Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы English Русский язык Українська мова
Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы
Університет Про кафедру Історія кафедри Склад кафедри Публікаціі Наукова робота Навчальний процес Абітурієнтам Контакти

Абітурієнтам

     Навчання

     Навчання наших студентів базується на поєднанні фундаментальної підготовки з фізико-математичних дисциплін та інженерної підготовки з конструкції локомотивів, їх систем та агрегатів, проектування, виробництва, експлуатації та ремонту локомотивів.

      Тому наші випускники - це спеціалісти широкого профілю, що здатні успішно працювати в різних сферах промислової, наукової і підприємницької діяльності.

     Лабораторна база


 •   лабораторія "Двигунів внутрішнього згоряння"
 •   лабораторія "Ремонту та випробування обладнання локомотивів"
 •   лабораторія "Систем управління, електричних машин та апаратів локомотивів"
 •   лабораторія "Систем автоматики, мікропроцесорної техніки та діагностування локомотивів"
 •   лабораторія "Систем автоматизованого проектування локомотивів та автоматизованих систем управління локомотивів"
 •   автоматизовані стенди випробування та діагностування двигунів внутрішнього згоряння

 •      Дисципліни що вивчаються

        Перелік дисциплін, що вивчаються досить різноманітний, а знання і уміння, які отримають студенти стануть в нагоді не тільки при роботі за спеціальністю, а і в повсякденному житті: автомобілі, побутова техніка та інше.

 •   теоретична та прикладна механіка, опір матеріалів та будівельна механіка, обчислювальна техніка та програмування, матеріалознавство та технологія матеріалів, гідравліка та гідропривід;
 •   електротехніка, електричні машини та перетворювачі, електроніка та автоматика, автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування; /li>
 •   двигуни внутрішнього згоряння, теорія та конструкція локомотивів, лоістика, організація та планування виробництва, технологія ремонту та діагностування, експлуатація локомотивів та інші.

 •       Під час навчання студенти отримують робітничі профессії помічника машиніста локомотива та слюсаря з ремонту рухомого складу.
        За бажанням наші студенти можуть навчатися на військовій кафедрі та отримати звання офіцера.
        Після закінчення навчання наші випускники крім звичайного диплому отримують додаток до нього міжнародного зразка.
       У навчальному процесі кафедри широко використовуються мультимедійні та інформаційні технології під час проведення лекцій, лабораторних робіт, практичних занять та курсового проектування.

       Викладачі кафедри постійно оновлюють навчальні та методичні матеріали впроваджуючи результати наукових робіт. Видаються наукові статті, методичні вказівки, навчальні посібники та підручники, удосконалюються робочі програми з навчальних дисциплін.

       Практика та працевлаштування

        Наші студенти проходять практику та працевлаштування на провідних підприємтсвах, дослідних та проктних інститутах, локомотивних депо, локомотивобудівних та локомотиворемонтних заводах.

  Ми забезпечуємо 100% працевлаштування

        Випускники нашої кафедри займають посади директорів заводів та науково-виробничих об'єднань локомотивної галузі, начальників локомотивних депо, начальників служб залізниць, начальників головних управлінь, начальників автотранспортних підприємтсв та багато інших посад в різних галузях господарства.

       Продовження навчання

        Після закінчення навчання випускники можуть його продовжувати за міжнародною програмою підготовки магіста MISCTIF, а також в аспірантурі та докторантурі кафедри.  Університет |  Про кафедру |  Історія кафедри |  Склад кафедри |  Публікаціі |  Наукова робота
  Навчальний процес |  Абітурієнтам |  Контакти
   
       Дата останнього оновлення : 20.02.2016 р.