Українська мова      Русский язык      English     
Заголовок до кафедри  Графіка
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методчна робота Координати

Наукова робота кафедри

      В перші роки існування кафедри колектив викладачів і лаборантів основну увагу приділяв розробці методики викладання нарисної геометрії і креслення, Попудняк Ю. Я. складанню методичних посібників, навчальних завдань.

      У період з 1945 по 1960 р. наукова праця кафедри тісно зв'язана з науковою тематикою кафедр вагонів, колії і колійного господарства, що відповідало спеціальності викладачів. Так І. С. Хрін, М. І. Занчева, Ф. І. Дешевий, Т. В. Волкова І. В.Коломійченко вели наукові праці на кафедрі вагонів, В. С. Рябченко — на кафедрі колії і колійного господарства. Дослідження були присвячені роботі гальмових колодок, іспитові коліс різних марок сталей, організації ремонту вагонів. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Ф. І. Дешевий, В. П. Рябченко, І. С. Хрін.

      У період з 1960 по 1976 р. викладачі кафедри розробляли наукові основи методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки з урахуванням майбутньої спеціальності студентів, створювали відповідні методичні посібники, конспекти лекцій (доцент М. І. Занчева, старші викладачі Р. І. Сметаніна, І. А. Белогурова, Л. В. Кочержина, Н. В. Кудріна).

      З 1976 р. тематика наукових праць розширилася. Проводиться дослідження нелінійних моделей Малий А. Д. простору і зв'язаних з ними кремонових перетворень, дослідження поверхонь вищих порядків і способів конструювання на їх основі технічних форм поверхонь, рішення нестандартних задач, зв'язаних із зіткненням поверхонь, що переміщаються в просторі (доценти А. Д. Малий, П. В. Бездітко, Н. В. Сисойлов), теоретичне обґрунтування методів проектування вагонів спеціального призначення (доктор технічних наук РФ Бруякін І. В.), розробка методики використання обчислювальної техніки для вирішення задач нарисної геометрії, створення навчальних і контролюючих програм, розробка питань методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки (доценти П. В. Бездітко, Л. Ф. Доліна, старші викладачі Л. А. Ульченко, Н. В. Кудріна, асистент Г. В. Антимонов). За результатами цих досліджень Н. В. Сисойлов захистив кандидатську дисертацію, а І. В. Бруякін — докторську в Російській Федерації. студентська конференція

Викладачі кафедри протягом усього періоду її існування викладають нарисну геометрію й інженерну графіку, а з 1996 року і комп'ютерну графіку.

Слід відзначити, що основну роботу щодо розробки навчального курсу «Комп'ютерна графіка» та методології викладання виконав Бездітко П.В. Зокрема Бездітко П.В. був одним із головних авторів «Російсько-українського словника з інженерної графіки» (видання 2012 р.), якому було надано гриф Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України (автори: Бездітко П.В., Малий А.Д., Краснюк А.В., Бочарова Н.П.). У 2014 році був виданий навчальний посібник "Нарисна геометрія (короткий курс з навчальними контрольними тестами)" (автори: А.В. Краснюк, А.Д. Малий, Ю.Я. Попудняк, А.С. Щербак).

Спеціалізоване обладнання та наочні посібники аудиторій-майстерень, як на традиційних,експозиційних,та і на електронних носіях. Розроблено концептуальні креслення-пропозиції для обладнання спеціалізованих фахових аудиторій з нестандартним оснащенням, робочими місцями дизайнера, комп’ютерними робочими місцями для повноцінного забезпечення навчального процесу за професійним спрямуванням. Фахові та професійно-орієнтовані навчальні дисципліни викладають досвідчені висококваліфіковані спеціалісти. Окремі з них отримали авторські свідоцтва на промислові зразки, виноходи та патенти. Зокрема, доцент Краснюк А.В. має п’ять патентів, доцент Ульченко Т.В.– два патенти.

З метою підвищення рівня підготовки майбутніх спеціалістів залізничного транспорту у період з 1990 по 2014 р. викладачі кафедри розробляли наукові основи методики викладання нарисної геометрії й інженерної графіки з урахуванням майбутньої спеціальності студентів, створювали відповідні методичні посібники, конспекти лекцій (доцент Краснюк А. В., доцент Малий А. Д., доцент Ульченко Т.В., старші викладачі Попудняк Ю.Я., Бочарова Н.П. Данілов Е.О.)

Під час лекційних та практичних занять, студенти, виконуючи навчальні завдання, мають можливість підготуватися до студентської наукової конференції,при цьому вони готують автореферати та доповіді з кресленням в системах автоматизованого проектування AutoCad, ArhiCad, KОМПАС, Revit під керівництвом викладачів.

Останнім часом на кафедрі приділяється увага дослідженням у галузі комп’ютерної графіки, зокрема розробка алгоритмів та програм побудови простих двовимірних і тривимірних зображень, алгоритмів та програм для візуалізації інженерних і економічних розрахунків (графіки, діаграми, поверхні впливу, лінії рівня тощо), розробка та впровадження алгоритмів і програм розв’язання задач нарисної геометрії для просторових тіл та композицій, аксонометричних і перспективних зображень.

Доповідаючи на конференції студенті мають можливість висловити свою думку:наприклад про виконання архітектурних рисунків з застосуванням системи AutoCad. Студенти доповідають, як можливості пакету дозволяють створювати двомірні об'єкти і просторові тривимірні моделі, з яких методом проектування легко отримувати проекційні креслення.

Створення тривимірних моделей – більш трудомісткий процес, ніж побудова їх проекцій на площині, але при цьому тривимірне моделювання має ряд переваг, серед яких:

  • - можливість всебічного розгляду побудованої моделі;
  • - автоматична генерація основних і додаткових видів на площині;
  • - побудова перетинів на площині;
  • - інженерний аналіз;
  • - визначення характеристик, необхідних для виробництва.

Олімпіади

      Щорічно у грудні на кафедрі графіки проводиться I-ий етап Всеукраїнських студентських олімпіад з нарисної геометрії та компьютерної графіки (тривимірне моделювання) для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Наукові роботи

В м. Харків 14-18 березня пройшла Науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, участь в якій прийняла робота студентки 131 гр. факультету МТ Гладкої К. І. під керівництвом асистента каф. Графіки Бочарової Н. П. Назва роботи «Побудова проміжної опори моста як параметричного об’екта за допомогою Autodesk Revit». Робота була розглянута в секції «Прикладна геометрія, інженерна графіка». За результатами розгляду робота отримала диплом третього ступеню. Кафедра графіки разом с деканатом факультету МТ вітає студентку Гладку К. І. та її наукового керівника Бочарову Н. П.

      Переможці олімпіад приймають участь у II-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіад, які проводяться у базових навчальних закладах.


Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Методична робота |  Координати
Русский язык |  Українська мова |  English
 
      Дата останнього поновлення: 10.02.2017.