Довідка про кафедру
Форми навчання
Наукова робота
Штат кафедри
Форми учбової роботи
Розклад консультацій
Посилання

 


      Головні напрямки науково-дослідної роботи останніх років (виконання викладачами держбюджетних НДР):

 • Теоретичні та експериментальні дослідження структури та властивостей конденсованих матеріалів, які одержані в умовах, далеких від рівноваги (Заблудовський В.О., Штапенко Е.П., Краєва В.С., Гулівець О.М., Титаренко В.В., Ганич Р.П., Гулівець О.М., Герасименко Д.В.)
 • Розробка системи та методів неруйнівного контролю споруд на залізничному транспорті (Гришечкін С.А.)

У рамках держбюджетних НДР:
 • Підвищення функціональних властивостей деталей рухомого складу методом нанесенням металевих покриттів НДР, УДК 539.2:669.24, № держреєстрації 0108U001453.,2011 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Ганич Р.П., Дудкіна В.В. 105 с.
 • Удосконалення техніко-економічних показників пасажирського рухомого складу НДР, УДК 539.2:629.4, № держреєстрації 0112U003561., 2013 Заблудовський В.О.,Штапенко Е.П., Дудкіна В.В., Ганич Р.П. 295 с.

За останні 5 років викладачами кафедри опубліковано понад 50 наукових робіт, у тому числі:

 1. В.В. Дудкіна, В.О. Заблудовський, Е.П. Штапенко Вплив лазерного випромінювання на процес електроосадження плівок нікелю // Фізика і хімія твердого тіла . – 2011. – Т.12, №2. – С.332-336.
 2. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина Структура и свойства никелевых пленок электроосажденных при лазерно-стимулированном потенциостатическом режиме // Металлофизика и новейшие технологии. . – 2012. – Т.34, №1. – С. 77-86.
 3. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Вплив параметрів імпульсного струму у формуванні структури сплавів металів групи заліза // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т.13, №1. – С.214-219.
 4. В.О. Заблудовський, Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Дослідження структурних перетворень в сплавах Fe-Ni-P, отриманих в нерівноважних умовах електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №2. – С.304-313.
 5. В.О. Заблудовський, Д.І. Борощук Електрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі // Фізика і хімія твердого тіла . – 2012. – Т. 13 , №3. – С. 112- 116.
 6. Р.П. Ганич, В.В. Артемчук Властивості плівок Fe-Ni-P, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т.13, №3. – С.618-621.
 7. Р.П. Ганич Дослідження впливу кристалізаційної перенапруги на розмір зерен в електролітичних плівках заліза, отриманих імпульсним струмом // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – Т.14, №1. – С.618-623.
 8. Э.Ф. Штапенко, Е.О. Воронков Квантово-механический подход к определению модуля Юнга монокристаллов W и Mo // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. – №1. – С.18-25.
 9. В.А. Заблудовский, В.В. Дудкина, Э.Ф. Штапенко Кинетика образования и роста поверхностных зародышей при лазерно-стимулированной электрокристаллизации пленок никеля и цинка // Физика и химия обработки материалов. – 2013. №4. – С. 10-14.
 10. В. В. Дудкина Адгезионная прочность никелевых и цинковых покрытий с медной основой, электроосажденных в условиях внешней стимуляции лазерным излучением // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету імені академіка В. Лазаряна. – 2 (44) 2013. – С. 83-90.
 11. Дудкіна В.В. Дослідження структури і властивостей нікелевих покриттів, модифікованих ультрад исперсними алмазами // Фізика і хімія твердого тіла. – 2013. Т. 14. №3. – С. 644-648.
 12. Штапеко Е.П., Заблудовський В.О., Воронков Є.О., Дудкіна В.В. Квантово-механічний підхід до визначення модуля Юнга для металів з кубічною решіткою // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 1, с. 34-38.
 13. Е.П. Штапеко, В.О. Заблудовський, В.В. Дудкіна Поверхнева дифузія при електрокристалізації // Фізика і хімія твердого тіла, 2014, т. 15, № 4, с. 868-871.
 14. Штапенко Э.Ф., Заблудовский В.А., Дудкина В.В. Диффузия на границе «пленка - подложка» при электрокристаллизации цинка на медной подложке // Физика металлов и металловедение, 2015, т. 116, № 3, с. 269-274.
 15. E.F. Shtapenko, V.A. Zabludovskii, V.V. Dudkina Diffusion at the Boundary between the Film and Substrate upon the Electrocrystallization of Zinc on a Copper Substrate // The Physics of Metals and Metallography, 2015, Vol. 116, No. 3, pp. 256–260.
 16. В.В. Дудкина, В.А. Заблудовский, Э.Ф. Штапенко Структура и свойства композиционных электролитических никелевых покрытий, полученных импульсным током // Металлофизика и новейшие технологии, 2015, т.37, №5, с. 713-721.
 17. Е.П. Штапенко, В.О. Заблудовський, В.В. Титаренко Розвиток атомістичної теорії утворення нової фази в адсорбованих шарах у зовнішньому електричному полі // Фізика і хімія твердого тіла, 2015, т.16, №3, с. 520-523.
 18. В.В. Титаренко, В.А. Заблудовский Влияние частиц ультрадисперсных алмазов на структуру и свойства электролитических никелевых покрытий // Металлофизика и новейшие технологи, 2016, т. 38, № 4, с. 519-529.


Tел +38 (0)562 776 1286, +38 (0)562 776 1946 | E-mail info@diit.edu.ua
Copyright © 2010. Designed by Art Hood. All rights reserved.Русская версия English version

ДІІТ :: Головна сторінка