Головна Новини Історія кафедри Методічна робота Форми навчання Наукова робота Склад кафедри Розклад Контакти

Методична робота

Головною складовою методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі є навчально-методичні комплекси провідних дисциплін, які складаються з:

  1. навчальної програми;
  2. робочої програми;
  3. тематичного плану дисципліни (календарного плану–навчально-методичної картки);
  4. конспекту лекцій;
  5. засобів дня проведення поточного та підсумкового контролю: екзаменаційних білетів, контрольних завдань до семінарських практичних та лабораторних занять, контрольних робіт для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу, завдань модульного контролю;
  6. індивідуальних семестрових завдань для самостійної роботи студентів;
  7. програм навчальної та виробничої практик;
  8. переліку навчальної та навчально-методичної літератури, що забезпечує вивчення дисципліни та їх зразків;
  9. зразків кращих студентських розрахунково-графічних робіт, курсових проектів тощо;
  10. інших характеристик навчального процесу за визначенням викладача, кафедри або ВНЗ (перелік спеціалізованих аудиторій та лабораторій, картки забезпечення студентів навчально-методичною літературою та інше).

Комплекси постійно, за необхідності, оновлюються.
Протягом останніх п’яти років кафедрою підготовлено та оновлено п’ятнадцять навчально-методичних розробок (методичних вказівок до лабораторних, практичних та розрахунково–графічних робіт, зошитів лабораторних робіт для студентів денної та заочної форм навчання), розроблені та впроваджені нові розрахунково-графічні та лабораторні роботи, підготовлені конспекти лекцій державною мовою.
На кафедрі працює науково-методичний семінар.


Головна | Новини | Історія кафедри | Методична робота | Форми навчання | Наукова робота | Склад кафедри | Розклад | Контакти

© Кафедра "Технологія матеріалів"
Дизайн та розробка: Грищенко М.А.
Останне оновлення: 22.05.2014