Науково-дослідна робота

При кафедрі функціонують дві галузевих науково-дослідних лабораторії, що займаються широким колом питань в галузі дослідження мостів та тунелів.

Галузева науково-дослідна лабораторія штучних споруд (завідувач ГНДЛ ШС – к.т.н., доцент Соломка В.І.) є провідною з питань проектування, розрахунку та технічного супроводу будівництва мостів та штучних споруд на транспорті.

Основні наукові напрямки ГНДЛ ШС:
 • 1. Теоретичні основи розрахунку напружено-деформованого стану будівельних конструкцій, будівель і споруд; задачі динаміки, стійкості штучних споруд.
  2. Взаємодія транспортних засобів з елементами будівельних конструкцій.
  3. Питання безпеки руху транспортних засобів по штучним спорудам.
  4. Застосування ресурсозберігаючих технологій при проектуванні автодорожніх, залізничних мостів.
  5. Вдосконалення норм проектування, інтеграція національних і зарубіжних Кодів.
  6. Розробка уточнених математичних моделей, інженерного та наукового програмного забезпечення для аналізу роботи мостових конструкцій
  7. Обстеження та випробування залізничних та автодорожніх мостів різних систем, що експлуатуються.
  8. Визначення вантажопідйомності металевих та залізобетонних прогонових будов.
  9. Розробка заходів по забезпеченню пропуску перспективних навантажень в умовах високих швидкостей руху.
  10. Впровадження автоматизованої системи експлуатації мостів та інших споруд (СЕМС) .

З 2016 по 2017 роки виконана одна тема за рахунок державного бюджету.

Галузева науково-дослідна лабораторія механіки ґрунтів (завідувач ГНДЛ МГ – старший викладач Лісневський М.А.) є провідною з питань розробки методів розрахунку земляного полотна та підземних споруд, а також із контролю якості ґрунтів та визначення їх фізико-механічних властивостей.

 • Основні наукові напрямки ГНДЛ МГ:
 • 1. Розробка методів стійкості укосів залізничних насипів, основ і фундаментів, інженерних споруд залізниць і автомобільних доріг.
  2. Розробка методики розрахунків і способів укріплення земляного полотна та штучних споруд залізниць на підроблених територіях.
  3. Контроль якості ущільнення ґрунтів методами динамічного зондування і акустичним, дослідження стійкості тунельних конструкцій і розробка методів їх гідроізоляції.
  4. Дослідження та розробка рекомендації по визначенню динамічної стійкості земляного полотна.
  5. Розробка технологій закріплення основ і фундаментів транспортних споруд.
  6. Дослідження фізико-механічних властивостей ґрунтів при будівництві та ремонті інженерних споруд;
  7. Розробка методів розрахунків стійкості земляного полотна та інженерних споруд на основі комп’ютерних технологій.

З 2016 по 2017 роки виконана одна тема за рахунок державного бюджету.

Працівниками кафедри та лабораторій опубліковано ряд наукових робіт, зокрема патентів, монографій, інструкцій, навчальних посібників тощо.


Публікації за результатами наукових досліджень

Починаючи з 2011 року кафедрою випускається науковий журнал «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика».

Щорічно кафедра є організатором Міжнародних науково-практичних конференцій «Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту» і «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика».