Довідка про кафедру
Форми навчання
Наукова робота
Штат кафедри
Форми учбової роботи
Розклад консультацій
Посилання

 

      Основними формами навчальної роботи кафедри відповідно до п.5 «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого Наказом МОУ №161 від 2 червня 1993 р. є:

 • лекції
 • лабораторні роботи
 • практичні заняття
 • консультації
 • індивідуальні завдання: розрахункові
 • організація самостійної роботи студентів
      На кафедрі працює науково-методичний семінар.

     Для викладання матеріалу лекцій доценти кафедри: Гришечкін С.А., Штапенко Е.П., Дорогань Т.Є. використовують сучасні мультімедійні технології.

     Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси з загального курсу фізики. Комплекси постійно, за необхідністю, оновлюються. Протягом останніх п'яти років кафедрою підготовлено та оновлено 12 навчально-методичних розробок (методичних вказівок до лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблені й впроваджені нові лабораторні роботи, впроваджена модульно-рейтингова система поточного та підсумкового контролів засвоєння студентами навчального матеріалу, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.

Учбово-методичні розробки, підготовлені викладачами кафедри й видані протягом 2008-2013:

 1. Методичні рекомендації та завдання до самостійної підготовки студентів до тестового контролю з фізики із застосуванням системи дистанційного навчання "Прометей"ч.1 Механіка. Заблудовський Е.П., Штапенко Е.П., Гришечкін С. А., Гулівець О.М., Краєва В.С., Копилова О.М. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2008, 39с.
 2. Методичні рекомендації та завдання для самостійної підготовки студентів до модульно-рейтингового контролю з фізики ч.2 (Механічні коливання та хвилі. Молекулярна фізика. Термодинаміка) Заблудовський В.О., Волнянський Д.М., Гришечкін С. А., Дорогань Т.Є., Штапенко Е.П., Ганич Р.П., Герасименко Д.В., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2009, 41с.
 3. Методичні рекомендації та завдання до самостійної підготовки студентів до тестового контролю з фізики із застосуванням системи дистанційного навчання "Прометей" ч.3 (Електрика. Магнетизм) Заблудовський В.О., Борисов Л.П., Гулівець О.М., Гришечкін С. А., // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2009
 4. Методичні рекомендації та завдання для самостійної підготовки студентів до модульно-рейтингового контролю з фізики ч.2 ( Механічні коливання та хвилі. Молекулярна фізика. Термодинаміка) Укладачі: Заблудовський В.О., Волнянський Д.М., Гришечкін С.А., Дорогань Т.Є., Штапенко Е.П., Ганіч Р.П., Герасименко Д.В., Дудкіна В.В. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2009, 41с.
 5. Методичні вказівки до фізичного практикуму. Частина 4. Фізика (Оптика) Заблудовський Е.П., Волнянський Д.М., Гулівець О.М., Копилова С.Ю. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2010, 38 с.
 6. Методичні рекомендації та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю ч. 4 Фізика (Оптика. Фізика атома та ядра) Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Копилова С.Ю., Шовкопляс В.К., Герасименко Д.В., Штапенко Е.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2011, 33 с.
 7. Методичні вказівки до лабораторного практикуму (Фізика атомів та квантова оптика) Гришечкін С.А., Дорогань Т.Є., Заблудовський В.О., Копилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П., Ганич Р.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2012, 43 с.
 8. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.1 ( Кінематика) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 41с.
 9. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.2 ( Динаміка) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 45с.
 10. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.3 (Робота та енергія) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 37с.

Учбово-методичні розробки, підготовлені викладачами кафедри й видані протягом 2011-2016:

 1. Методичні рекомендації та завдання для самостійної підготовки студентів до тестового контролю ч. 4 Фізика (Оптика. Фізика атома та ядра) Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Копилова С.Ю., Шовкопляс В.К., Герасименко Д.В., Штапенко Е.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2011, 33 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторного практикуму (Фізика атомів та квантова оптика) Гришечкін С.А., Дорогань Т.Є., Заблудовський В.О., Копилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П., Ганич Р.П. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2012, 43 с.
 3. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.1 ( Кінематика) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 41с.
 4. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.2 ( Динаміка) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 45с.
 5. Збірник завдань для поточного контролю підготовки студентів до практичних занять. Фізика. Розділ: Механіка. Ч.3 (Робота та енергія) Укладачі: Заблудовський В.О., Гришечкін С.А., Дудкіна В.В. // ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2013, 37с.
 6. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Фізика. Розділ: Механіка. Коливання і хвилі. Укладачі: Гришечкін С.А., Титаренко В.В., Заблудовський В.О., Копилова С.Ю., Краєва В.С., Штапенко Е.П. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 55с.
 7. Методичні вказівки до лабораторного практикуму Молекулярна фізика та термодинаміка. Ч ІІ. Укладачі: Заблудовський В.О., Волнянський Д.М., Гришечкін С.А., Ганич Р.П., Герасименко Д.В., Гулівець О. М., Титаренко В.В., Дорогань Т.Є., Копилова С.Ю., Краєва В.С. //ДНУЗТ ім. В.Лазаряна, 2015, 47с.


Tел +38 (0)562 776 1286, +38 (0)562 776 1946 | E-mail info@diit.edu.ua
Copyright © 2010. Designed by Art Hood. All rights reserved.Русская версия English version

ДІІТ :: Головна сторінка