Головна

     Кафедра була заснована водночас із Дніпропетровським інститутом інженерів залізничного транспорту (ДІІТом) в 1930 році. Як і усі залізничні транспортні вищі навчальні заклади інститут належав до Міністерства шляхів сполучення, на цей час університет підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. Форма власності – державна. Головним напрямом діяльності кафедри є підготовка інженерних кадрів для вагонного господарства залізниць, вагонобудівних та вагоноремонтних заводів.
     Першим завідувачем кафедри був професор М.В. Винокуров, який водночас займав посаду заступника начальника інституту з навчальної роботи. М.В. Винокуров вніс великий вклад в удосконалювання навчального процесу й розвиток науки. Йому належать фундаментальні праці з динаміки руху вагонів, розрахунку й конструкції деталей рухомого складу, експлуатації вагонів. Перед початком В.В.В. він був призначений начальником Всесоюзного науково-дослідного паровозо-вагонного інституту. Після Великої Вітчизняної війни під його редакцією був виданий підручник "Вагони", який став фактично енциклопедією з конструкцій і розрахунків вагонів та систем їх життєзабезпечення.
     Після М.В. Винокурова короткий час завідувачем кафедри був доцент А.Л. Бродовський, а згодом доцент І.М. Коротеєв, який майже 20 років працював на цій посаді - це постійні турботи про удосконалення навчального процесу, розширення й поліпшення якості лабораторної бази, підвищення рівня підготовки фахівців, розвиток рівня наукових досліджень. І.М. Коротеєва змінив доцент О.О. Харитонов, який завідував кафедрою протягом року. У 1974 році кафедру очолив доцент О.М. Савчук, який згодом захистив докторську дисертацію і отримав звання професора. О.М. Савчук керував кафедрою понад 20 років, займаючи також посаду проректора з наукової роботи ДІІТа. У цей період в навчальний процес інтенсивно впроваджується електронна обчислювальна техніка і передове на той час програмне забезпечення з розрахунку міцності конструкцій вагонів. При кафедрі запрацювала аспірантура, випускники якої зараз являються провідними викладачами кафедри. Надалі завідуючим кафедрою став доцент Г.В. Рейдемейстер, що продовжував напрям роботи кафедри. Під його керівництвом на кафедрі був організований підрозділ з технічного діагностування вагонів , що є основою продовження терміну служби залізничного рухомого складу. Цей підрозділ очолює доцент А.Л. Пуларія .
     Згодом кафедру очолив доцент В.Г. Анофрієв, який на протязі 10 років виконував ці обов’язки. З 2012 року кафедрою завідує Мямлін Сергій Віталійович, випускник кафедри, академік Транспортної академії України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, доктор технічних наук, професор. Він є автором більш як 600 наукових праць, керує підготовкою аспірантів та докторантів на кафедрі.
      При кафедрі працюють дві лабораторії:
     Випробувальна лабораторія вагонів (завідуючий, к.т.н., доцент О.Г. Рейдемейстер), що має акредитацію в Національному агентстві з акредитації України та Галузева науково-дослідна лабораторія вагонів (завідуючий К.Б. Савченко).
     Наукові напрями кафедри пов’язані з удосконаленням конструкцій вантажних та пасажирських вагонів, проведенням теоретичних та експериментальних досліджень основних технічних характеристик вагонів, експлуатаційними випробуваннями рухомого складу, визначенням ресурсу вагонів, сертифікацією рухомого складу.
     Кафедра є головною науковою організацією по Укрзалізниці з трьох напрямів: з пасажирських вагонів, з вантажних вагонів, із схем завантаження вагонів.
     Кафедра та ГНДЛ виконують значний обсяг госпдоговорних робот на замовлення вітчизняних та закордонних підприємств.


Університет  |   Головна  |   Новини  |   Історія кафедри  |   Склад  |   Метод. робота  |   Наукова робота  |   Випускники  |   Координати

Дата останнього оновлення: 29.05.2013
www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English