Основні методичні розробки

 • 1. Ракша С.В. , Козуб Ю.Г., Кобець А.С., Дирда В.І. та ін. Підйомно-транспортні машини: Підручник / за ред. проф. А.С. Кобця та В.І. Дирди. – Луганськ: вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченко», 2014. – 218 с.
 • 2. Вакуленко І.О. Структурний аналіз в матеріалознавстві. Навчальний посібник (з грифом МОН). Дн-ськ : Маковецький, 2010,-124 с.
 • 3. Вакуленко І.О. Втома металевих матеріалів в конструкціях рухомого складу. Навчальний посібник (з грифом МОН). Дн-ськ : Маковецький, 2012,-152 с.
 • 4. Вакуленко І.О., Кадильникова Т.М., Пройдак С.В. Технологія механічної обробки металевих матеріалів. Навчальний посібник. Дн-ськ : ПФ «Стандарт-Сервіс», 2014, 176с.
 • 5. Колісник М.П., Шевченко А.Ф., Ракша С.В., Мелашич В.В. Розрахунки будівельних стрілових кранів / Навчальний посібник (з грифом МОН).- Дніпропетровськ, Пороги. 2015.- 816 с.
 • 6. Металорізальні верстати. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Матеріалознавство та технологія матеріалів» / Вакуленко І.О., Мещерякова Т.М., Смірнов Б.М., Грищенко М.М. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2005,- 32 с.
 • 7. Матеріалознавство та технологія матеріалів. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. / Вакуленко І.О., Грищенко М.А., Плітченко С.О. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011,- 23 с.
 • 8. Пошкодження при втомі конструкцій рухомого складу. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. / Вакуленко І.О., Грищенко М.А. - Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2011,- 27 с.
 • 9. Експлуатація та обслуговування машин [Текст]: методичні вказівки до контрольної роботи «Розробка плану технічного обслуговування і ремонту парку машин» / уклад. С. В. Ракша; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. ім.. акад. В. Лазаряна, 2009. – 26 с.
 • 10. Основи конструювання машин [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з теми «Розрахунок домкратів» / уклад. С. В. Ракша, В. Е. Черкудінов, О. С. Куроп’ятник; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010. – 36 с.
 • 11. Деталі машин [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з теми «Розрахунок механічних передач» та курсового проектування / уклад. Г. Ф. Смирнов, О. С. Куроп’ятник; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2011. – 43 с.
 • 12. Проектування та вибір елементів промислового пневмоприводу колійних машин і машин для земляних робіт [Текст]: метод. вказівки до курсового та дипломного проектування / уклад.: К. Ц. Главацький, А. М. Слюсарєв, О. П. Посмітюха; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. – 54 с.