Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы English Русский язык Українська мова
Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы
Університет Про кафедру Склад Форми навчання Наукова робота Винаходи Винаходи Винаходи Винаходи

Шановні колеги !

Серія підручників "Теорія та конструкція локомотивів". Отримала перше місце у номінації "Підручник" на ІХ Обласному міжвузівському конкурсі - 2012 на "Кращі наукові, навчальні, навчально методичні та художньо-публіцистичні видання"

До Вашої уваги пропонуються видання:

ТЕОРІЯ І КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ.
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ І ОБЛАДНАННЯ

   (під редакцією д.т.н., професора Боднара Б.Є.)

    автори д.т.н., проф. Боднар Б. Є.
                      доцент Нечаєв Є.Г.
                     доцент, к.т.н. Бобир Д. В.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих учбових закладів залізничного транспорту. Підручник буде корисний працівникам локомотивних депо і локомотиворемонтных заводів.

 

У підручнику розглянуто класифікацію, технічні вимоги, конструкцію і принцип дії допоміжного устаткування локомотивів і їх енергетичних установок. Викладені методи розрахунку масляної системи, масляних насосів і фільтрів, водяних насосів, секційних радіаторів холодильника, водомасляних теплообмінників, аеродинамічного опору повітряного тракту і інших параметрів холодильників. Особливості конструкції розглядаються на прикладі устаткування тепловозів сучасних серії. Також описаний принцип дії, будова і приведені основні характеристики паливної, водяної системи і системи повітряпостачання.

Підручник відповідає структурі і змісту робочої учбової програми по дисципліні "Теорія і конструкція локомотивів" для напряму підготовки 6.070105 "Залізничний транспорт".


ТЕОРІЯ І КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ.
ЕКІПАЖНА ЧАСТИНА

   (під редакцією д.т.н., професора Боднара Б.Є.)

    автори д.т.н., проф. Боднар Б. Є.
                      доцент Нечаєв Є.Г.
                     доцент, к.т.н. Бобир Д. В.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих учбових закладів залізничного транспорту. Підручник буде корисний працівникам локомотивних депо і локомотиворемонтных заводів.

 

У підручнику розглянуто класифікацію, технічні вимоги, конструкцію екіпажної частини. Викладені методи розрахунку. Особливості конструкції розглядаються на прикладі устаткування тепловозів сучасних серії. Приведені основні характеристики елементів ходової частини.

Підручник відповідає структурі і змісту робочої учбової програми по дисципліні "Теорія і конструкція локомотивів" для напряму підготовки 6.070105 "Залізничний транспорт".


ТЕОРІЯ І КОНСТРУКЦІЯ ЛОКОМОТИВІВ.
ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

   (під редакцією д.т.н., професора Боднара Б.Є.)

    автори д.т.н., проф. Боднар Б. Є.
                      доцент Нечаєв Є.Г.
                     доцент, к.т.н. Бобир Д. В.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих учбових закладів залізничного транспорту. Підручник буде корисний працівникам локомотивних депо і локомотиворемонтных заводів.

 

У підручнику розглянуті теоретичні основи проектування і конструювання характеристик основних систем локомотивів і їх устаткування .

Підручник відповідає структурі і змісту робочої учбової програми по дисципліні "Теорія і конструкція локомотивів" для напряму підготовки 6.070105 "Залізничний транспорт".


З питання придбання звертатися за адресою:

ЧП Пасюра Віктор Петрович», вул. Лазаряна 2, м.Дніпропетровськ, 49010,
МФО 305299 ЗАТ «Приватбанк», ЄДРПОУ 2072900592,
тел.: (0562) 34-43-31 e-mail: dmitrob@optima.com.ua
Вартість підручника 32 грн без ПДВ.
Увага наклад підручника обмежений!


Готуються до видання навчальні посібники з дисциплін

"Організація та планування виробництва". Укладачі: Капіца М.І., Нечаєв Є.Г., Очкасов О.Б.

"Логістичні процеси в експлуатації та ремонті локомотивів". Укладачі: Капіца М.І., Нечаєв Є.Г., Боднар Є.Б.


Cпівробітники кафедри приймали активну участь у розробці освітніх стандартів

1. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за напрямом підготовки 6.070105 "Рухомий склад залізниць". Боднар Б.Є., Тартаковський Е. Д., Капіца М.І., Бобир Д.В., Мартинов І.Е., Кельріх М.Б., Анофрієв В.Г., Бруякін В.К. // Галузевий стандарт вищої освіти України, К., 2012
2. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за напрямом підготовки 6.070105 "Рухомий склад залізниць". Нормативна частина. Боднар Б.Є., Тартаковський Е. Д., Капіца М.І., Бобир Д.В., Мартинов І.Е., Кельріх М.Б., Анофрієв В.Г., Бруякін В.К. // Галузевий стандарт вищої освіти України, К., 2012
3. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки спеціаліста за напрямом 6.070105 "Рухомий склад залізниць" для спеціальності 7.07010501 "Локомотиви та локомотивне господарство". Нормативна частина. Боднар Б.Є., Капіца М.І., Бобир Д.В. // Галузевий стандарт вищої освіти України, К., 2012
4. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістра на базі бакалавра за напрямом 6.070105 "Рухомий склад залізниць" для спеціальності 8.07010501 "Локомотиви та локомотивне господарство". Нормативна частина. Боднар Б.Є., Капіца М.І., Бобир Д.В. // Галузевий стандарт вищої освіти України, К., 2012
5. Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки магістра на базі спеціаліста за напрямом 6.070105 "Рухомий склад залізниць" для спеціальності 8.07010501 "Локомотиви та локомотивне господарство". Нормативна частина. Боднар Б.Є., Капіца М.І., Бобир Д.В. // Галузевий стандарт вищої освіти України, К., 2012.Університет |  Про кафедру |  Історія кафедри |  Склад кафедри |  Публікаціі |  Наукова робота
Навчальний процес |  Абітурієнтам |  Контакти
 
     Дата останнього оновлення : 23.12.2013 р.