Довідка про кафедру
Форми навчання
Наукова робота
Штат кафедри
Форми учбової роботи
Розклад консультацій
Посилання

 


      Головні напрямки науково-дослідної роботи останніх років (виконання викладачами держбюджетних НДР):

 • Теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги (Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Грибок В.С., Ганич Р.П., Гулівець О.М.)
 • Теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей речовин та матеріалів (Воронков Є.О., Борисов Л.П., Бринзін В.А., Копилова С.Ю.)
 • Розробка системи та методів неруйнівного контролю споруд на залізничному транспорті (Гришечкін С.А.)

У рамках держбюджетних НДР:
 • Підвишення корозійної стійкості деталей рухомого складу методом нанесення аморфних покриттів НДР, УДК 539.2:669.24, № держреєстрації 0108U001845.,2009 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Гулівець О.М., Ганич Р.П., Герасименко Д.В., Дудкіна В.В., 68 с.
 • Підвищення функціональних властивостей деталей рухомого складу методом нанесенням металевих покриттів НДР, УДК 539.2:669.24, № держреєстрації 0108U001453.,2011 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Воронков Є. О., Ганич Р.П., Дудкіна В.В. 105 с.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 50 наукових робіт, у тому числі:

 1. Заблудовский В.А., Дудкина В.В. Моделирование структуры цинковых покрытий, полученных лазерно-стимулированным электроосаждением, с помощью программируемого импульсного тока // Металлофизика и новейшие технологии т. 30, №4, 2008, с. 537-548.
 2. В. А. Заблудовський, Д. В. Герасименко «Изучение ближнего порядка сплавов Co-W, полученных с помощью импульсного электроосаждения» // Весник ДНУ, 2008 г., №12, с. 141-144
 3. Краев М.В., Гринкевич В.А., Хлынцева Т.В., Краева В.С. Принцип проектирования процессов холодной листовой штамповки на основе изменения фазового состава стали при деформации // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, №1, 2008, С. 72-74.
 4. В. А. Заблудовский, А. Н. Гуливец, В. В. Дудкина Влияние высоких перенапряжений при электрокристаллизации на коррозионную стойкость пленок Со-Р // Вісник ДНУЗТ, вып. 27, 2009, с. 226-229
 5. Заблудовский В.А., Штапенко Э.Ф. Механізм початкових стадій при електрокристалізації на площині (100) для металів з ГЦК решіткою // Фізика і хімія твердого тіла т. 10, №2, 2009, с. 473.
 6. Дудкина В.В., Заблудовский В.А., Штапенко Э.Ф. Локальное лазерно-стимулированное электроосаждение цинка // Вісник Дніпропетровського університету.Серія Фізика. Радіоелектроніка, вип.16, №2, 2009, с.
 7. В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна, А.Н. Гулівець Корозійна стійкість електроосаджених сплавів Ni-P // Фізика і хімія твердого тіла . – 2010. – Т.11, №2. – С.459-462.
 8. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина Скорости образования и роста поверхностных зародышей при лазерно-стимулированной электрокристаллизации никелевых покрытий // Металлофизика и новейшие технологии. – 2010. – Т.32, №6. – С. 757-763.
 9. Дудкина В.В., Заблудовский В.А. Локальное лазерно-стимулированное электроосаждение никеля // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2010. – вип. 31. – С. 262-265.
 10. В.В. Дудкіна, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю // Фізика і хімія твердого тіла . – 2011. – Т.12, №2. – С.332-336.
 11. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина Структура и свойства никелевых пленок электроосажденных при лазерно-стимулированном потенциостатическом режиме // Металлофизика и новейшие технологии. . – 2012. – Т.34, №1. – С. 77-86.
 12. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т.13, №1. – С.214-219.
 13. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Дослідження структурних перетворень в сплавах Fe-Ni-P, отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №2. – С.304-313.
 14. В.О. Заблудовський, Д.І. Борощук Електрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т. 13 , №3. – С. 112- 116.
 15. Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №3. – С.618-621.
 16. Р.П. Ганич Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т.14, №1. – С.618-623.
 17. Э.Ф. Штапенко, Е.О. Воронков Квантово-механический подход к определению модуля Юнга монокристаллов W и Mo // Фізика і хімія обробки матеріалів. – 2013. – №1. – С.18-25.

     Результати наукових робіт регулярно доповідаються на міжнародних наукових конференціях. Наукові розробки кафедри (патенти та авторські свідотства) впроваджуються у виробництво. Кафедра співпрацює з інститутом металофізики НАНУ, Дніпропетровським національним університетом, Запорозьким національним університетом, Донецьким фізико-технічним інститутом, Харьковським національним університетом та інш.

     На кафедрі ведеться активна наукова робота зі студентами. Доцент Гришечкін С.А. керує групою студентів, яка проводить дослідження у області неруйнівного контролю стану конструкцій і споруд на залізниці. Кафедра проводить олімпіади та наукові студентські конференції з фізики.


Tел +38 (0)562 776 1286, +38 (0)562 776 1946 | E-mail info@diit.edu.ua
Copyright © 2010. Designed by Art Hood. All rights reserved.Русская версия English version

ДІІТ :: Головна сторінка