Головна Новини Історія кафедри Методічна робота Форми навчання Наукова робота Склад кафедри Розклад Контакти

Новини

15.05 - 16.05.2014 р. - на кафедрі відбулася 74 Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту"
В роботі секції "Матеріалознавство та технологія матеріалів" приймали участь представники наступних ВНЗ та організацій: ЗНТУ, м. Запоріжжя; Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів; ИЧМ ім. З.І. Некрасова НАН України; Дніпропетровський професійний залізничний ліцей; Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя; Підприємство DS, м. Миколаїв; China Machinery Group; Інститут інженерного матеріалознавства, Ченстоховський технологічний університет, Польща.


14. 04.2014 р. - на кафедрі відбулася щорічна Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених, магістрантів та студентів "Науково-технічний прогрес на транспорті", секція "Механіка", підсекція "Технологія матеріалів".
Особливий інтерес викликали доповіді:
1. "Оцінка впливу карбіду кальцію на процес горіння електричної дуги", студент 354-М групи Макаревич Д.М., науковий керівник - ас. Плітченко С.О.;
2. "Вплив електричної іскрової обробки на структуру і твердість вуглецевої сталі залізничного колеса", студент 322 групи Дядько В.А., науковий керівник - доц., к.т.н. Пройдак С.В.;
3. "Дослідження можливостей використання атермічних технологій пом'якшення металу елементів рухомого складу", студент 223 групи Шаповалов О.С., науковий керівник - доц., к.т.н. Пройдак С.В.;
4. "Взаємозв'язок напливів та вібрацій при різанні", студент 324 групи Свиридов В.Ю., науковий керівник - ст. викладач Грищенко М.А.
За результатами засідання студентського наукового товариства підсекції кафедри "Технологія матеріалів" нагороджені почесними грамотами за найкращі доповіді студенти Макаревич Дмитро Миколайович та Дядько Василь Андрійович.


Шановні колеги ! До Вашої уваги пропонуються видання:

kniga1 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
Вакуленко І.О.: Структурний аналіз в матеріалознавстві: Навчальний посібник/І.О. Вакуленко - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2010. - 124с. - ISBN 978-966-1507-52-3 УДК 620.22(075.8) ББК 30.3я73
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (гриф № 1/11-9789 від 04.12.10)
В навчальному посібнику викладені питання методик, які застосовують при проведенні металографічних досліджень металевих матеріалів. Розглянуті методики виявлення макро- і мікроструктури при дослідженнях за допомогою світлового мікроскопа. Викладені питання по проведенню кількісного аналізу структурних складових, фрактографічних досліджень поверхонь руйнування. .
kniga2 ВТОМА МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ В КОНСТРУКЦІЯХ РУХОМОГО СКЛАДУ
Вакуленко І.О.: ВТОМА МЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ В КОНСТРУКЦІЯХ РУХОМОГО СКЛАДУ: Навчальний посібник/І.О. Вакуленко - Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2012. - 152с. - ISBN 978-966-1507-79-0 УДК 669:620.172.24:629.4 ББК К 43-03
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих технічних навчальних закладів (лист від від 16.01.2012 № 1/11-490)
В навчальному посібнику, з використанням основних положень дислокаційного механізму пластичної деформації, викладені питання стосовно поведінки металевих матеріалів при втомі. Наведений матеріал спрямований на розуміння особливостей поведінки металів при циклічному навантаженні та залежності процесів втоми від структурних змін в металах. Навчальний посібник призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів для поглибленого вивчення впливу структурного стану металевих матеріалів на розвиток процесів втоми.
Головна | Новини | Історія кафедри | Методична робота | Форми навчання | Наукова робота | Склад кафедри | Розклад | Контакти

© Кафедра "Технологія матеріалів"
Дизайн та розробка: Грищенко М.А.
Останне оновлення: 22.05.2014