Наукова діяльність кафедри

1931-1941 рр. - проходило становлення колективу, наукова діяльність кафедри орієнтована на удосконалення конструкції та підвищення надійності гальм;

1941-1948 рр. - основний напрямок наукових досліджень - динаміка механічних систем;

1948-1955 рр. - на кафедрі проводилися роботи з удосконалення конструкцій та підвищення надійності вагонних сповільнювачів, гальмівних систем, залізничних коліс та автозчепів;

1955-1960 рр. - розроблялися фундаментальні положення та виконувалися дослідження в галузі динаміки машин з пружними ланками, теорії механізмів та машин;

1960-1964 рр. - формується новий напрям наукових досліджень, присвячених удосконаленню конструкції та підвищенню довговічності залізничних коліс та сповільнювачів; розроблено та затверджено нормативну документацію на полегшені залізничні колеса (спільно з Інститутом чорної металургії СРСР); досліджувалися динамічні навантаження у перехідних режимах роботи мостових кранів;

1965-1975 рр. - виконувалися роботи з удосконалення залізничних коліс та колійних машин; виконано комплекс робіт з підвищення довговічності моторно-вісьових підшипників та зубчастих коліс тягового приводу локомотива;

1976-1980 рр. - наукові дослідження спрямовані на удосконалення та розробку ефективних засобів змащування вузлів тертя; запропоновано і виготовлено генератор масляного туману; продовжилися роботи з дослідження динаміки механічних гібридних систем, а також зубчастих передач тягового приводу локомотива;

1980-1985 рр. - виконувався комплекс робіт з удосконалення та розробки нових конструкцій механізмів відкривання люків вагонів-мінераловозів;

1985-2000 рр. - продовжуються наукові роботи з розробки та удосконалення засобів змащування; зокрема, застосування твердозмащувального покриття для робочих поверхонь пари тертя «колесо-рейка».

З 1994 р. - року у зв’язку із становленням кафедри як випускової за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні та меліоративні машини і обладнання» виникли нові напрями наукових досліджень: розробка нових методів розрахунку стійкості та оптимізація параметрів тонкостінних елементів металоконструкцій; дослідження та удосконалення машин для ущільнення ґрунту; підвищення експлуатаційної ефективності та надійності машин для спорудження, поточного утримання і ремонту залізничної колії; розробка методів проектних розрахунків підвісних канатних доріг.

До основних напрямів наукових досліджень також відносяться: вплив зовнішніх факторів на структуру та фізико-хімічні властивості матеріалів, що використовуються на залізничному транспорті, вплив якості металу на вихід із ладу окремих елементів рухомого складу, втома металевих матеріалів у конструкціях рухомого складу; вплив різних технологічних факторів при виготовленні відливок із сталі на термін служби деталей.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ