Українська мова      Русский язык      English     
Заголовок к кафедре  Графика
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методчна робота Координати

Методична робота кафедри

З перших років існування кафедри колектив викладачів і лаборантів основну увагу приділяв розробці методики викладання нарисної геометрії інженерної та комп’ютерної графіки, складанню навчальних посібників, методичних вказівок і сучасних навчальних завдань.

      Головною складовою частиною методичних матеріалів кафедри є учбово-методичні комплекси навчальних дисциплін, Данилова О. С. що викладаються на кафедрі. Вони складаються з: навчальної програми, робочої програми, тематичного плану дисципліни (календарний план — учбово-методична карта), конспекту лекцій, засобів для проведення поточного і підсумкового контролю, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів, переліку навчальної й учбово-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни. Антимонов Г. В.

      Всі основні розділи нарисної геометрії й інженерної графіки забезпечені учбово-методичними розробками: методичними вказівками для виконання навчальних завдань студентами денної і заочної форм навчання (16 найменувань), робочих зошитів для практичних занять і самостійної роботи студентів, варіантами навчальних завдань. Виготовлення стенду У навчальному процесі використовуються більш ніж 50 макетів по нарисній геометрії, достатня, для існуючого контингенту студентів, кількість натурних зразків деталей і складальних одиниць. Зараз поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться за допомогою системи дистанційного навчання (СДН) “Прометей”, для якої викладачами кафедри розроблені варіанти тестових завдань.

Співробітниками кафедри за останні 5 років було видано 2 навчальних посібника, 22 статей навчально-методичного характеру, в тому числі 15 в фахових виданнях, та видано 12 навчально-методичних вказівок до виконання графічних завдань.

Науково-педагогічні працівники кафедри разом зі студентами 1 та 2 курсу приймають активну участь у наукових конференціях та конкурсах., по результатах участі в яких публікуються тези доповідей. Активно приймаю учать у держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних роботах по розробці нормативних документів та нових технологій й матеріалів при таких випускових кафедрах: «Мости», «Управління проектами, будівлі та будівельні матеріали» й «Будівельне виробництво та геодезія» (А.В. Краснюк, А.Д. Малий, Т.В. Ульченко, А.С. Щербак).

Головною складовою частиною методичних матеріалів кафедри є навчально-методичні комплекси дисциплін, що викладаються на кафедрі. Вони складаються з: робочої навчальної програми, конспекту лекцій, засобів для проведення поточного і підсумкового контролю, індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів, переліку навчальної й учбово-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни.

У навчальному процесі використовуються більш ніж 50 макетів по нарисній геометрії, що достатньо для існуючого контингенту студентів, Крім того, використовуються натурні зразки деталей і складальних одиниць.

Зараз поточний та підсумковий контроль знань студентів проводиться за допомогою системи дистанційного навчання для якої викладачами кафедри розроблені всі необхідні методичні матеріали та варіанти тестових завдань.

Щорічно у грудні на кафедрі графіки проводиться I етап Всеукраїнських студентських олімпіад з нарисної геометрії та комп’ютерної графіки для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Переможці олімпіад приймають участь у II-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, які проводяться у базових навчальних закладах, які призначаються Міністерством освіти і науки України кожного року.

На кафедрі існує обладнана сучасними комп’ютерами навчальна лабораторія, де студенти мають можливість під керівництвом викладачів вивчати різни сучасні системи автоматизованого проектування та готуватися до конференцій й олімпіад з нарисної геометрії та інженерної графіки. Керівництво цією лабораторією здійснював Щербак А.С. З 01.07.2016 цим займається Татарінов О.Ф.

Завідувач навчальної лабораторії кафедри «Графіка» Татарінов Олександр Федорович

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій професійний рівень, зокрема беруть участь у конкурсах наукових робіт, науково-практичних конференціях та семінарах. Кафедра постійно працює над формуванням і удосконалення рівня методичного, інформаційного і матеріального забезпечення навчального процесу, використовуючи власний професійний досвід та провідних навчальних закладів України і зарубіжжя.

Тому, на передодні святкування 85-річчя з дня заснування університету впевнено можна стверджувати, що кафедра «Графіка» зберігає традиції і продовжує розвиватися як у напрямку удосконалювання навчального процесу, так і у вирішенні актуальних наукових задач.


Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Методична робота |  Координати
Русский язык |  Українська мова |  English
 
      Дата останнього поновлення: 10.02.2017.