Навчальна робота

Основними видами навчання на кафедрі, відповідно п. 5 "Положення про організації навчального процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого Наказом МОУ № 161 від 2 червня 1993 р., є:

Кафедра бере участь у навчанні студентів за денною формою навчання – на семи факультетах університету і безвідривною формою – в Одеському навчально-консультаційному пункті (дистанційна форма навчання).

Навчання студентів відбувається з урахуванням рекомендацій Болонського процесу та орієнтовано на Європейські освітні програми. Упроваджена модульно-рейтингова система поточного і модульного контролю засвоєння студентами навчального матеріалу. Контроль проводиться за електронними тестовими завданнями, складеними викладачами кафедри.

Навчальний процес забезпечений методичною літературою (див. Методична робота кафедра).

При кафедрі обладнаний комп’ютерний клас, в якому студенти розв’язують задачі у середовищі «Maple».

Ще одна важлива риса навчального процесу на кафедрі - проведення обов'язкової контрольної роботи з елементарної математики на першому занятті з математики на 1-му курсі. Ця міра дозволяє вже із самого початку навчання диференціювати студентів за рівнем підготовки.

Викладачі кафедри ведуть профорієнтаційну роботу і забезпечують роботу центрів довузівської підготовки абітурієнтів. Також викладачі кафедри беруть участь у підготовці студентів до участі в олімпіадах різного рівня і наукових конференціях для студентів і молодих вчених.

 

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ НА ІІ СЕМЕСТР 2016/17 Н.Р.

ФІО ДЕНЬ ЧАС АУДИТОРІЯ
проф.Кузнецов В.М. середа 13:00 424
доц.Бусарова Т.М. вівторок 14:30 421
доц.Звонарьова О.В. четвер 16:00 421
доц.Кисельов М.Я. середа 14:30 424
доц.Клименко І.В. вівторок 14:30 2411
доц.Кришко Є.П. середа 14:30 421
доц.Мухіна Н.А. вівторок 14:30 424
ст.викл.Водовозова В.В. четвер 16:00 424
ст.викл.Міхєєва Н.В. четвер 8:00 421
ст.викл.Папанов Г.А. середа 14:30 428
ас.Гришечкіна Т.С. понеділок 14:30 428
ас.Семенець Г.І. понеділок 13:00 421