Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы English Русский язык Українська мова
Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы
Університет Про кафедру Склад Форми навчання Наукова робота Винаходи Винаходи Винаходи ВинаходиТЕМАТИКА НАУКОВИХ РОБІТ КАФЕДРИ


Напрямок наукових інтересів Виконавці
Розробка системи організації оптимального ведення поїзда машиністом з метою економії енергоресурсів Боднар Б.Є.
Бобир Д.В.
Кислий Д.М.
Розробка діагностичного забезпечення локомотивів.
Розробка раціональної системи утримування рухомого складу.
Дослідження і розробка шляхів підвищення надійності вузлів локомотивів.
Боднар Б.Є.,
Капіца М.І.
Очкасов О.Б.,
Боднар Є.Б.
Коренюк Р.О.
Розробка системи неруйнівного діагностування стану ізоляції тягових електричних машин локомотивів Капіца М.І.
Удосконадення конструкції і діагностування дизелів тепловозів Боднар Б.Є.,
Мартишевський М.І.
Шепотенко А.П.,
Черняєв Д.В.


АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА


За період з 1998 по 2017 рік подготовлені і захищені 4 кандидатських дисертації,
підготовлена та захищена одна докторська дисертація.
Готуються до захисту три кандидатські дисертації.
Прізвище, ім'я, побатькові Докторант, аспірант, пошукувач
(рік закінчення)
Тема дисертації,
шифр спеціальності
Науковий керівник,
консультант
Примітка
Мосендз Анатолій Іванович Моделювання роботи локомотивного парку і вибір раціональних потужностей тягових одиниць
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
захищена в 2000 році
Очкасов Олександр Борисович аспірантура
2001 рік
Удосконалення бортової системи діагностування електровоза
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
захищена в 2005 році
Бобир Дмитро Валерійович аспірантура
1999 рік
Вибір раціональних режимів ведення вантажного поїзда з електричною тягою
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
захищена в 2007 році
Болжеларський Ярослав Володимирович аспірантура
2003 рік
Удосконалення нормування витрат дизельного палива маневровими тепловозами
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
захищена в 2007 році
Капіца Михайло Іванович докторантура
2003 рік
Теоретичні основи утримання тягового рухомого складу
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
захищена в 2010 році
Черняєв Дмитро Вікторович аспірантура
2012 рік
Удосконалення системи нерозбірного діагностування ДВЗ
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
планується до захисту
в 2018 році
Кислий Дмитро Миколайович аспірантура
2015 рік
Підвищення енергоефективності ведення поїздів
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
планується до захисту
в 2017 році
Коренюк Роман Олександрович аспірантура
2015 рік
Удосконалення випробуваннь гідравлічних передач тепловозів
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Боднар Б.Є.
планується до захисту
в 2019 році
Десяк Андрій Євгенович аспірантура
2017 рік
Модернізація тягового рухомого складу для швидкісного руху
05.22.07
каф. "Локомотиви" д.т.н., проф.
Капіца М.І.
планується до захисту
в 2021 році

Перелік НДР виконаних на кафедрі

1. Виконання НДР №91.272/лок "Випробування рейкового автобуса АТ Холдинг PESA Bydgosz"
(керівник Боднар Б.Є., вик. колектив кафедри)
2. Виконання держбютжетної НДР (№32.02.05.06) "Розробка теоретичних основ розрахунку системи утримання локомотивів з урахуванням їх експлуатаційної надійності. " № держ. рєєстрації 0105U001799
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Шепотенко А.П., Боднар Є.Б.)
3. Виконання держбютжетної НДР (№32.03.07.08) "Організація системи ремонту локомотивів з урахуванням результатів діагностування" № держ. рєєстр. 0107U001825.
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б.)
4. Виконання держбютжетної НДР (№32.04.09.10) "Організація обробки інформації бортових систем діагностування локомотивів. " № держ. рєєстр. 0105U001799.
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б.)
5. Виконання держбютжетної НДР (№32.05.11.12) " Розробка теоретичних основ організації роботи систем діагностування локомотивів" № держ. рєєстр. 0109U002985.
(керівник Боднар Б.Є., вик. Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б., Черняєв Д.В.)
6. Виконання НДР (№79.21.15.15) "Виконання аналізу можливих причин відхилення витрат дизельного палива від існуючих норм та підготовка рекомендацій зі зменшення витрат палива" № держ. рєєстр. 0115U007071.
(керівник Мартишевський М.І., вик. Капіца М.І., Бобир Д.В., Очкасов О.Б., Кислий Д.М., Коренюк Р.О.)
7. Виконання НДР (№32.100.32.39) " Удосконалення випробувань силових енергетичних установок тепловозів" № держ. рєєстр. 0109U002985.
(керівник Капіца М.І,, вик. Боднар Б.Є., Жуковицький І.В., Очкасов О.Б., Коренюк Р.О., Боднар Є.Б., Черняєв Д.В., Клюшник І.А.)
8. Виконання НДР (№32.29.101.16) "Удосконалення після ремонтних випробувань дизелів маневрових тепловозів" № держ. рєєстр. 0117U002061.
(керівник Мартишевський М.І., вик. Капіца М.І., Децюра О.Я., Шепотенко А.П., Черняєв Д.В.)

За останні п'ять років співробітниками кафедри отримано 25 патентів та 2 авторські свідоцтва. 

Авторское свідоцтво А.с. 19779. Зареєстровано 03.03.2007 р. К.: ДДІВ, 2007.
Комп'ютерна програма "Апаратно-програмний комплекс для розрахунку раціональних режимів ведення вантажного поїзда електровозом".
Авт. Бобир Д.В., Іванов А.П., Ляшук В.М
Авторское свідоцтво А.с. 23354. Зареєстровано 26.12.2007 р. К.: ДДІВ, 2007
Комп'ютерна програма "АРМ учета статистических данных о отказах электровозов"
Авт. Очкасов О.Б., Боднар Є.Б.
Патент на корисну модель № 41286. Поворотний поліпрожекторний пристрій локомотива
Авт. Сердюк В.Н., Очкасов О.Б., Романишин Н.Р.
Патент на корисну модель № 46672. Система автоматичного регулювання подачі падива.
Авт. Мартишевський М.І., Котов О.Г.
Патент на корисну модель № 33153. Автоматична система регулювання кута випередження подачі палива у дизельних двигунах.
Авт. Боднар Б.Є., Кислий Д.М., Дудко С.П., Петрівський Д.Р.Університет |  Про кафедру |  Історія кафедри |  Склад кафедри |  Публікаціі |  Наукова робота
Навчальний процес |  Абітурієнтам |  Контакти
 
     Дата останнього оновлення : 23.12.2013 р.