Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы English Русский язык Українська мова
Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы Кафедра Локомотивы
Университет О кафедре История кафедры Состав кафедры Публикации Научная работа Научный процесс Абитуриентам Контакты

Про кафедру


     З початку роботи інституту головним напрямком діяльності кафедри були підготовка висококваліфікованих кадрів для локомотивного господарства, а наукова діяльність - в напрямку проведення досліджень, пов'язаних з розвитком теорії та практичними розробками в області вдосконалення паровозів.
     У післявоєнні роки було взято курс на технічне переозброєння тягового рухомого складу, наукові дослідження в галузі паровозів перестали бути актуальними, випуск інженерів-паровозників припинився.
     Науково-педагогічний колектив кафедри локомотивів в короткі терміни перебудував свою орієнтацію і з 1957 р. розпочав випуск інженерів-механіків тепловозного господарства.
     Одночасно в стислі терміни була перебудована лабораторна база та змінено напрямок наукової діяльності. Незважаючи на ці труднощі, наукова школа локомотивщиків не припиняла своєї діяльності та користувалася високим авторитетом.
     Кафедра на протязі свого існування виконувала важливі науково-дослідницькі роботи в галузі підвищення паливної економічності та надійності магістральних і промислових тепловозів, дослідження надійності локомотивів, створення автоматизованих систем діагностики локомотивів та їх вузлів.
     Завідуючими кафедрою в різний час працювали видатні вчені: професор В.Н. Тверитін (в 1937-1941 pp завідував кафедрою паровозів ДІІТу, в 1945-1955 pp кафедрою рухомого складу і тяги поїздів, в 1955-1980 pp кафедрою локомотивів та локомотивного господарства), д.т.н. професор M.Л. Коротенко (1980-1984), д.т.н. професор Т.Ф. Кузнецов (в 1984-1992 pp завідував кафедрою локомотивів та локомотивного господарства), д.т.н. професор В.А. Федорець (з 1992 по 2000 р. завідував кафедрою локомотивів ), д.т.н. професор Б.Є. Боднар (завідує кафедрою локомотивів з 2000 р. по даний час).
     На кафедрі на посадах доцентів працювали видатні вчені Воскобойник Е.З. (1940-1986 рр), Рудяков З.З. (1940-1975 рр), які в різні часи були також деканами механічного факультету, на посаді професора Нетикса В.М., якого в 1946 р. було призначено заступником начальника інституту з навчальної та наукової роботи. Вагомий внесок в підготовку висококваліфікованих спеціалістів внесли також викладачі Бовін А.А., Корховий П.Л., Нестеров А.I..
     У грудні 2006 року до століття з дня народження видатного ученого і педагога, першого завідувача кафедрою В. Н. Тверитина в університеті проведені      Тверітінські читання
     Починаючи з кінця сімдесятих років на кафедрі велика увага приділяється впровадженню комп'ютерної техніки в навчальний та науково-дослідницький процеси.
     Для покращення практичної підготовки студентів велика увага на кафедрі приділяється організації виробничої практики, виконанню дипломних проектів за реальною тематикою.
     Викладачами кафедри самостійно і в складі авторських колективів створені підручники та навчальні посібники з конструкції локомотивів, організації локомотивного господарства.
Нові видання учбових матеріалів викладачів кафедри.
     Кафедра має досвід міжнародних зв'язків с Росією, Німеччиною.


Університет |  Про кафедру |  Історія кафедри |  Склад кафедри |  Публікаціі |  Наукова робота
Учебный процес |  Абітурієнтам |  Контакти
 
     Дата останнього оновлення : 10.05.2013 р.