Історія кафедри

     На період створення інституту наука про вагони була на високому рівні. Як писав проф. М.В.Винокурів: "Наша країна є батьківщиною нової галузі науки - науки про вагони". Було створено багато оригінальних конструкцій вагонів і їхніх частин, багато в чому переважаючих іноземні зразки.
     Кафедра, як і вагонний факультет, була створена в 1930 р. М.В. Винокуров займав посаду заступника начальника інституту з навчальної роботи і був завідувачем кафедри. У 1931 р. їм була захищена докторська дисертація.
     Після закінчення інституту в 1932 р. на кафедрі почали працювати І.М. Коротеєв і О.О. Харитонов.
     М.В. Винокурів, працюючи в інституті, вніс великий вклад в удосконалювання навчального процесу й розвиток науки. Йому належать капітальні праці з динаміки руху вагонів, розрахунку й конструкції деталей рухомого складу, експлуатації вагонів. Перед війною він був призначений начальником Всесоюзного науководослідного паровозовагонного інституту. Після війни під його редакцією був виданий підручник "Вагони".
     Після М.В.Винокурова завідувачем кафедри став к.т.н. І.М.Коротеєв. Майже 20-літній період роботи на цій посаді - це постійні турботи про удосконалювання навчального процесу, розширення й поліпшення якості лабораторної бази, підвищення рівня підготовки фахівців, розвиток рівня наукових досліджень.
     У довоєнний період (1938 р.) після закінчення ДИИТу на кафедрі почав працювати О.О. Львів. Надалі він відомий вчений в області міцності рам, кузовів і динаміки вагонів, доктор технічних наук, співробітник лабораторії динаміки і міцності під керівництвом В.А. Лазаряна. Переведений у ВНИИЖТ, де брав участь у розробці швидкісного руху на залізничному транспорті.
     В роки війни І.М. Коротеєв і О.О. Харитонов продовжують готувати фахівців у Новосибірську. Їхня наукова діяльність - це допомога Томській залізниці.
     Після повернення в Дніпропетровськ після війни на кафедрі продовжують працювати І.М. Коротеєв, О.О. Харитонов, повертається О.О. Львів і приходить Бродовський. Починається відновлення старих і створення нових лабораторій. Першої з них була лабораторія автогальм, що займала одну невелику аудиторію. Загальна площа, відведена для кафедри, була близько 100 м2.
     Наприкінці 50-х років кафедрою почате обладнання групової гальмової станції.
     У 1957 р. після закінчення інституту на кафедрі почав працювати Ю.Г. Амосов. Оснащення лабораторій велося О.О. Харитоновым і Ю.Г. Амосов. Вони ж були основними викладачами дисципліни "Автоматичні гальма". Остаточним етапом обладнання лабораторії була установка компресорної станції для забезпечення гальмових приладів стисненим повітрям. Це було в 1964 р. Надалі зі змінами в гальмових системах вагонів змінювалося й устаткування в лабораторії. Ця лабораторія одна на Україні і краща в СНД.
     О.С. Осіпов прийшов на кафедру в 1959 р. Він мав великий досвід роботи в лінійних підприємствах і управлінському апараті залізниці.
     Найбільше інтенсивно педагогічний і науковий потенціал кафедри виріс у 60-і роки. Збільшення прийому студентів спеціальності "Вагони і вагонне господарство" на механічному, вечірньому і заочному факультетах, розширення тематики НДР дозволило збільшити штат викладачів і штат науково-дослідного сектора. На кафедру прийшли інж. О.М. Савчук (1961 р.), В.П. Юрчук (1963 р.), інж. Г.В. Рейдемейстер (1964 р.), А.Ю. Дударєв (1966 р.), к.т.н. В.К. Бруякін, інж. О.Г. Дуганов (1967 р.), завідувач лабораторією кафедри І.К. Мороз і М.О. Пастернак (1968 р.), М.О. Мельниченко (1969 р.). Крім В.К. Бруякіна, що був студентом і аспірантом МИИТу, всі вони - колишні студенти ДИИТівці. На посаду завідувача лабораторією кафедри замість І.К. Мороза переведений О.Д. Жаковський.
     Розширюється лабораторна база кафедри. Обладнається лабораторія "Вагони" для вивчення конструкції й технології ремонту вагонів. Лабораторія оснащується приладами для статичних і динамічних випробувань деталей і вузлів вагонів. Поглиблюється досліджуваний курс і починається підготовка до створення лабораторії холодильного устаткування та кондиціонування повітря і електроустаткування вагонів.
     Читати далі...


Університет  |   Головна  |   Новини  |   Історія кафедри  |   Склад  |   Метод. робота  |   Наукова робота  |   Випускники  |   Координати

Дата останнього оновлення: 29.05.2013.
www.diit.edu.ua      Українська мова     Русский язык     English