Українська мова      Русский язык      English     
Заголовок к кафедре  Графика
Університет Про кафедру Склад Наукова робота Методчна робота Координати

Про кафедру

Викладання інженерно-графічних дисциплін в університеті (ДІІТ) розпочалося з дня його заснування, про що свідчать накази по ДІІТу:

  • З 01.10.30 року затвердити та утворити кабінет креслення (наказ № 154 від 28.12.30 р.),
  • на 1931-32 н.р. утворити кафедру графіки (наказ № 193 від 07.10.31 р.),
  • на 1932-33 н.р. затвердити загально-інститутські кафедри в тому числі і кафедру графіки (наказ № 28 від 20.09.32 р.) тощо.

Далі в період з 1933 по 1945 р. в зв'язку з реорганізацією інституту, зміною назви кафедри та її підпорядкування, була видана ціла низка наказів по затвердженню кафедри. Так згідно з наказом № 73а від 05.12.34 р. утворена кафедра "Методи зображень", а в 1936 р. (наказ № 95 від 27.07.36 р.) – кафедра технічного креслення, нарисної геометрії та малювання. В 1937 р. (наказ № 43 від 27.06.37) знову була перейменована на кафедру графіки і з цього часу кафедра більш не змінювала своєї назви.

До 1946 року кафедра мала статус загальноінститутської, або кафедри при навчальній частині, тобто не була в складі якого-небудь факультету. Пізніше вона входила до складу факультету “Промислове і цивільне будівництво”, а згодом до складу факультету “Мости і тунелі”.

З моменту заснування у складі кафедри було 4 викладачі, у тому числі професор Крижановський С. І., доцент Алтухов Л. І. (завідувач кафедрою), з 1946 по 1964 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Нєтикса В. М. З 1964 по 1976 р. завідувала кафедрою кандидат технічних наук, доцент Занчева М. І. З 1976 р. По серпень 2004 р. завідувачем був к.т.н., доцент Малий А. Д., а з вересня 2004 р. і по червень 2015 року — к.т.н., доцент Краснюк А. В. З липня 2015 року - Т.в.о. завідувача кафедри - к.т.н. Щербак Андрій Святославович. З 01 липня 2016 - к.т.н. Щербак Андрій Святославович - завідувач кафедри "Графіка".

Завідувач кафедри - к.т.н. Щербак Андрій Святославович

У період з 1945 по 1960 р. наукова праця кафедри тісно зв'язана з науковою тематикою кафедр вагонів, колії і колійного господарства, що відповідало спеціальності викладачів. Так І. С. Хрін, М. І. Занчева, Ф. І. Дешевий, Т. В.  Коломійченко вели наукові праці на кафедрі вагонів, В. С. Рябченко — на кафедрі колії і колійного господарства. Дослідження були присвячені роботі гальмових колодок, випробуванню коліс різних марок сталей, організації ремонту вагонів. За результатами досліджень захистили кандидатські дисертації Ф. І. Дешевий, В. П. Рябченко, І. С. Хрін.

Окремо слід відзначити особистий внесок в розвиток кафедри доцента к.т.н. Малого Анатолія Даниловича, який вже більше ніж 40 років працює на кафедрі й очолював її з 1976 по 2004 р. Це висококваліфікований і водночас вимогливий фахівець і майстер своєї справи. Заняття з креслення А.Д. Малого завжди такі цікаві, що студенти їх не пропускають. Випускники університету часто згадують їх і сьогодні. А молоді науково-педагогічні працівники кафедри і сьогодні набувають викладацького досвіду під час відвідувань його відкритих лекцій.

Під керівництвом доцента Малого А.Д. з  1976 р. тематика наукових праць розширилася. Проводились дослідження нелінійних моделей простору і зв'язаних з ними кремонових перетворень, дослідження поверхонь вищих порядків і способів конструювання на їх основі технічних форм поверхонь, рішення нестандартних задач, зв'язаних із зіткненням поверхонь, що переміщаються в просторі (доценти А. Д. Малий, П. В. Бездітко, Н. В. Сисойлов), теоретичне обґрунтування методів проектування вагонів спеціального призначення (доктор технічних наук РФ Бруякін І. В.), За результатами цих досліджень Н. В. Сисойлов захистив кандидатську дисертацію, а І. В. Бруякін — докторську в Російській Федерації.

Старший викладач кафедри Василь Григорович Ковальчук, талановитий художник за сприяння керівництва кафедри та інституту організовував студію образотворчого мистецтва, в якій навчалось, у вільний від навчання час, багато студентів. Для ознайомлення з їх роботами організовувались виставки з ініціативи В. Г. Ковальчука.

Крім традиційної роботи по розробці, написанню та виданню методичних посібників та вказівок, розробці навчальних завдань всі викладачі кафедри приймали участь у впровадженні в навчальний процес прогресивних методів навчання та контролю, спрямованих на інтенсифікацію та індивідуалізацію навчання.

Це насамперед програми машинного та безмашинного програмованого навчання та контролю навчального процесу. І в цьому напрямі кафедра «Графіка» займала лікуючі позиції серед кафедр ДІІТу. Так в період з 1986 по 1993 р. були розроблені та впроваджені в навчальний процес картки безмашинного програмованого контролю знань студентів (ст. викладачі Кудріна Н. В., Ульченко Л. О., Кочержина Л. В., Войцехівський П. И., доценти Долина Л. Ф., Малий А. Д.), 5 лабораторних робіт з використанням ЕОМ для розв'язання задач нарисної геометрії (доцент Долина Л. Ф., ст. викладач Ульченко Л. О., доц. Бездітко П. В., ас. Антимонов Г. В.), а також розвиваюча, навчаюча та контролююча програма з нарисної геометрії (доц. Бездітко П. В. разом з викладачами інших кафедр інституту – доц. Корженевичем І. П. та доц. Купрієм В. П.). Крім того використовувались в навчальному процесі автоматизовані довідкові установки зі стандартів ЕСКД, проекційного креслення та електрифікований стенд-тренажер "Перевір свої знання" (ас. Антимонов Г. В., старші лаборанти Волокіто І. Ю., Жулай Т. Ю.)

      До 1946 року кафедра мала статус загальноінститутської, або кафедри при навчальній частині, тобто не була в складі якого-небудь факультету. Пізніше вона входила до складу факультету “Промислове і цивільне будівництво”, а згодом до складу факультету “Мости і тунелі”. циліндр

      Викладачі кафедри протягом усього періоду її існування викладають нарисну геометрію й інженерну графіку, а з 1996 року і комп'ютерну графіку.


Університет |  Про кафедру |  Склад |  Наукова робота |  Методична робота |  Координати
Русский язык |  Українська мова |  English
 
      Дата останнього поновлення: 10.02.2017.