Навчальний процес і підготовка фахівців

         Кафедра прикладної механіки випускає фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів: "бакалавр" (з 1997 р.), "спеціаліст" (з 1998 р.), "магістр" (з 2000 р.) за спеціальністю "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання" за денною та безвідривною формами навчання. Навчальним планом передбачені дисципліни, які забезпечують наскрізну конструкторську та технологічну підготовку фахівців.
         Випускники кафедри працюють на підприємствах Укрзалізниці та в інших галузях народного господарства України.
         Кафедрою ведеться навчальний процес на шести факультетах університету, для дев'яти спеціальностей викладаються 33 дисципліни. Забезпечення навчального процесу методичною літературою здійснюється зусиллями викладачів кафедри.
         Зараз на кафедрі працюють: професори Ракша С.В., Смирнов Г.Ф., доценти Горячев Ю.К., Главацький К.Ц., Бондаренко Л.М., Слюсарєв А.М., старші викладачі Посмітюха О.П., Анофрієв П.Г., асистенти Брильова М.Г., Проскурня В.М., Черкудінов В.Е., Куроп’ятник О.С., завідувач лабораторії Бондарєва О.А., старший лаборант Середа О.В. .В останні роки оновлення кадрового складу здійснюється за рахунок випускників кафедри.
         На кафедрі обладнуються нові спеціалізовані навчальні і дослідні лабораторії, у яких вивчаються та моделюються робочі процеси землерийних, підйомно-транспортних машин та машин для колійних робіт.
         Тематика дипломного проектування визначається нагальними потребами виробництва і має напрями: модернізація і проектування нового робочого обладнання машин, що знаходяться в експлуатації; розробка механізованого інструменту з метою зменшення ручної праці, підвищення продуктивності і якості виконання колійних робіт; реконструкція ремонтних та експлуатаційних підрозділів підприємств транспорту.
         Студентами кафедри виконуються комплексні дипломні проекти, в тому числі міжкафедральні. Зокрема, спільно з кафедрою хімії та інженерної екології розроблено ряд комплексних дипломних проектів, спрямованих на розв’язання проблем техногенного характеру на залізничному транспорті. У магістерських випускних роботах досліджуються питання обґрунтування та вибору раціональних параметрів машин та їх робочого обладнання, поглиблено вивчаються процеси, що відбувається у вузлах та елементах машин, їх вплив на надійність та довговічність, прогнозуються подальші напрями вдосконалення машин.
         На кафедрі обладнаний комп'ютерний клас, що дозволяє виконувати навчальні завдання та наукові дослідження з використанням сучасних методів проектування і розрахунку. Але не забуті також і традиційні форми навчання. Через зал курсового і дипломного проектування пройшло не одне покоління інженерів-механіків ДІІТу.
         Випускники працюють на підприємствах з виробництва, ремонту і експлуатації будівельної техніки, в структурних підрозділах Укрзалізниці з механізації будівництва та утримання залізничної колії, в науково-дослідних і проектних установах.
         Фахівцям пропонується робота на посадах: інженер-механік; механік вантажного району; механік з ремонту обладнання; механік кранового господарства; інженер-технолог колійної машини; інженер-конструктор; інженер з технічного нагляду.


Університет | Про кафедру | Склад | Наукова робота | Метод. робота | Координати | Абітурієнту
Українська мова  |   Русский язык   |   English

Дата останнього поновлення: 14.03.2016 р.