Механічний факультет є одним із перших факультетів створеного в 1930 році Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту.

Значний внесок в розвиток механічного факультету зробили декани:


Механічний факультет - один з найбільших в університеті. Зараз чисельність студентів факультету становить біля 650 студентів. На шести його кафедрах працюють 8 професорів та 40 доцентів.

До складу факультету входить 6 кафедр. Із них 3 кафедри - випускні:

Кафедри "Теоретична механіка", "Будівельна механіка", "Технологія матеріалів" закладають основи підготовки майбутніх інженерів-механіків.

Кваліфікація інженера-механіка - є однією з найдавніших, у той же час вона постійно розвивається, потребуючи глибоких і різносторонніх знань та визнаючи багатогранну інженерну діяльність у різних галузях техніки. Тому майбутні інженери-механіки вивчають широке коло базових теоретичних і прикладних дисциплін:

Студенти набувають практичних навиків роботи на комп'ютері, вчаться працювати з різними приладами та апаратурою. Навчальні лабораторії факультету оснащені сучасним дослідним устаткуванням, обчислювальною технікою.

На факультеті функціонують чотири галузевих науково-дослідних лабораторії:

які проводять повний комплекс науково-дослідних робіт по створенню, випробуванню, експлуатації та ремонту рухомого складу, в тому числі і для швидкісного руху.

Лабораторії є головними на Україні і в СНД по випробуванню рухомого складу і колійних машин. Мають широкі наукові міжнародні зв'язки з США, Голландією, КНР, Іраном, Польщею, Угорщиною, Словаччиною і багатьма іншими країнами СНД.

Значна частина наукових робіт кафедр "Локомотиви", "Прикладна механіка", "Технологія матеріалів" спрямована на удосконалення конструкції рухомого складу та окремих його вузлів і агрегатів, діагностику з метою підвищення їх надійності та працездатності.

Активну участь в створенні першого магістрального українського електровоза приймали наукові співробітники кафедр "Будівельна механіка", "Локомотиви" та "Теоретична механіка".

Механічний факультет готує фахівців ОКР: бакалавр, спеціаліст, магістрза напрямками:

Підготовка спеціалістів та магістрів здійснюється за відповідними напрямками та такими спеціальностями:

Крім того, студенти факультету мають змогу отримувати військове звання молодшого лейтенанта за спеціальністю "Застосування підрозділів і частин механізації при відновленні та будівництві залізниць".

На факультеті навчаються курсанти, які готуються стати майбутніми офіцерами Державної спеціальної служби транспорту України.

В свій час механічний факультет закінчили:

В різні часи очолювали та очолюють Управління та Головні управління та є замісниками генерального директора Укрзалізниці: В.М. Кісельов, І.В. Ісопенко, Б.Я. Остапюк, І.М. Грущак, В.П. Кулєшов, Мархай В. В., Мельничук В. О.

Вагонну службу Південно-Уральскої залізниці Російської Федерації очолював випускник 1981 року - Боднар В.Є., зараз генеральний директор Уральської вагоноремонтної служби.

Зараз Укрзалізницю очолює випускник 1980р. механічного факультету Василій Олексійович Мельничук.

Випускником факультету є нинішній ректор університету, доктор технічних наук, професор Олександр Миколайович Пшінько., якому разом з проректором з наукової роботи університету д.т.н., професором Мямліним С.В. та директором Українського науково-дослідного інституту вагонобудування к.т.н. Донченком А.В., також випускником механічного факультету присуджена Державна премія в галузі науки і техніки 2005 року за розробку, створення, освоєння виробництва та впровадження сімейства моделей вітчизняних сучасних пасажирських вагонів для швидкісних перевезень.

На факультеті ведеться підготовка наукових працівників вищої кваліфікації, активно діє аспірантура за спеціальностями "Рухомий склад залізниць і тяга поїздів", "Експлуатація та ремонт рухомого складу". Кожний рік в ній навчається біля 10 аспірантів.

В 2004 році захистили докторські дисертації завідуючий кафедрою "Прикладна механіка" С.В. Ракша та проректор з наукової роботи університету С.В. Мямлін, в 2009 році - провідний співробітник ГНДЛ ДМРС Горобець В. Л., в 2011 році доцент кафедри "Локомотиви" Капіца М.І.

Всі випускники факультету, без виключення, працевлаштовуються на залізницях та інших підприємствах залізничного транспорту, успішно працюють в науково-дослідних і проектних інститутах, на підприємствах по виробництву та ремонту вагонів і локомотивів не тільки на Україні, але і далеко за її межами.