Русский | English
Історична довідка| Наші випускники| Штат кафедри| Навчальна робота| Наукова робота| Студентські конференції ПЕРЕЛІК ДИСЕРТАЦІЙ, ЩО ПІДГОТОВЛЕНІ НА КАФЕДРІ:

На здобуття наукового ступеню доктора технічних наук


п/п
П. І. Б.
автора
П. І. Б.
наукового консультанта
П. І. Б.
офіційних опонентів
Рік захисту Місце захисту Тема дисертації
1 Фрішман Мойсей Абрамович - - 1949 МІІТ Застосування високочастотної кіноз'йомки до дослідження питань взаємодії колії та рухомого складу.
2 Амелін Степан Васильович - - 1949 ЛІІЖТ Стрілочні вулиці на залізницях.
3 Волошко Юрій Данилович - д.т.н., професор Ангелейко В.І.
д.т.н. Єршков О.П.
д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
1983 ВНІІЖТ Теорія розрахунку рейкової колії з блочними залізобетонними опорами
4 Даніленко Едуард Іванович - д.т.н., професор Бєлих К.Д.
д.т.н. Путря М.М.
д.т.н. Шашков М.А.
1992 ПІІЖТ Теоретичні основи та практичні методи розрахунку міцності і зносостійкості пересічень та з'єднань рейкових колій промислового транспорту
5 Рибкін Віктор Васильович д.т.н., професор Альбрехт В.Г. д.т.н., професор Босов А.А.
д.т.н., професор Грищенко В.О.
д.т.н., професор Певзнер В.О.
1999 ДДТУЗТ Оптимізація системи ведення колійного господарства в нових умовах експлуатації залізниць України
6 Курган Микола Борисович д.т.н., професор Даніленко Е.І. д.т.н., професор Певзнер В.О.
д.т.н., член-кореспондент НАН України Ушкалов В.Ф.
д.т.н. Сокол Е.М.
2004 ДНУЗТ Наукові основи перебудови існуючих залізниць України для впровадження швидкісного руху поїздівНа здобуття наукового ступеню кандидата технічних наукп/п
П. І. Б.
автора
П. І. Б.
наукового керівника
П. І. Б.
офіційних опонентів
Рік захисту Місце захисту Тема дисертації
1 Ісаков Іван Федорович -   1941 ДІІТ Підсилення верхньої будови колії в кривих.
2 Бондаренко Євген Павлович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1957 ДІІТ Дослідження розподілення напружень в головці рейки методом просторової фотоупружності.
3 Ліповський Рувім Самойлович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1958 ДІІТ Дослідження роботи гострих хрестовин під рухомим навантаженням.
4 Шатерков Валентин Іванович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1958 ДІІТ Розрахунок основних елементів стрілки на міцність.
5 Деміденко Андрій Борисович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1958 ДІІТ

Дослідження корозії залізобетонних шпал в умовах експлуатації електричного рейкового транспорту.

6 Лєванков Іван Спіридонович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1961 ДІІТ Дослідження сил взаємодії колеса та рейки, що викликані короткими нерівностями.
7 Орловський Анатолій Миколайович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Амєлін С.В.
к.т.н. Єршков О.П.
1963 ДІІТ Дослідження роботи тупих хрестовин під рухомим навантаженням
8 Полевіченко Анатолій Гаврилович д.т.н., професор Фрішман М.А.   1964 ДІІТ Дослідження впливу положення рейкових нитей по рівню на характер взаємодії колії т рухомого складу.
9 Говоруха Володимир Васильович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Ангелейко В.І.
к.т.н., с.н.с. Серебренніков В.В.
1967 ДІІТ Дослідження впливу типу залізобетонних шпал та эпюри їх укладання на напружено-деформований стане елементів колії.
10 Логвін Анатолій Федорович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н., професор Чернышев М.А.
1968 ДІІТ Вплив нерівностей колії в плані на сили її взаємодії з рухомим складом.
11 Татуревич Анатолій Павлович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н. Єршков О.П.
к.т.н. Крейніс З.Л.
1968 ДІІТ Дослідження впливу підухилу на напруження в рейках та їх деформації в кривих ділянках колії на залізобетонних шпалах.
12 Кліменко В'ячеслав Миколайович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н, професор Амєлін С.В.
к.т.н., доцент Пєршин С.П.
1968 ДІІТ Дослідження роботи у колії тупих хрестовин з рухомими осердями під поїзним навантаженням.
13 Циганенко Володимир Веніамінович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Золотарський О.Ф.
к.т.н., доцент Блохін Є.П.
1969 ДІІТ Дослідження горизонтальних поперечних сил взаємодії рухомого складу і колії в кривих при рекуперативному гальмуванні поїздів
14 Воробейчик Леонід Якович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н. Лисюк В.С.
1969 ДІІТ Дослідження сил тертя та прискорень в колії
15 Микитенко Андрій Мифодієвич д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Ангелейко В.І.
к.т.н. АмелІчев І.В.
1969 ДІІТ Дослідження роботи стрілочних переводів типу Р65 марки 1/11 на залізобетонних плитах під рухомим навантаженням.
16 Шпак Тарас Маркович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Ангелейко В.І.
к.т.н. в.о.професора Смірнов М.П.
1970 ДІІТ Про місцеве пружне деформування голівки та шейки рейки.
17 Пономаренко Микола Андрійович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Золотарський О.Ф.
професор Чернышев М.А.
1971 ДІІТ Дослідження впливу на колію тепловоза типу ТЭ3 в процесі експлуатації.
18 Кислий Олександр Олександрович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н. Єршков О.П.
к.т.н., доцент Новакович В.І.
1972 ДІІТ Дослідження впливу на колію транспортерів різних типів и вантажопід'ємності
19 Жілін Генадій Кирилович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н. Путря М.М.
1973 ДІІТ Дослідження роботи підрейкової основи стрілочного переводу типу Р65 марки 1/11 з залізобетонними брусами при швидкостях руху до 160 км/год.
20 Понирко Валентина Миколаївна д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н. Єршков О.П.
к.т.н. Семенов І.І.
1973 ДІІТ Дослідження довжин перехідних кривих у зв'язку з підвищенням швидкостей руху
21 Савкова Світлана Василівна д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Ангелейко В.І.
к.т.н. Лєбєдєв А.А.
1973 ДІІТ Дослідження по розрахунках виправлення залізничних кривих на ЕОМ.
22 Суріков Євген Григорович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Смірнов М.П.
к.т.н. Мелентьєв Л.П.
1974 ДІІТ Дослідження роботи колії на плитах при різноманітних умовах опору рейок.
23 Уманов Марк Іонович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н. Єршков О.П.
к.т.н., доцент Новакович В.І.
1974 ДІІТ Дослідження роботи колії в кривих малих радіусів з урахуванням впливу поздовжних сил в поїзді.
24 Радичук Віктор Олексіьович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Боченков М.С.
к.т.н., доцент Новакович В.І.
1975 ДІІТ Дослідження основних оптимальних розрахункових параметрів проміжних скріплень для залізобетонних шпал
25 Стадниченко Олександр Васильович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н. Єршков О.П.
к.т.н., доцент Фролов Л.І.
1977 ЛІІЖТ Дослідження роботи стрілочних переводів крутих марок на залізобетонній основі під високими осьовими навантаженнями
26 Іволга Микола Васильович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Андрєєв Г.Є.
к.т.н., с.н.с. Желнін Г.Г.
1978 ЛІІЖТ Дослідження особливостей роботи колії при високих швидкостях в зоні деяких нерівностей
27 Янін Валерій Михайлович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Шульга В.Я.
к.т.н. професор Кондаков М.П.
1979 ЛІІЖТ Дослідження оптимального розподілення ремонтів колії у міжремонтний період у зв'язку із підвищенням швидкостей руху вантажних поїздів.
28 Гнатенко Василь Павлович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н., с.н.с. Крисанов Л.Г.
1980 ЛІІЖТ Дослідження параметрів вертикальної жорсткості підрейкової основи стрілочних переводів на залізобетонних брусах
29 Євтюхов Генадій Арсентіович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор Ангелейко В.І.
к.т.н., с.н.с. Даніленко Е.І.
1980 ЛІІЖТ Дослідження хрестовини злегшеної конструкції
30 Шульман Зіновій Олександрович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор
к.т.н., доцент
1982 ЛІІЖТ Дослідження
31 Настечик Микола Петрович д.т.н., професор Фрішман М.А.
к.т.н., доцент Волошко Ю.Д.
д.т.н., професор Золотарський О.Ф.
к.т.н. Євдокімов Б.А.
1981 ЛІІЖТ Дослідження роботи колії із залізобетонними шпалами при застосуванні колійних прокладок різних типів
32 Рибкін Віктор Васильович д.т.н., професор Фрішман М.А.
к.т.н., доцент Волошко Ю.Д.
д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н. Крисанов Л.Г.
1983 ВНІІЖТ Оптимізація профілю хрестовин при їх відновленні наплавленням
33 Трякін Анатолій Петрович д.т.н., професор Смірнов М.П.
к.т.н., доцент Ліповскій Р.С.
д.т.н., професор Яковлєв В.Ф.
к.т.н. Єлсаков М.М.
1984 ЛІІЖТ Дослідження можливостей підвищення швидкостей руху поїздів по глухих перетинах суміщеної колії
34 Іванов Олександр Григорович д.т.н., професор Фрішман М.А. д.т.н., професор
к.т.н.
1984 ЛІІЖТ Дослідження особливостей роботи колії на ділянках обертання важковагових поїздів
35 Васильєв Андрій Сергійович д.т.н., професор Волошко Ю.Д. д.т.н., професор Карпущенко М.І.
к.т.н., доцент Фролов Л.М.
1989 ЛІІЖТ Надійність роботи хрестовин стрілочних переводів в умовах підвищення осьвих навантажень
36 Ковтун Павло Володимирович д.т.н., професор Волошко Ю.Д.
к.т.н. Желнін Г.Г.
д.т.н., професор Карпущенко М.І.
к.т.н., доцент Фролов Л.М.
1990 ЛІІЖТ Удосконалення допусків утримання рейкової колії на стрілці та з'єднувальних коліях стрілочних переводів
37 Патласов Олександр Михайлович д.т.н., професор Волошко Ю.Д. д.т.н., професор Тихоміров В.І.
к.т.н., доцент Смірнов В.І.
1992 ЛІІЖТ Удосконалення системи планування ремонтів залізничної колії
38 Ренгач Микола Петрович д.т.н. Даніленко Е.І. д.т.н., професор Карпущенко М.І.
к.т.н., доцент Фролов Л.М.
1994 ДДТУЗТ Проектування та розрахунок динамічно плавних кривих залізничної колії промислових підприємств
39 Мойсеєнко Костянтин Володимирович д.т.н., професор Даніленко Е.І. д.т.н., професор Босов А.А.
к.т.н., доцент Шехватов О.О.
1998 ДДТУЗТ Дослідження особливостей взаємодії колії та рухомого складу в зоні хрестовин стрілочного переводу із залізобетонними брусами
40 Тараненко Сергій Дмитрович д.т.н., професор Даніленко Е.І. д.т.н., с.н.с. Глюзберг Б.Е.
к.т.н., доцент Шехватов О.О.
2000 КУЕТТ Удосконалення технології виготовлення і конструкцій стрілочних переводів сучасного виробництва в Україні
41 Курган Дмитро Миколайович д.т.н., професор Даніленко Е.І. д.т.н., професор Певзнер В.О.
к.т.н., доцент Ренгач М.Г.
2001 КУЕТТ Визначення впливу стану кривих залізничної колії на допустимі швидкості руху поїздів
42 Халіпова Наталія Володимирівна д.т.н., професор Данович В.Д. д.т.н. Радченко М.О.
к.т.н., доцент Шехватов О.О.
2002 ДНУЗТ Обгрунтування норм утримання колії в перехідних кривих по неспівпадінню відводів кривизні та підвищення
43 Бондаренко Ірина Олександрівна д.т.н., професор Данович В.Д.
д.т.н., професор Рибкін В.В.
д.т.н., професор Гончарук С.Г.
к.т.н., доцент Белорусов О.І.
2006 ДНУЗТ Підвищення якості оцінки працездотності залізничої колії за рахунок удосконалення розрахункових характеристик підрейкової основи
44 Баль Олена Миронівна д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Курган М.Б.
к.т.н., доцент Белорусов О.І.
2008 ДНУЗТ Підвищення ефективності ведення рейкого господарства за показниками надійності
45 Костюк Михайло Дмитрович д.т.н., професор Даніленко Е.І. д.т.н., професор Босов А.А.
к.т.н., доцент Шраменко В.П.
2008 ДНУЗТ Удосконалення конструкцій і технологій верхньої будови колії для сучасних умов експлуатації залізниць України
46 Сисин Микола Петрович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Радченко М.О.
к.т.н., доцент Шраменко В.П.
2008 ДНУЗТ Вплив фізичних та геометричних характеристик залізничної колії на її напружено-деформований стан
47 Харлан Володимир Іванович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Даніленко Е.І.
к.т.н., доцент Шраменко В.П.
2010 ДНУЗТ Вибір раціональних швидкостей руху пасажирських поїздів на ділянках міжнародних транспортних коридорів
48 Арбузов Максим Анатолійович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Курган М.Б.
к.т.н., доцент Шраменко В.П.
2010 ДНУЗТ Вдосконалення системи контролю за поздовжніми напруженнями в рейкових плітях безстикової колії
49 Губар Олексій Васильович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н. Радченко М.О.
к.т.н., доцент Шраменко В.П.
2011 ДНУЗТ Обгрунтування норм улаштування та утримання колії для кривих з радіусами менше 350 метрів
50 Каленик Костянтин Леонідович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н. Петренко В.Д.
к.т.н., доцент Халіпова Н.В.
2012 ДНУЗТ Удосконалення норм утримання бокового напрямку стрілочних переводів за шириною колії та у плані
51 Набоченко Ольга Сергіївна д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Ширін Л.Н.
к.т.н., с.н.с. Говоруха В.В.
2013 ДНУЗТ Підвищення ефективності роботи щебеневого баластного шару залізничної колії
52 Панченко Петро Володимирович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Ширін Л.Н.
к.т.н., доцент Халіпова Н.В.
2014 ДНУЗТ Обгрунтування норм утримання залізничної колії у плані при прискореному русі
53 Маркуль Руслан Володимирович д.т.н., професор Рибкін В.В. д.т.н., професор Даренський О.М.
к.т.н., доцент Твердомед В.М.
2015 ДНУЗТ Розробка технології контролю та утримання залізничної колії із скріпленням типу КПП-5


На початок сторінки


Штат | Випускники | Перелік виконаних НДР | Перелік інструкцій | Публікації | Контакти
Кафедра "Kолія та колійне господарство" ім. професора М.А.Фрішмана

  Дніпропетровськ, ДIIТ
  Дата останньoгo оновлення 04 квітня 2016 року

Сторінку розробив Рибкін В. В.