Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы English Русский язык Українська мова
Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы
Університет Про кафедру Склад Форми навчання Наукова робота Винаходи Винаходи Винаходи Винаходи

Про кафедру


     Кафедра веде підготовку фахівців освітньо – кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» напряму підготовки 6.070105 «Рухомий склад залізниць». Кафедра «Локомотиви» є випусковою зі спеціальності 7(8).07010501«Локомотиви та локомотивне господарство».

     Головним напрямком діяльності кафедри є підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства та наукова діяльність за напрямком проведення досліджень, пов'язаних з удосконаленням конструкції та системи утримання локомотивів.

     Для поліпшення практичної підготовки студентів велика увага на кафедрі приділяється організації виробничої практики, виконанню дипломних проектів на замовлення підприємств.

     Кафедра має свої філії на Дніпропетровському тепловозоремонтному заводі з навчальним класом площею 30 м2 з посадочними місцями на 40 студентів та ВАТ «Промтепловоз» з навчальним класом площею 28 м2 з посадочними місцями на 30 студентів. Завідувачі філіями – головні технологи заводів.

     Велика увага приділяється практичній підготовці шляхом вивчення сучасних технологічних процесів і проектування локомотивів. Лабораторна база унікальна: є промислові установки і стенди, що дозволяють дати знання високого рівня в області ремонту деталей і вузлів локомотивів.

     Викладачами кафедри самостійно та в складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з конструкції локомотивів, організації локомотивного господарства.

      Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують також викладання загально-професійних дисципліни у відокремлених підрозділах університету – Львівській філії та Одеському навчально-методично-науковому центрі вахтовим методом для студентів з напрямів 6.070105 «Рухомий склад залізниць» та 6.100400 та «Організація перевезень і управління на залізничному транспорті».

     За останні п'ять років до навчального процесу кафедри в якості консультантів та рецензентів залучалися спеціалісти різних підприємств, установ і організацій:
– ОАО «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»;
– Локомотивного депо Нижньодніпровськ-Вузол;
– Локомотивного депо Дніпропетровськ;
– НВО «Дніпропетровський електровозобудівний завод» – Українського науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту електровозобудування;
– ОАО «Укрметалургтрансмаш»;
– Управлінь Одеської та Придніпровської залізниць.

     Підготовка фахівців за індивідуальними планами провадиться відповідно до укладених договорів. Ця підготовка включає детальне вивчення підприємства та місця майбутньої роботи під час проходження загально-залізничної та експлуатаційної практик.

     Безперервність практичної підготовки на кафедрі полягає в придбанні студентами практичних навичок під час проходження таких видів практики:
- І курс – навчальної;
- II курс – загально-залізничної;
- III курс – експлуатаційної.
- V курс – інженерно-технологічної та переддипломної.
Метою практики є закріплення знань з виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів і набуття студентами практичних навичок роботи на сучасному обладнанні локомотивобудівних, локомотиворемонтних заводів, локомотивних депо, практичних навичок з управління локомотивами та їх обслуговування.

     Виробнича практика провадиться на підприємствах Укрзалізниці, локомотиворемонтних та локомотивобудіних заводах як магістрального, так і промислового залізничного транспорту.


Університет |  Про кафедру |  Історія кафедри |  Склад кафедри |  Публікаціі |  Наукова робота
Навчальний процес |  Абітурієнтам |  Контакти