БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА


Кафедра – ровесниця ДІІТа, що стала кузнею підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації не тільки для багатьох кафедр нашого університету, але й інших навчальних і наукових закладів.
ВАГОНИ І ВАГОННЕ ГОСПОДАРСТВО


Наукові напрями кафедри пов’язані з удосконаленням конструкцій вантажних та пасажирських вагонів, проведенням теоретичних та експериментальних досліджень основних технічних характеристик вагонів, експлуатаційними випробуваннями рухомого складу, визначенням ресурсу вагонів, сертифікацією рухомого складу. Кафедра є головною науковою організацією по Укрзалізниці з трьох напрямів: з пасажирських вагонів, з вантажних вагонів, із схем завантаження вагонів.
ЛОКОМОТИВИ


Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства та наукова діяльність за напрямком проведення досліджень, пов'язаних з удосконаленням конструкції та системи утримання локомотивів.
ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


Кафедрою ведеться навчальний процес на шести факультетах університету, для дев'яти спеціальностей викладаються 33 дисципліни.Випускники кафедри працюють на підприємствах Укрзалізниці та в інших галузях народного господарства України.
ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА


Кафедра викладає курс теоретичної механіки на більшості факультетів університету. Окрім курсу теоретичної механіки, викладачі кафедри ведуть дисципліни «Якість машин», «Сертифікація підприємств за нормами безпеки», «Сертифікація залізничних систем і підсистем за нормами безпеки», «Опір матеріалів».
ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ


На кафедрі викладаються дисципліни, які являються обов’язковими при підготовці фахівців, яких випускає Університет. Додатково, проводиться індивідуальна підготовка фахівців робітничих професій для підприємств галузі.