Історія кафедри

Відповідно до наказу № 193 від 10 жовтня 1931 р. засновано кафедру «Транспортні машини, гальма, деталі машин». Завідувачем кафедри призначений професор Гомелля С.П.

У 1942-1948 р.р. кафедра входила до складу комплексної кафедри «Теоретична механіка, будівельна механіка та деталі машин», завідувач кафедри професор, д.т.н. Лазарян В.А.

З 1949 р. кафедра називалася «Деталі машин».

У 1955-1960 р.р. - кафедру очолював член-кореспондент АН УРСР, почесний член Міжнародної федерації з теорії механізмів та машин, професор Кожевніков С.М.

У 1960-1964р.р. завідувачем кафедри працював доцент, к.т.н. Денішенко М.Ф.

1965-1975 р.р. - кафедру очолював доцент, к.т.н. Климковський Б.М.

1976-1980 р.р. - завідувач кафедри доцент, к.т.н. Смирнов Г.Ф.

З 1977 р. кафедра називається – «Прикладна механіка».

1980-1985 р.р. - завідувач кафедри доцент, к.т.н. Рейдемейстер Г.В.

1985-2003 р.р. - завідувач кафедри професор, к.т.н. Смирнов Г.Ф.

З 2003 р. завідувач кафедри «Прикладна механіка» професор, д.т.н. Ракша С.В.


У 1933 році засновано кафедру «Технологія металів». Першим завідувачем кафедри був професор Нікітін О О.

У 1941-1945 роках кафедра була евакуйована з механічним факультетом ДІІТу до міста Томськ.

З 1954 по 1977 роки очолювали кафедру доцент Рекуданов П.Н., професор Воронова Н.О., професор Узлов І.Г., доцент Фетисов М.М.

У 1977-93 рр. – завідувач кафедри професор, д.т.н. Колесов С.М. В цей період кафедру перейменовано у кафедру «Технологія матеріалів».

У 1993-2004 р.р. кафедру очолював доцент Козак В. В.

З 2004 р. завідувач кафедри «Технологія матеріалів» професор, д.т.н Вакуленко І.О.


У 2016 р. відбулося об’єднання кафедр університету «Прикладна механіка» та «Технологія матеріалів».

Завідувачем об’єднаної кафедри «Прикладна механіка та матеріалознавство» призначений професор, д.т.н. Ракша С.В.

Кафедра «Прикладна механіка та матеріалознавство» є випусковою з підготовки фахівців за спеціальностями «Галузеве машинобудування» та «Автомобільний транспорт»