Дисципліни

Основні дисципліни: Проектування мостів, Організація будівництва, Технологія та організація будівництва, Управління, організація, планування мостобудівельним виробництвом, Будівництво мостів, Основи дослідницької діяльності, Динаміка мостів, Основи системного аналізу, Утримання інженерних споруд, Утримання i реконструкція мостів у науковій та викладацькій діяльності, Аварійні ситуації під час будівництва, реконструкція інженерних споруд, Будова та експлуатація штучних споруд, Числові методи розрахунку та автоматизації проектування транспортних споруд, Тунелі і метрополітени, Механіка гірських порід і підземних споруд, Нові технології та конструкції при спорудженні та ремонті мостів та тунелів, Математичні методи моделювання взаємодії в системі «кріплення – масив», Щити та щитові комплекси та машини тунельного виробництва, Спеціальні засоби спорудження тунелів, Бурові та вибухові роботи, Інженерна геологія, Основи і фундаменти, Ґрунтознавство, Механіка ґрунтів основи та фундаменти, Управління, організація, планування тунельним виробництвом, Утримання та реконструкція тунелів і метрополітенів.

 

Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою за наступною спеціальністю та спеціалізацією:

Факультет, курс
Спеціальність, спеціалізація
Шифр спеціальності
Назва спеціалізації
1 МТ: 3, 4 192 «Будівництво та цивільна інженерія» «Мости і транспортні тунелі» (ОС «Бакалавр»)
2 МТ: 5, 6 192 «Будівництво та цивільна інженерія» «Мости і транспортні тунелі» (ОС «Магістр»)
3 МТ: 7 192 «Будівництво та цивільна інженерія» «Мости і транспортні тунелі» (ОС «Доктор філософії»)

Крім цього, кафедра також бере участь у навчанні студентів по безвідривній формі навчання по тій же спеціалізації на Факультеті безвідривної підготовки (заочна форма).

Загальні відомості про спеціальність та спеціалізацію

Випускники спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізація «Мости і транспортні тунелі») є фахівцями широкого профілю для роботи на підприємствах транспорту та у будь-яких галузях промисловості, у науково-дослідних і проектних організаціях по проектуванню, розрахунку, будівництву, ремонту та експлуатації мостів, тунелів, метрополітенів, штучних споруд, транспортного будівництва.

Сфера професійної діяльності випускника:
1. Проектування, розрахунок, будівництво, експлуатація, реконструкція і ремонт мостів, тунелів, метрополітенів, штучних споруд, об'єктів транспортного будівництва.
2. Розробка проектної та нормативно-технічної документації.
3. Виготовлення, випробування нових конструкцій мостів і транспортних тунелів.

Освітні ступені випускників: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Можливості працевлаштування: випускники направляються на підприємства та в компанії, що займаються проектуванням, спорудженням, експлуатацією та реконструкцією мостів та підземних споруд.