Методична робота

Комп’ютерізація навчального процесу. Перелік програм, які знаходяться в комп’ютерному класі кафедри.
1.1.Дисципліна “Вагони магістральні та промислового транспорту”:
 1. Розрахунок боковини візка вантажного вагона на вертикальне навантаження.
 2. Розрахунок рами візка пасажирського вагона на горизонтальне навантаження.
 3. Діалоговий статичний розрахунок рамних конструкцій залізничного рухомого складу.
 4. Розрахунок рами вагона.
 5. Вписування вагона в габарит.
 6. Міцнисний аналіз конструкцій рухомого складу.
1.2. Дисципліна “Автогальма рухомого складу”
 1. Дослідження гальмового шляху поїзду.
1.3. Дисципліна “Організація та планування виробництва”
 1. Дослідження математичної моделі упорядкування графіка ремонту вагонів на двох ремонтних машинах.
 2. Розрахунок лінійних розмірів вагоноскладальної дільниці депо.
 3. Розрахунок кількості робітників вагоноремонтного підприємства.
1.4. Дисципліна “Теплообмін в вагонах і його регулювання”:
 1. Теплотехнічний розрахунок рефрижераторних вагонів.
1.5. Дисципліна “Математичні методи та моделі в спеціальних задачах”:
 1. Статистична обробка результатів експерименту при невеликих обсягах інформації.
 2. Статистична обробка результатів експерименту при великих обсягах інформації.
 3. Кореляційний аналіз. Підбір рівняння регресії.
 4. Дослідження розподілу результатів експерименту. Підбір законів розподілу.
 5. Складання матриці жорсткості площинного кінцевого елемента двомірного.
 6. Дослідження розподілу результатів експерименту і побудова гістограми.
1.6. Дисципліна “Надійність та технічна діагностика”
 1. Розрахунок кількості показників надійності групи об’єктів, які не відновлюються.
1.7. Дисципліна “Динаміка вагонів”
 1. Побудова резонансних кривих.
 2. Визначення власних частот коливань кузова вагона.
 3. Дослідження показників ходових якостей вагона.
 4. Розрахунок інерційних сил.

2. Методичні вказівки


 1. Бабаєв А.М., Довганюк С.С. Шатунов О.В. Проектування, технічне обслуговування і ремонт гальм вагонів. Методичні вказівки до курсової роботи. 2001.
 2. Вислогузов В.Т., Жаковський О.Д., Лаушник І.П. “Автоматика та автоматизація виготовлення та ремонту вагонів” 2000
 3. Вислогузов В.Т., Дуганов О.Г. Методичні вказівки по вивченню системи електрообладнання пасажирських вагонів ЕВ.10.02.26 1997.
 4. Бабаев А.М Тормозное оборудование вагонов международного сообщения. Методичні матеріали по дисципліні “Гальмові системи вагонів міжнародного сполучення” 2002.
 5. Пастернак М.О. Рейдемейстер Г.В., Соборницька В.В. Методичні вказівки “Розрахунки кузовів вагонів на ЕОМ” (для курсового та дипломного проектування) 1999.
 6. Бабаєв А.М., Довганюк С.С. Шатунов О.В., Савченко К.Б. Проектування технічне обслуговування гальм локомотивів. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни “Автоматичні гальма та безпека руху поїздів” 2003.
 7. Анофрієв В.Г., Безовська Л.П., Соборницька В.В. Організація, планування та управління вагоноремонтним виробництвом. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять. 2001.
 8. Анофрієв В.Г., Соборницька В.В. Розрахунок параметрів потокової організації вагоноремонтного виробництва на персональній ЕОМ. Методичні вказівки для курсового та дипломного проектування. 1999.
 9. Програми практики студентів спеціальності 7.100501 “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту (вагони): наскрізна; робоча навчальної практики; робоча технологічної практики; робоча експлуатаційної практики; робоча переддипломної практики.

3. Навчальні посібники


 1. Дубинець Л.В., Вислогузов В.Т., Кийко А.І та ін. Під заг. ред. О.І.Момота. Тягові електричні апарати контактні. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Д.: Нова ідеологія, 2002.-104с.

4. Конспекти лекцій


 1. Шатунов О.В Основи експлуатації та відновлення вагонів. Конспект лекцій. Для студентів спеціальності 7. 100501 “Рухомий склад та спеціальна техніка залізничного транспорту” Дніпропетровський державний університет залізничного транспорту. Дніпропетровськ, 2002-98с.
 2. Анофрієв В.Г. Організація і планування вагоноремонтного виробництва. Конспект лекцій. Дніпропетровський державний університет залізничного транспорту. Дніпропетровськ, 2000.Університет  |   Головна  |   Новини  |   Історія кафедри  |   Склад  |   Метод. робота  |   Наукова робота  |   Випускники  |   Координати

Дата останнього оновлення: 01.01.2004.
www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English