1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Дослідження міцності й динаміки вагонів.
 2. Дослідження ресурсу і термінів служби вагонів.
 3. Технічні умови кріплення вантажів і схем завантаження вагонів.
 4. Конструювання, теоретичне й експериментальне дослідження ходових частин і поглинаючих апаратів, систем життєзабезпечення вагонів.
 5. Дослідження й розробка автоматизованих інформаційних систем для керування технічною експлуатацією і ремонтом рухомого складу й основних засобів залізниць.

2. КАФЕДРА — ГОЛОВНА НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРЗАЛІЗНИЦІ З ВАНТАЖНИХ ТА ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ

     Кафедра є головною науковою організацією Укрзалізниці з вантажних та пасажирських вагонів (відповідні положення тут і тут). Її основними функціями є:
 • участь у розробці технічних вимог до продукції;
 • технічна експертиза та розробка конструкторської, проектної та нормативно-технічної документації до вагонів, їх елементів, матеріалів, з яких вони виготовлені, їх експлуатації та ремонту;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень;
 • розробка комплексних цільових науково-технічних програм;
 • координація та контроль виконання робіт при вирішення науково-технічних проблем;
 • участь в рішенні комплексу питань зі стандартизації, метрологічного забезпечення та сертифікації продукції;
 • проведення галузевих та міжгалузевих науково-технічних заходів (семінари, конференції, симпозіуми та ін.);
 • проведення попередніх, приймальних, кваліфікаційних, сертифікаційних, типових, експлуатаційних випробувань;
 • розробка, випробування та атестація обладнання, яке використовується при виготовленні, ремонті та експлуатації вагонів;      та ін.

  3. ГАЛУЗЕВА НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЇ ВАГОНІВ

       При кафедрі працюють дві лабораторії:
 • випробувальна лабораторія вагонів (ВЛ вагонів, завідуючий — к. т. н., доц. Рейдемейстер О. Г.);
 • галузева науково-дослідна лабораторія (ГНДЛ вагонів, завідуючий — Савченко К. Б.).
       ГНДЛ «Вагони» створена наказом по університету № 537 від 15.12.1994 р. на базі кафедри «Вагони та вагонне господарство», до якої увійшли висококваліфіковані фахівці з багаторічним досвідом наукових досліджень у залізничній галузі.
       Згодом, поєднавши досвід та навики фахівців ГНДЛ «Вагони», ГНДЛ «Уніфікація та надійність електроустаткування рухомого складу», кафедр «Вагони та вагонне господарство» і «Автоматизований електропривод» організована випробувальна лабораторія вагонів (конструкція, технічне утримання, використання), яка вперше була акредитована на технічну компетентність та незалежність в системі сертифікації УкрСЕПРО (атестат акредитації № UA 6.001.Н.846 від 09.06.2003).
       У 2012 році випробувальна лабораторія пройшла повторну акредитацію в Національному агентстві з акредитації України (атестат номер Н546 до 21.05.2017).
       Випробувальна лабораторія також визнана компетентною та внесена до Реєстру визнаних Радою з залізничного транспорту держав-учасниць СНД організацій, акредитованих у встановленому порядку на право проведення робіт з вимірювань, випробувань та підтвердження відповідності (свідоцтво Ради з залізничного транспорту держав-учасниць СНД до 16.03.2017).
       Випробувальна лабораторія (ВЛ) обладнана сучасною вимірювальною апаратурою, яка дозволяє проводити найскладніші дослідження рухомого складу, як в стаціонарних умовах, так і на магістральних коліях під час руху, для чого застосовується вагон-лабораторія.
       ВЛ має у своєму розпорядженні унікальну групову гальмову станцію за допомогою якої досліджуються процеси керування гальмівною системою вантажних та пасажирських поїздів.
       Галузь акредитації охоплює увесь спектр випробувань залізничного рухомого складу.
       За останні роки виконані роботи за наступними напрямками:
 • дослідження експлуатаційних показників нових розробок для вантажних вагонів у дослідних маршрутах Кривий Ріг – Кошице та пасажирських вагонів (колеса, поглинальні апарати, деталі гальмівного обладнання, вагони в цілому);
 • експериментальні та теоретичні дослідження міцності та довговічності конструкцій вагонів та окремих елементів;
 • сертифікаційні, приймальні та інші випробування залізничного рухомого складу: на міцність (статичні, ударні визначальні та ходові), ходові динамічні, гальмівні (стаціонарні та ходові), ресурсні, електрообладнання, систем вентиляції, опалення та кондиціонування, експлуатаційні;
 • технічна діагностика вантажних та пасажирських вагонів з метою визначення залишкового ресурсу та можливості подовження терміну експлуатації.
 • дослідження та розробка методів розміщення та закріплення вантажів у вагонах.
 • дослідження й розробка автоматизованих інформаційних систем для керування технічною експлуатацією і ремонтом рухомого складу.
 • розробка та експертиза нормативної, технологічної та конструкторської документації.      Зазначені роботи виконані на замовлення Державної адміністрації залізничного транспорту України, ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод», ПАТ «Азовмаш», ПАТ «Інтерпайп-НТЗ» та ін.
       Значна кількість робіт проведена на замовлення або за участі іноземних організацій. Серед них слід відзначити гальмівні випробування тепловоза ER20 Siemens та електропоїзда EJ575 (Литва) на замовлення залізниць Литовської республіки, випробування вантажних вагонів та маневрового локомотива виробництва КНР для залізниць Казахстану, випробування пасажирського поїзда Тальго-Казахстан на швидкостях до 200 км/год, комплекс випробувань нових двохсистемних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem (Південна Корея) та Skoda Vagonka (Чехія) та багато інших.

  4. ПІДГОТОВКА КАДРІВ

       При кафедрі працюють докторантура й аспірантура за спеціальностями:
 • рухомий склад залізниць і тяга поїздів (05.22.07);
 • експлуатація та ремонт засобів транспорту (05.22.20).
       За останні роки захистили кандидатські дисертації В. О. Мельничук, Л. М. Лобойко, А. Л. Пуларія, Д. Т. Трохименко, Н. Л. Гуржі та ін.


 • Університет  |   Головна  |   Новини  |   Історія кафедри  |   Склад  |   Метод. робота  |   Наукова робота  |   Випускники  |   Координати

  Дата останнього оновлення: 17.05.2013
  www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English