утримання суміщеної залізничної колії (1520 і 1435 мм) і колії 1435 мм

2003 р.

С.М. Демченко, 

В.Л. Піскунов,

А.А. Татуревич, 

О.В. Саєнко, А.М. Орловський,

А.П. Татуревич,

Р.С. Ліповський, В.О.Яковлев

19

ЦП 0113

Положення про проведення планово-запобіжних ремонтно-колійних робіт на залізницях України

2004 р.

О.М.Патласов, К.П.Мартова, Г.О. Линник, В.О. Яковлев

20

Наказ

№72 Ц

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 (1524) мм

2004 р.

А.М. Орловський, В.В.Циганенко, 

В.В. Рибкін та інші

21

ЦП 0117

Правила розрахунків залізничної колії на міцність і стійкість

2006 р.

Е.І. Даніленко, 

В.В. Рибкін

22

ЦП 0123

Середні норми витрат матеріалів і виробів на поточне утримання та ремонт колії й інших пристроїв колійного господарства залізниць України

2005 р.

В.В.Циганенко, М.І.Уманов

23

ЦП 0125

Методичні вказівки зі складання масштабних і схематичних планів станцій та поздовжніх профілів колій

2004 р.

І.П.Корженевич, К.П.Мартова, 

М.Г.Ренгач, 

О.В.Гоц

24

ЦП 3/65

Збірник типових технологічних процесів модернізації та капітального ремонту залізничної колії

2004 р.

М.І.Уманов,

М.П.Настечик, Т.Л.Сиволап, О.М. Ільяшенко, М.Р. Павлюх, А.В. Сокур, Н.А.Куценко,

В.К. Бабенко,

В.І. Черник

25 ЦП 0115

Інструкція з підготовки даних про колійну інфраструктуру для комп’ютеризованого колієвимірювального вагона

2004 р. В. В. Рыбкин,
В. Е. Савлук,
Д.В. Кістол

26

ЦП 0020

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії.

1996 р.,

зі змінами

2004 р.

О.М.Патласов,  

С.Г.Кот,

С.О.Соломаха

27

ЦП 0128

Положення з проведення польових, вишукувальних та проектних робіт при модернізації, капітальному ремонті колії та укладанні стрілочних переводів на залізобетонних брусах

2005 р.

О.М.Патласов, К.П.Мартова, В.П.Гнатенко, В.О. Яковлев та інші

28

ЦП 0138

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України

2006 р.

Е.І.Даніленко, А.М.Орловський, М.І.Карпов, В.О.Яковлєв, М.І.Уманов, О.М.Патласов, В.В.Рибкін, А.П.Татуревич, В.В.Циганенко, В.П.Шраменко, О.І.Бєлорусов, В.М.Левченко, М.Д.Костюк, П.В.Рагулін,  Є.М.Мальцев, В.М.Молчанов,

В.А Штойко, В.О.Систренський, Я.Т.Гавриш, С.М.Демченко, К.В.Корноухова

29

ЦП 0139

Положення про порядок проведення приймальних випробувань дослідних зразків елементів верхньої будови колії

2006 р.

В.В.Рибкін, М.І.Уманов, О.М.Патласов

30

ЦП 3/45

Збірник типових технологічних процесів ремонту залізничної колії

2006 р.

М.І.Уманов, В.Є.Савлук, В.О.Систренський, В.В.Коцупей, О.О.Вольховський

31

ЦП 3/55

Збірник типових технологічних процесів ремонту безстикової колії

2006 р.

М.І.Уманов, Н.А.Куценко, В.Ф.Сушков, О.В.Мурашев, В.В.Савицький

32

ЦП 0140

Правила приймання робіт після виконання модернізації і ремонтів колії та її облаштувань

2006 р.

О.М.Патласов, В.П.Гнатенко, В.О.Яковлев, К.П.Мартова

33

ЦП 0141

Методичні вказівки по підготовці матеріалів швидкостей руху поїздів за формами 1, 1а, 2, введення їх в дію та контроль виконання

2006 р.

О.М.Патласов, В.О. Яковлев, К.П.Мартова та інші

34

ЦП 0162

Гарантійні строки служби та умови забезпечення гарантійної експлуатації металевих елементів стрілочних переводів

2007 р.

Е.І.Даніленко, М.І.Карпов, В.Д.Бойко, В.М.Молчанов

35

ЦП 0188

Правила з укладання безстикової колії на капітально відремонтованому земляному полотні

2008 р.

В.Д.Петренко, В.В.Рибкін, О.М.Патласов, В.Т.Гузченко, М.А.Арбузов

36

 

Технічні вказівки  з проведення натурних випробувань стрілочних переводів на міцність

2010 р.

В.П. Гнатенко, 

К.В. Мойсеєнко, В.В.  Рибкін, 

В.Є. Савлук, 

А.Н. Орловський

37

 

Технічні вказівки з проведення натурних випробувань

рухомого складу щодо впливу на колію та стрілочні переводи

2010 р.

В.Є. Савлук, 

В.В.  Рибкін,

А.М. Патласов

38

ЦП 0235

Норми допустимих швидкостей руху рухомого складу по залізничних коліях Державної адміністрації залізничного транспорту України шириною 1520 мм

2011 р.

В.В.Рибкін, А.М. Орловський, В.В.Циганенко, В.Є.Савлук

39

ЦП 0236

Правила визначення підвищення зовнішньої рейки і встановлення допустимих швидкостей в кривих ділянках колії

2011 р.

М.Б. Курган,

А. М.Орловський, О. М.Патласов, В.В. Циганенко,

Д.М. Курган

40

ЦП 0266

Технічні вказівки по улаштуванню, укладанню, ремонту і утриманню безстикової колії на залізницях України

2012 р.

В.В.Рибкін,  О.М. Патласов, О.І Белоусов, М.І. Карпов, Д.М. Курган, В.П. Шраменко, А.І. Бабенко, В.А. Штойко, І.О. Олійник, В.А. Лисак, К.Л. Каленик

41

ЦП 0269

Інструкція з улаштування та утримання колії залізниць України

2012 р.

Е.І. Даніленко, 

А.М. Орловський, О.М. Патласов, М.І. Карпов, В.П. Шраменко, О.І. Бєлорусов, В.О. Яковлєв, В.М. Молчанов, К.В. Корноухова, М.Б. Курган, Д.М. Курган, В.М. Твердомед, Р.М. Йосифович, О.О. Сорока

42

ЦП 0267

Технічні вказівки щодо оцінки стану рейкової колії за показниками колієвимірювальних вагонів та забезпечення безпеки руху поїздів при відступах від норм утримання рейкової колії

2012 р.

О.М. Патласов, В.В.Рибкін,  Ю.В. Палейчук, С.О. Соломаха, П.В. Панченко

43

ЦП 0273

Інструкція з забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт на залізницях України  ВНД УЗ 32.6.03.004-2012

2012 р.

А.П.Татуревич, В.В.Рибкін, О.В.Губар, О.А.Верхняцький, М.І. Уманов,   В.С.Андрєєв

44

 

Инструкция по устройству и техническому обслуживанию пути АО «Грузинские железные дороги

2012 р.

В.В. Рыбкин, 

Д.Н. Курган, 

А.В. Губарь,

А.М. Патласов

45

ЦП 0284

Класифікація та каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів на  залізницях України

2013 р.

В.В.Рибкін, А.М.Орловський, М.І.Уманов, Р.В.Маркуль, П.В.Панченко

46

ЦП 0285

Класифікація і каталог дефектів і пошкоджень елементів стрілочних переводів та рейок на залізницях України

2013 р.

В.В.Рибкін, А.М.Орловський, М.І.Уманов, Р.В.Маркуль, П.В.Панченко

47

ДСТУ 7571:2014

Рухомий склад залізниць. Норми допустимого впливу на залізничну колію шириною 1520 мм

2014 р.

В. Рибкін,

В. Савлук,   О. Торопіна 
© 2009-2014. Савлук В.Е.