Довідка про кафедру
Форми навчання
Наукова робота
Штат кафедри
Форми учбової роботи
Розклад консультацій
Посилання

 


      Кафедра фізики ДІІТу була створена в 1931 році. Після евакуації в серпні 1941р. продовжила свою роботу в місті Новосибірську, а в 1945 році поновила свою діяльність в Дніпропетровську. Завідуючими кафедрою фізики працювали професори: Е.І. Скублевський (1931-1943рр.), Е.Й.Фіалко (1974-1976рр.), В.В.Россіхін (1979-2000рр.), доценти К.М.Фьодоров (1944-1970), Г.М.Федаш (1970-1974, 1976-1979рр.). З 2000 р. по теперішній час завідуючим кафедрою фізики є професор, д.т.н. Заблудовський В.О.     Дійсним засновником кафедри вважається доцент К.М. Фьодоров, за часи керівництва якого остаточно сформувалися її склад і основні напрямки наукової діяльності. В цей період на кафедрі захистили кандидатські дисертації: Ю.В.Кривуша, В.В.Попковіч, В.І.Попова та інші. Кафедра протягом усього часу свого існування виконувала важливі науково-дослідні роботи, головним чином, з проблем фізики твердого тіла. На початку 60-х років співробітники кафедри під керівництвом Фьодорова К.М. працювали над проблемою рекристалізації після фазових перетворень і пластичної деформації, а також вивчали вплив експлуатації на поведінку вагонних коліс. В цей же період під керівництвом доцента Ю.В.Кривуші була створена лабораторія, де використовувалось сучасне для тих років устаткування: електронний мікроскоп, рентгенівські дифрактометри, металографічні мікроскопи та інше. Співробітниками лабораторії було виконано багато госпдоговірних тем, серед яких рентгеноструктурні та електронно-мікроскопічні дослідження матеріалів для радіоелектронної та авіаційної промисловостей. Іншим важливим науковим напрямком в роботі кафедри є удосконалення методики викладання фізики в технічному вузі. Крім того велика робота проводилась й проводиться з удосконалення учбово-лабораторної бази кафедри фізики. Найбільший внесок в цю важливу роботу вніс завідуючий учбовими лабораторіями Горбач П.А. (1964 – 1982 рр.). Останніми роками кафедра поповнюється молоддю, переважно випускниками аспірантури, яка діє при кафедрі, зі спеціальності 01.04.07.–фізика твердого тіла. Кафедра має досвід міжнародних зв'язків з Англією (Wessex Institute of Technology), Італією, Німеччиною, Росією.


Tел +38 (0)562 776 1286, +38 (0)562 776 1946 | E-mail info@diit.edu.ua
Copyright © 2010. Designed by Art Hood. All rights reserved.Русская версия English version

ДІІТ :: Головна сторінка