Українська моваРосійська мова   www.diit.edu.ua
Університет
Головна
Співробітники
Навчальний процес
Наукова робота
Історія кафедри
ГНДЛ

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ

        За 86 років на базі кафедри було підготовлено для ДІІТу: 2-х ректорів (д.т.н., проф. В.А.Лазарян, проф. В.А.Каблуков); 6 проректорів (кандидати технічних наук В.М.Мещеряков та С.Й.Конашенко, доктори технічних наук М.Г.Бондар, Є.П.Блохін, О.М.Савчук, С.В.Мямлін); 3-х деканів (професор М.Г.Бондар, кандидати технічних наук А.Г.Гальченко та В.Я.Нечай); 19 завідуючих кафедрами (будівельної механіки, будівлі та будівельних матеріалів, вагонів, електрорухомого складу, колії та колійного господарства, комп’ютерних та інформаційних технологій, локомотивів, мостів, прикладної математики, теоретичної механіки); 9 докторів наук, 56 кандидатів наук, доцентів для 14 кафедр університету (див. таблицю нижче).
       Певна кількість науковців, що пройшли науково-педагогічну підготовку на кафедрі будівельної механіки та в Галузевій лабораторії динаміки і міцності рухомого складу та при цьому стали кандидатами або докторами наук, потім працювали або працюють у: академічних організаціях НАН України (Інститут технічної механіки, «Трансмаг»); галузевих інститутах (УкрНДІВ, УЕлНДІ); Національному гірничому університеті; Національній металургійній академії; Державному економіко-технологічному університеті транспорту (Київ); Дніпродзержинському технічному університеті, Одеському політехнічному університеті; Дніпродзержинському, Крюковському та Маріупольському вагонобудівних заводах; Державному НВО ДЕВЗ; Іллічівському суднобудівному заводі, а також в Росії, Білорусі, Латвії, Ізраїлі, Канаді, Казахстані, США.
       Всього за вказаний час було підготовлено 30 докторів наук та більш 150 кандидатів наук.
       Прізвища та посади науково-педагогічних працівників ДІІТу, які були підготовлені на кафедрі теоретичної та будівельної механіки та в ГНДЛ ДМРС для підрозділів університету:

Прізвище

Посада

Вчений ступень,
вчене звання

Науковий керівник,
або консультант

Кафедра будівельної механіки

Локшин А.С.

завідувач кафедри (1930-1934 р.р.)

д.т.н., професор

 

Лазарян В.А.

завідувач кафедри (1934-1968 р.р.)

д.т.н., професор, академік. НАН України, лауреат Держ. премії та премії ім. ак. Динника, Засл. діяч науки і техніки

 

Конашенко С.Й.

Завідувач кафедри (1973-1983 р.р.)

к.т.н., проф.

В.А.Лазарян

Блохін Є.П.

завідувач кафедри (1989-2012 р.р.)

д.т.н., професор, лауреат Держ. премії та премії ім. ак. Динника, Засл. робітник вищої школи

В.А. Лазарян

Барбас Й.Г.

професор

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Бадікова Л.С.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Бодянов П.С.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Бондарєв О.М.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян, Л.А.Манашкін

Бринза А.О.

доцент

к.т.н., доцент

С.Й. Конашенко

Гальченко А.Г.

доцент

к.т.н., доцент

А.С. Локшин

Горобець В.Л.

провід. наук. спів роб.

к.т.н.,провід.наук.співроб.

Є.П.Блохін

Грановська Н.Й.

ст. наук. співроб.

к.т.н., ст. наук. співроб.

Л.А. Манашкін

Грановский Р.Б.

провід. наук. спів роб.

к.т.н.,провід.наук.співроб.

Є.П.Блохін

Данович В.Д.

професор

д.т.н., професор

В.А.Лазарян, Є.П.Блохін

Євдомаха Г.В.

провід. наук. співроб.

к.т.н.,провід.наук.співроб.

Є.П.Блохін

Захаров В.М.

ст. наук. співроб.

к.т.н., ст. наук. співроб.

Є.П.Блохін

Ітін М.Є

ст. наук. співроб.

к.т.н., ст. наук. співроб.

Є.П.Блохін

Каблуков В.А.

професор

к.т.н., професор

В.А.Лазарян

Коротенко М.Л.

професор

д.т.н., професор

В.А. Лазарян

Костриця С.А.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Крюков С.Г.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Лабузов Ю.А.

доцент

к.т.н., доцент

М.Л. Коротенко

Літвін І.А.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Малишко І.Б.

мол.наук.співроб.

к.т.н., мол.наук.співроб

Є.П.Блохін

Мещеряков В.М.

доцент

к.т.н, доцент

В.А.Лазарян

Недужа Л.О.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Нікольский В.Д.

доцент

к.т.н., доцент

 

Осіпов О.М.

ст. викладач.

к.т.н., доцент

М.Г. Бондар

Островерхов М.П.

доцент

к.т.н., доцент

М.Г. Бондар, Й.Г. Барбас

Паламаренко А.І.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Радзиховський Ю.А.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Рейдемейстер О.Г.

доцент

к.т.н., доцент

В.Д. Данович

Репетя В.О.

к.т.н., доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Скуратов Г.А.

доцент

к.т.н., доцент

А.С. Локшин

Стукалов А.І.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Татарчук В.В.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Урсуляк Л.В.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Ушкалов В.Ф.

ст.наук.співроб.

к.т.н, д.т.н., чл.-кор. НАН України

В.А. Лазарян

Хачапурідзе М.М.

ст. наук. співроб.

к.т.н ст. наук. співроб

В.А. Лазарян

Кафедра теоретичної механіки

Стукалов А.І.

завідувач кафедри

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Блохін Є.П.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А. Лазарян

Коротенко М.Л.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А. Лазарян

Манашкін Л.А.

завідувач. кафедри

д.т.н., професор

В.А.Лазарян Є.П.Блохін

Костриця С.А.

зав. кафедри

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Мямлін С.В.

професор

д.т.н.

Є.П.Блохін (по кандид. дисертації)

Буров В.С.

доцент

к.т.н., доцент

М.Л.Коротенко

Городецька Т.Л.

доцент

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Колбун В.В.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П. Блохін

Маслеєва Л.Г.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Радзиховська Є.Ф.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Султан О.В.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Татаринова В.А.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Товт Б.М.

доцент

к.т.н.,доцент

С.А.Костриця

Хорошманенко П.Г.

асистент

к.т.н.

Є.П.Блохін

Юспіна Є.В.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Янгулова О.Л.

доцент

к.т.н., доцент

В.Д.Данович

Янгулов М.П.

асистент

к.т.н.

Є.П.Блохін

Кафедра прикладної механіки

Горячев Ю.К.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Кафедра вищої математики

Радзиховський Ю.А.

завідувач кафедри

к.т.н., доцент

В.А. Лазарян

Клименко І.В.

доцент

д.т.н., професор

Є.П.Блохін, М.Л.Коротенко

Літвінов В.П.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Наріус Н.Г.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Олемська Н.С.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Кафедра прикладної математики

Босов А.А.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А.Лазарян

Белік Л.В.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Ваняшина К.Н.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Кафедра комп’ютерних та інформаційних технологій

Скалозуб В.В.

завідувач кафедри

д.т.н.

Є.П.Блохін

Рижов О.В.

завідувач кафедри

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Івченко Ю.М.

доцент

к.т.н., доцент

Л.А.Манашкін, О.М. Бондарєв

Нечай В.Я.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Кафедра вагонів

Савчук О.М.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А.Лазарян

Жаковський О.Д.

доцент

к.т.н., доцент

Л.А.Манашкін

Кафедра локомотивів

Коротенко М.Л.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А.Лазарян

Кафедра автоматизованого електроприводу

Кедря М.М.

доцент

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Кафедра безпеки життєдіяльності

Горобець В.Л.

провід.наук.співроб.

д.т.н., провід.наук.співроб.

Є.П.Блохін

Михайленко В.М.

доцент

к.т.н., доцент

М.Л.Коротенко

Кафедра будівлі та будівельних матеріалів

Мещеряков В.М.

завідувач кафедри

к.т.н., доцент

В.А.Лазарян

Кафедра мостів

Бондар М.Г.

завідувач кафедри

д.т.н., професор, академік НАН України, Засл. діяч науки і техніки, лауреат премії ім. ак. Динника

В.А.Лазарян

Львівський ф-т

Довганюк С.С.

директор Львівського філіалу

д.іст.н., професор

Л.А.Манашкін

Черномашенцева Ю.Г.

доцент

к.т.н., доцент

Є.П.Блохін

Кафедра електрорухомого складу

Коротенко М.Л.

завідувач кафедри

д.т.н., професор

В.А.Лазарян

Університет | Головна | Співробітники | Навчальний процес | Наукова робота | Історія кафедри | ГНДЛ
© Махінько О.І. & Co, 2016